Toch nog geld voor begeleiding leerproblemen en hoogbegaafdheid op scholen Schouwen-Duiveland

Scholen op Schouwen-Duiveland die dit jaar te laat waren met hun subsidieaanvraag voor begeleiding van leerlingen met problemen, kunnen alsnog rekenen op steun van de gemeente. Burgemeester en wethouders zijn bereid om in 2018 in één keer het gevraagde bedrag over twee jaar uit te keren. Vier afzonderlijke basisscholen en de koepels Obase (openbaar), Radar (christelijke) en Prisma (katholiek) grepen dit jaar naast de subsidiepot. Ze hadden te laat door dat de regels zijn veranderd en een aanvraag voor financiële ondersteuning van de schoolbegeleidingsdienst tegenwoordig vooraf moet worden aangevraagd. Voorheen mocht dat aan het eind van ieder schooljaar. Lees verder. (bron: PZC)

19 december 2017
zierikzee
nieuws 2017 december, PZC, Obase, Prisma, Radar

Clustering basisscholen Schouwen-Duiveland vanaf 2023

Het was ver na middernacht. Dik vier uur had de raadscommissie donderdag al gesproken over een waslijst aan beduidend minder ingrijpende voorstellen. En wellicht zonder het zich goed en wel te beseffen, werd aan de staart van die marathonzitting in een stief kwartiertje geschiedenis geschreven. De commissie schaarde zich unaniem achter een ingrijpende herverdeling van het onderwijsveld op Schouwen-Duiveland. Kleine basisscholen moeten in de nabije toekomst sluiten en samen verder in een meer centraal gelegen nieuw gebouw. Het bijzondere daarin is, dat de schotten tussen het openbaar en christelijk onderwijs worden weggetrokken. Waar nodig en mogelijk komen er brede scholen, inclusief kinderopvang. Met die strategie wil het gemeentebestuur de bevolkingskrimp het hoofd bieden en de kwaliteit van het basisonderwijs bewaken. Lees verder. (bron: PZC)

6 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, basischolen, Corina van Vliet, Jacqueline van Burg, Marleen van Kooten, Obase, Onderwijs, Pontes Pieter Zeeman, Radar, Wim Dorst

Ruim 15 mille voor tijdelijke opknapbeurt basisschool De Meie

Basisschool De Meie in Zierikzee wordt opgeknapt om het nog even te kunnen uitzingen tot 2019. In dat schooljaar verhuist het speciaal onderwijs naar verwachting naar het nieuwe gebouw van de Pontes Pieter Zeeman. Die verhuizing zou al eerder plaatsvinden, maar werd door allerlei omstandigheden uitgesteld. Om de komende drie jaar te kunnen overbruggen, worden onder meer CV-radiatoren en zonneschermen vervangen. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

10 november 2016
zierikzee
nieuws 2016 november, PZC, De Meie, Obase, openbaar onderwijs, Pontes Pieter Zeeman, speciaal onderwijs, Zierikzee

Obase bezint zich op toekomst

Met een derde KEI-conferentie heeft het openbaar onderwijs zich bezonnen op de vele veranderingen, die de samenleving de komende jaren te wachten staan. In de Nieuwe Kerk van Zierikzee kwamen mensen uit het onderwijsveld op de conferentie af. Dick van der Wouw van Planbureau Zeeland en trendwatcher Farid Tabarki gaven hun visie op de veranderingen op het gebied van bevolkingssamenstelling, samenleving en de betekenis daarvan voor het onderwijs van de toekomst. Obase (openbaar onderwijs) schrijft op dit moment aan een nieuw beleidsplan voor de toekomst. KEI staat voor kennis, ervaring en inspiratie. (bron: WereldRegio / foto Marieke Mandemaker)

21 oktober 2016
zierikzee
nieuws 2016 oktober, WereldRegio, Dick van der Wouw, Farid Tabarki, KEI-conferentie, Nieuwe Kerk, Obase, openbaar onderwijs, Planbureau Zeeland, trendwatcher, Zierikzee

Openbaar onderwijs Schouwen boos over stopzetten subsidie

Openbaar onderwijskoepel Obase stapt naar de rechter als de gemeente een oude subsidie beëindigt. Bij de verzelfstandiging van het basisonderwijs in 2005 hebben de scholen van de gemeente een flinke som geld gekregen om het onderwijs zelf te organiseren. Daar bovenop verleende de gemeente op verzoek van Obase nog een extra jaarlijkse subsidie om de schooltjes schoon en warm te houden. De rijksbijdrage was daarvoor te laag. De laatste jaren wordt de bijdrage alleen nog voor stookkosten gebruikt. Sinds 2012 krijgt het bijzonder onderwijs de subsidie ook. Voor Obase bedraagt die 58.000 euro per jaar en voor de christelijke koepel Radar 55.000 euro. Lees verder. (bron: PZC)
20 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, PZC, Gemeente Schouwen-Duiveland, Obase, openbaar onderwijs, school, subsidie, Zierikzee

Obase kan gemeentelijke subsidie voor energiekosten niet missen

Obase kan de energierekeningen en schoonmaakkosten voor haar schoolgebouwen op Schouwen-Duiveland niet zelf ophoesten. Ze wil de gemeentelijke subsidie niet kwijt. Ewald de Keijzer, directeur van de overkoepelende organisatie voor openbare scholen op Schouwen-Duiveland: “We hebben op dit eiland nog veel oude schoolgebouwen, omdat de gemeente altijd te weinig heeft gespaard om nieuwe te bouwen. Het aflopen van de subsidie zou gelijk moeten lopen met de vervanging van oude schoolgebouwen.” Door de bezuiniging zou Obase zestig mille per jaar mislopen. Lees verder. (bron: PZC)
18 juli 2016
zierikzee
nieuws 2016 juli, PZC, Gemeente Schouwen-Duiveland, Obase, subsidie, Zierikzee

Gemeente Schouwen-Duiveland beknibbelt op schoolgebouwen

Nu zo veel schoolgebouwen op Schouwen-Duiveland duurzaam zijn gemaakt, vindt de gemeente dat ze ook niet meer bij te dragen in energiekosten. De subsidie daarvoor wordt afgebouwd. Obase, het overkoepeld orgaan van alle openbare basisscholen op Schouwen-Duiveland, krijgt dit jaar nog bijna zestig mille als tegemoetkoming voor ‘materiële instandhouding’, zoals energie- en schoonmaakkosten. Het bijzonder primair onderwijs, waar bijvoorbeeld Radar en Prisma onder vallen, krijgen iets minder. Maar de komende jaren krijgen ze nog minder. De gemeente wil de subsidie in drie jaar tijd afbouwen naar nul. Lees verder. (bron: PZC)
17 juli 2016
zierikzee
nieuws 2016 juli, PZC, Gemeente Schouwen-Duiveland, Obase, subsidie, Zierikzee