Ondernemers dreigen vrij parkeren te verspelen

Als ondernemers (en personeel) hun auto’s blijven parkeren op de Mosselboomgaard, overweegt de gemeente eind deze week een eind te maken aan deze tijdelijk gratis parkeervoorziening. De Mosselboomgaard in Zierikzee is gratis om het winkelend publiek tegemoet te komen omdat de Mol tijdelijk is opgebroken. Maar het blijken nu vooral ook de ondernemers en hun medewerkers te zijn, die er de auto neerzetten. En dan schiet de geste van de gemeente haar doel voorbij. Het bestuur van de ondernemersclub InZzee roept vandaag de ondernemers op de wagen elders te parkeren. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

6 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, InZzee, Mol, Mosselboomgaard, Ondernemers, Ondernemersvereniging, Parkeren

Verplichte bijdrage ondernemers voor meer activiteiten in Zierikzee bekend

De tarieven voor deelname aan de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in Zierikzee zijn bekend. De bedragen die winkeliers en horeca-ondernemers in het centrum moeten afdragen aan de nieuwe ondernemersvereniging InZzee variëren van 80 tot 480 euro per jaar. De bijdrage is verplicht. De BIZ Zierikzee is 1 mei vorig jaar van kracht geworden. De ondernemersbijdrage is gebaseerd op de belastingwaarde (woz) van het bedrijfspand. Schouwen-Duiveland gaat uit van vier categorieën. Kleine winkeltjes die voor niet meer dan honderdduizend euro in de boeken staan, moeten jaarlijks 80 euro afgedragen. Dat bedrag loopt op naar 480 euro voor panden van vier ton of meer, zoals de Hema. InZzee is daarmee verzekerd van een opbrengst die ligt tussen de 45.000 en 50.000 euro. De gemeente steekt jaarlijks ook nog eens 25.000 euro in de BIZ. Het geld wordt gebruikt om activiteiten te organiseren in de binnenstad, naast de reeds bestaande evenementen. Dat moet de aantrekkingskracht van Zierikzee vergroten. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

17 februari 2017
zierikzee
nieuws 2017 februari, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Bedrijven Investeringszone, Biz, Gemeente Schouwen-Duiveland, InZzee, Ondernemers, Ondernemersvereniging, Zierikzee

‘BIZ-feestje’ op Havenpark

Vrijdag 24 juni organiseert InZzee, de nieuwe ondernemersvereniging van Zierikzee, een BIZ ondernemersbuffet op het Havenpark.Een gratis event voor alle ondernemers uit de binnenstad, dat mede mogelijk is gemaakt door de medewerking van horecabedrijven in de stad. Het buffet, waarvan de inloop start om 17.00 uur, is de gelegenheid om de invoering van de Bedrijven Investeringszone met collega’s te vieren, kennis te maken met het BIZ oprichtingsbestuur én te sparren over de toekomst van Zierikzee. Een meerderheid van de ondernemers stemde onlangs in met de BIZ; een verplichte bijdrage aan de stad. Iedereen die een stembiljet had gekregen wordt – ongeacht de keuze voor ja of nee – uitgenodigd. (bron: WereldRegio)
15 juni 2016
zierikzee
nieuws 2016 juni, WereldRegio, Biz, feestje, Havenpark, InZzee, Ondernemers, Zierikzee

Vragen ondernemers over genummerd stembiljet

Bij ondernemers in Zierikzee is onduidelijkheid ontstaan over de genummerde stembiljetten, die ze hebben ontvangen voor de draagvlakmeting voor de BIZ. De nummers corresponderen met het pand van de stemmende ondernemer en bepalen meteen de WOZ-waarde van de betrokken winkelier. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat nodig om te kunnen bepalen hoeveel WOZ-waarde de Ja en Nee stemmers vertegenwoordigen. Dat is vastgelegd in de spelregels. Volgens hem worden de gegevens nadrukkelijk niet gedeeld met de ondernemersvereniging. Ook worden ze niet geregistreerd door de gemeente.
De BIZ is een systeem waarbij de ondernemers allemaal een verplichte bijdrage leveren aan de binnenstad van Zierikzee. Maar daarvoor moet eerst een meerderheid ja zeggen tegen het plan.Ook moeten de voorstanders te samen meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de nee-stemmers. Vandaar dat het nummer op het stemformulier is geplaatst. Vandaag hebben de ondernemers de stembiljetten ontvangen en kunnen ze hun stem uitbrengen. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

