Wie verdient de erfgoedprijs?

Wie vindt dat een persoon en organisatie echt eens in het zonnetje mag worden gezet vanwege inspanning voor erfgoed op Schouwen-Duiveland, kan zijn kans grijpen. De erfgoedprijs komt eraan, alle voordrachten zijn welkom. De erfgoedprijs vervangt de monumentenprijs, zodat niet langer alleen mensen, organisaties en instellingen die zich sterk maken voor een monument kans maken op een geldbedrag, maar dat die kans voortaan ook beschermers van erfgoed ten deel valt. De prijs, een vrij te besteden geldbedrag van 2269 euro, wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Lees verder. (bron: PZC)
14 juni 2016
zierikzee
nieuws 2016 juni, PZC, Erfgoedprijs, Monumentenprijs, Zierikzee

Monumentenprijs voortaan ook voor erfgoed

De monumentenprijs van Schouwen-Duiveland wordt veranderd in de erfgoedprijs. Dat betekent dat niet langer alleen mensen, organisaties en instellingen die zich sterk maken voor een monument eens in de twee jaar kans maken op een geldbedrag, maar dat die kans voortaan ook beschermers van erfgoed ten deel valt. Het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland wil zich niet langer beperken tot gebouwde monumenten. Daarom beoordeelt dat voortaan ook erfgoed, of dat nou materieel erfgoed is of immaterieel. Ook de samenstelling van de nominatiecommissie verandert. In de commissie, die nu nog bestaat uit vijf burgers, komen vertegenwoordigers uit de erfgoedorganisaties op het eiland. Met de monumentenprijs wil de gemeente Schouwen-Duiveland sinds 2002 behoud, herbestemming en promotie van cultureel erfgoed stimuleren. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

3 april 2016
zierikzee
nieuws 2016 april, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Erfgoed, Erfgoedplatform, Monumentenprijs, Schouwen-Duiveland