Bewonersexcursie: op zoek naar bruinvissen en vogels

Ter gelegenheid van de opening van Studio Bruinvis kunnen bezoekers vrijdag 12 mei mee op pad, op zoek naar bruinvissen in de Oosterschelde. De gidsen nemen je mee naar de beste spotplek waar je niet alleen bruinvissen kunt zien, maar ook kunt horen. Het havenhoofd van Zierikzee staat bekend als een van de beste spotplekken van de Oosterschelde om bruinvissen te zien. “De combinatie van een sterke getijstroom, diep water en voldoende voedsel maken deze plek uitermate geschikt voor de aanwezigheid van deze kleine walvisachtige”, vertelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten. “De grootste kans maak je bij windstil weer als bruinvissen zich aan de oppervlakte laten zien om adem te halen.”  Het leuke is dat je sinds kort niet alleen bruinvissen kan zien, maar ook live kunt horen. Met de aanleg van Studio Bruinvis is het mogelijk om bij het havenhoofd live de geluiden van een bruinvis te horen. Tenminste, als ze in de buurt zijn van het havenhoofd, waar een boei de sonargeluiden ontvangt en direct doorstuurt naar de kant. Begijn: “Dit geluid wordt vanaf een boei in de Oosterschelde die het onderwatergeluid heeft opgevangen live naar de kant verstuurd. Naast een unieke beleving om de bruinvissen live te kunnen horen levert het ook een schat aan onderzoeksgegevens op. Eigenlijk weten we nog heel weinig over het gedrag van bruinvissen in de Oosterschelde, gegevens via Studio Bruinvis kunnen ons helpen meer te weten te komen over de bruinvis.” De wandeling brengt je niet alleen naar de beste spotplek voor bruinvissen, maar gaat ook langs de prachtige zilte natuur van Levensstrijd, waar ruim baan is gemaakt voor kust- en weidevogels. Oude kreekpatronen zijn hersteld en met behulp van kwelbuizen wordt zout water in de kreken gepompt. Doordat het waterpeil vrij hoog staat, is het gebied rijk aan kust –en weidevogels als de tureluur, lepelaar, scholekster en kluut. De kruidenrijke delen vormen weer een geschikt leefgebied voor soorten als de kievit, grutto en patrijs. Studio Bruinvis is een initiatief van Stichting Rugvin. De excursies zijn gratis en starten om 19.00 uur. Einde omstreeks 21.00 uur. Aanmelden kan via www.nm.nl/agenda. (bron: Ons Eiland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

4 mei 2017
zierikzee
Nieuws, boswachter, bruinvis, Havenhoofd, Kluut, Lepelaar, natuurgebied Levensstrijd, Natuurmonumenten, Oosterschelde, Paul Begijn, Scholekster, stichting Rugvin, Studio Bruinvis, Tureluur, Zierikzee

Nieuw onderkomen voor vrijwilligers van Natuurmonumenten

Vrijwilligers van Natuurmonumenten moeten nog een paar maanden wachten op hun nieuwe honk in het Zierikzeese natuurgebied Levensstrijd. Het vrijwilligershuis had er eigenlijk al moeten staan, maar de voorbereidingen van de bouw vergden meer tijd dan verwacht. Het specialistische isolerende warmtebeton bleek niet zomaar geleverd te kunnen worden en ook andere bouwmaterialen lieten langer op zich wachten, nu de bouwmarkt weer aantrekt. De bouw van het vrijwilligershuis begint na de zomer. Dat is precies twee jaar nadat de voormalige locatie in vlammen op ging. De voormalige boerderij Levensstrijd werd waarschijnlijk in brand gestoken door de pyromaan die destijds in Zierikzee rondwaarde. Het pand was toen nét verbouwd; vrijwilligers hadden er een jaar aan gewerkt. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
12 juli 2016
zierikzee
nieuws 2016 juli, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, natuurgebied Levensstrijd, Natuurmonumenten, vrijwilligershuis, Zierikzee

