Gemeente zet in op bestrijding armoede onder kinderen

De gemeente zet stevig in op een duurzame aanpak van armoede onder kinderen. Dit gebeurt onder andere door fors te investeren in preventie. Ook wil het college van B&W het huidige kindpakket uitbreiden met vergoedingen voor openbaar vervoer en een Identiteitskaart. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie over minimaregelingen. Dit zijn de belangrijkste punten uit plan 1.0 Jeugd en Armoede Schouwen-Duiveland dat het college heeft vastgesteld. Om zoveel mogelijk feedback en draagvlak te krijgen, worden de voorstellen uit het plan aan uiteenlopende partijen voorgelegd, zoals kinderen en ouders. Na deze brede consultatieronde stelt het college plan 2.0 vast. Armoede onder kinderen is een nijpend probleem dat ook onze gemeente treft. In 2014 waren er 600 kinderen die minimaal 1 jaar in armoede leefden, en 200 langer dan 4 jaar. De recente instroom van kinderen van statushouders is daarbij nog niet meegerekend. Kinderen die in armoede opgroeien staan al aan het begin van hun leven op een 1-0 achterstand. Leven in armoede gaat om veel meer dan het missen van spullen of geld. Bij veel kinderen en jongeren speelt schaamte een grote rol, ze vinden het moeilijk om erover te praten. Ze worden niet uitgenodigd voor feestjes en merken dagelijks dat ze er niet echt bij horen. Het rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Plan 1.0 Jeugd en Armoede bevat voorstellen om deze middelen in de gemeente Schouwen-Duiveland effectief in te zetten. (bron: WereldRegio)

20 maart 2018
zierikzee
nieuws 2018 maart, WereldRegio, Armoede, Armoedebestrijding, Jeugd

Jongeren Schouwen-Duiveland vaker bron van overlast

Schouwen-Duiveland heeft relatief meer probleemjongeren dan vergelijkbare omliggende gemeenten. Bekend was al dat het aantal kinderen dat rookt, alcohol drinkt en drugs gebruikt op het eiland groter is dan gemiddeld. Wanneer die spiegel naast gemeenten van vergelijkbare omvang zoals Goeree-Overflakkee, Sluis en Hulst wordt gehouden, steekt Schouwen-Duiveland er op meerdere onderdelen soms ver negatief boven uit. Opvallend is in het onderzoek in opdracht van burgemeester en wethouders het grote aantal meldingen van overlast door jongeren. Op tienduizend inwoners waren dat er in 76,8. De noorderburen scoorden op dat front 45,4 meldingen, tegen 34,8 en 33,6 in de twee Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Daarbij moet worden aangetekend dat de gebruikte overlastcijfers uit 2014 zijn. De meeste meldingen van jeugdoverlast op Schouwen-Duiveland komen uit Zierikzee (141), op afstand gevolgd door Burgh-Haamstede (27) en Renesse (25). Deze meldingen zijn meten tussen 1 januari 2015 en 18 maart 2016. Lees verder. (bron: PZC)

9 november 2016
zierikzee
nieuws 2016 november, PZC, drinken, Jeugd, Overlast, roken, Zierikzee

Voetbalkooi wijkt voor overlastjeugd

Kinderen uit Zierikzee die een balletje willen trappen in een voetbalkooi, moeten voortaan naar het parkeerterrein in de Scheldestraat. De skatebaan daar krijgt gezelschap van de voetbalkooi die nu nog in de Mosselboomgaard staat. Dat heeft het college besloten. Tijdens een vergadering over de sloop van theater Mondragon vernam die van omwonenden dat jongeren er overlast veroorzaken met het gebonk van ballen, van auto’s en van meegebrachte radio’s. Ook zouden ze zitten op geparkeerde auto’s, in tuinen rondstruinen en afval op de grond achterlaten. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
7 juni 2016
zierikzee
nieuws 2016 juni, PZC, afval, baldadigheid, Jeugd, Mosselboomgaard, Overlast, Voetbalkooi, Zierikzee