4 april 2016
zierikzee
nieuws 2016 april, WereldRegio, Biz, draagvlakmeting, Ondernemers, WOZ, Zierikzee

Koningsdag heeft extra steun ondernemers nodig

Hoewel behoorlijk wat ondernemers de Koningsdag in Zierikzee weer gaan steunen, moet er toch nog wel wat bij om niet te hoeven snijden in het programma. Dat laat voorzitter Rene Berrevoets van het Koningsdagcomité desgevraagd weten. Vorig jaar heeft dat comité Koningsdag in Zierikzee na een aantal moeizame jaren weer op de kaart gezet. De reacties waren lovend. Maar nu is het toch wat lastiger om voldoende geld bij elkaar te sprokkelen. Duidelijk is al wel dat er enkele foodtrucks naar de stad komen met Aziatische en Europese lekkernijen, is er een streekproductenmarkt en een sportplein. ,,Maar we hebben écht nog wat extra support nodig om het weer zoals vorig jaar te kunnen organiseren,” aldus Berrevoets. Hij houdt zich aanbevolen via 06-30714396. (bron: WereldRegio)

3 april 2016
zierikzee
nieuws 2016 april, WereldRegio, Koningsdag, Ondernemers, René Berrevoets

verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad Zierikzee vastgesteld

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft 31 maart de verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad Zierikzee vastgesteld. Deze vaststelling was nodig om de door de projectgroep ‘nieuw initiatief binnenstad Zierikzee’ voorgestelde BIZ Binnenstad Zierikzee te kunnen bewerkstelligen. De vaststelling van de verordening betrof een hamerstuk. De gemeenteraad is daarmee duidelijk dat men tevreden is over het door de ondernemers in goede samenwerking met de gemeente gevoerde voorbereidingsproces. Met de vaststelling van de verordening legt de raad het wettelijke kader vast waarbinnen de BIZ-systematiek zal gaan plaatsvinden. Hierdoor wordt het mogelijk om jaarlijks een gezamenlijke ondernemersbijdrage op te brengen. De gemeenteraad heeft in november 2015 al besloten om als Economische Impuls hier vijf jaar lang € 25.000 per jaar aan toe te voegen. Nu de verordening is vastgesteld, kan vanaf 1 april gestart worden met de formele draagvlakmeting voor de BIZ Binnenstad Zierikzee. Deze meting is nodig om het draagvlak op de instelling van de BIZ onder de ondernemers te peilen. Voor deze peiling is een reglement vastgesteld dat per 1 april in werking treedt. Hierop aansluitend zal de gemeente vanaf 1 april alle BIZ stembiljetten verzenden aan de betrokken ondernemers in de binnenstad. Of de BIZ Binnenstad Zierikzee daadwerkelijk ook wordt ingesteld, hangt af van de uitslag van deze formele draagvlakmeting. De draagvlakmeting vindt plaats in de periode van 4 april tot en met 19 april. De planning is dat de uitslag van deze meting op 21 april bekend wordt gemaakt. Is de uitslag van de draagvlakmeting positief, dan treedt de verordening in werking vanaf 1 mei 2016. Ondernemers kunnen alle informatie over de BIZ, de verordening en de draagvlakmeting vanaf 1 april vinden op de website www.schouwen-duiveland.nl/bedrijf/biz. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

1 april 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 april, Zierikzee-Monumentenstad.nl, binnenstad, Biz, Ondernemers, projectgroep ‘nieuw initiatief binnenstad Zierikzee’