Natuurmonumenten start met nieuw vrijwilligershonk Zierikzee

Natuurmonumenten start half april met de voorbereidingen van de bouw van een nieuw vrijwilligershuis in natuurgebied Levensstrijd bij Zierikzee. Twee jaar na de brand op de voormalige vrijwilligerslocatie staat de vereniging op het punt om de herbouw te starten in de vorm van een caisson. Natuurmonumenten is blij dat er nu een nieuwe start gemaakt kan worden met het vrijwilligershuis. Op 4 januari 2014 brandde de voormalige boerderij Levensstrijd af. Vrijwilligers van de vereniging waren ruim een jaar bezig geweest om de boerderij om te bouwen tot vrijwilligershonk. Totdat het noodlot twee weken voor de officiële opening toesloeg. Al snel bleek de brand te zijn aangestoken, waarschijnlijk het werk van een pyromaan die in die tijd actief was in Zierikzee. Zichtbaar in omgeving Boswachter Rene Wink: “Na de brand was iedereen het er over eens: we laten ons niet afschrikken op deze prachtige plek en bouwen een nieuw pand voor de vrijwilligers. Het wordt een plek die dienst gaat doen als opslag voor materialen en tevens als werkplaats. De andere helft wordt ingericht als ontmoetingsplek voor vrijwilligers en flexplek voor medewerkers van Natuurmonumenten. Op die manier zijn we goed zichtbaar in onze natuurgebieden aan de Zuidkust van Schouwen.” De locatie in Levensstrijd wordt tevens het startpunt van nieuwe excursies in het gebied. Natuurmonumenten heeft ruim 700 hectare zilte natuur in beheer aan de Zuidkust van Schouwen. Er wordt gebouwd op hetzelfde terrein aan de Levensstrijdweg waar de voormalige boerderij stond. Wel wordt het vrijwilligershonk in de nieuwe situatie wat verder naar het noorden gebouwd. Daarbij is gekozen voor een robuuste bouwvorm die brandveilig is. Dat was ook een van de voorwaarden van de verzekeraar om nieuwbouw mogelijk te maken. Wink: “Kijkend naar de cultuurhistorie van het eiland, dan past het ontwerp dat is geïnspireerd op een caisson, goed in het landschap. Met caissons werden tijdens de Watersnoodramp de dijken gedicht.” Natuurmonumenten heeft architectenbureau Sprikk uit Rotterdam de opdracht gegund. Omdat de vereniging een zo duurzaam mogelijke bouwvorm nastreeft, wordt er gewerkt met ‘isolerend beton’, een voor Nederland nieuw materiaal dat uit een mengsel van glasschuim en beton bestaat. Het heeft een heel eigen structuur, is licht en duurzaam omdat het goed isoleert Het gebouw wordt 10 bij 10 meter en bestaat uit 1 woonlaag. Ook het omliggende terrein wordt opnieuw ingericht. De bestaande verharding wordt deels weggehaald en daar krijgt de natuur weer vrij spel. Het oude krekenpatroon wordt hersteld en zilte planten als zeekraal en klein schorrenkruid krijgen de kans zich te ontwikkelen. Vrijwilligers en bezoekers maken gebruik van de nieuwe parkeerplaats tegen de zeedijk. Om de nieuwe natuur te beleven komt er een wandelpad langs het vrijwilligershonk. Als alles volgens planning verloopt, opent het nieuwe vrijwilligershonk begin oktober van dit jaar zijn deuren. Voor die tijd nodigt Natuurmonumenten buurtbewoners nog een keer uit om een kijkje te komen nemen bij de bouw tijdens een inloopmiddag. (bron: Natuurmonumenten.nl / foto: Natuurmonumenten)
19 april 2016
zierikzee
nieuws 2016 april, Levensstrijd, natuurgebied Levensstrijd, Natuurmonumenten, vrijwilligershonk, Zierikzee, Zuidkust van Schouwen