Volle grijze container gaat geld kosten

Het beter scheiden van huishoudelijk afval aan de bron betekent dat de gemeente Schouwen-Duiveland jaarlijks een dikke half miljoen euro minder kwijt is aan vuilverwerking. Inwoners die daar aan mee werken, gaan dat volgend jaar merken in de portemonnee, belooft wethouder Jacqueline van Burg. Het voordeel begint bij zo’n 26  euro per huishouden en kan oplopen naarmate inwoners nog meer hun best gaan doen, aldus Van Burg. Voor bewoners van de binnenstad in Zierikzee die zijn aangewezen op centrale ondergrondse containers, loont die inspanning wat minder. Voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) is daar immers geen aparte bak beschikbaar. Per saldo zal de binnenstadbewoner dus noodgedwongen vaker met een volle vuilniszak de gang naar de container maken. Dat nadeel wordt verrekend, heeft de wethouder toegezegd. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

3 juli 2017
zierikzee
nieuws 2017 juli, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afval, afvalcontainer, binnenstad, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jacqueline van Burg, Zierikzee
Laat een reactie achter

Etensresten en tuinafval gewoon in de grijze vuilniszak

Binnenstadbewoners van Zierikzee mogen volgend jaar meer restafval weggooien dan de overige inwoners van Schouwen-Duiveland, zonder dat dit hen volgens wethouder Jacqueline van Burg extra geld gaat kosten. De gemeente gaat het aantal inworpen in de ondergrondse containers verrekenen met de ruimere mogelijkheden die er zijn voor afvalscheiding buiten de stadswallen. Afval scheiden gaat lonen op Schouwen-Duiveland. Inwoners die minder restafval aanbieden, krijgen korting op de afvalstoffenheffing. Wie echter in de binnenstad van Zierikzee woont, is aangewezen op ondergrondse containers. Die centrale verzamelbakken kennen geen apart vak voor gft- en restafval. Dat zou worden aangepast, zei de wethouder twee weken geleden nog bij een toelichting op het nieuwe beleid. Maar die veronderstelling bleek te berusten op een misverstand. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

6 juni 2017
zierikzee
nieuws 2017 juni, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afval, afvalcontainer, binnenstad, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jacqueline van Burg, Zierikzee
Laat een reactie achter

Pontes kondigt direct na raadsbesluit feestje aan

Dat Pontes geen enkele zorg had over het besluit van de gemeenteraad, dat vanavond (donderdag) is genomen, blijkt wel uit de aansluitende aankondiging dat er morgen (vrijdag) een feestje is op school.

Het project zal na de komende zomervakantie starten met een interactief proces om zoveel mogelijk betrokken partijen, van besturen tot en met leerlingen, te betrekken bij de ontwikkeling van het gebouw. Zowel de gemeente als de scholen hechten er aan dat het gebouw door en voor de gebruikers wordt ontworpen en gebouwd, zodat alle (toekomstige) gebruikers zich er thuis zullen voelen. Op vrijdag 2 juni aanstaande om ca. 10:15 uur organiseren de scholen, om dit heugelijke feit te vieren, een gezamenlijke activiteit met medewerking van de leerlingen en personeel van de drie scholen. Wethouder Jacqueline van Burg zal hiervoor het startsein geven. Dit vindt plaats op Pieter Zeeman in Zierikzee. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

1 juni 2017
zierikzee
nieuws 2017 juni, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jacqueline van Burg, Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee
Laat een reactie achter

Gebrekkig onderhoud aan toeristische route Zierikzee

Het onderhoud aan de twee jaar oude Stadsjuwelenroute door Zierikzee schiet tekort. Dat meldt Jaap Roskam van stichting Zierikzee Monumentenstad in een brief aan het gemeentebestuur. De toeristische wandelroute langs zeven monumenten – de stadsjuwelen van Zierikzee – bestaat uit infoborden op de grote parkeerplaatsen, veertig tegels in het wegdek en vierhonderd zilveren medaillons (Zeeuwse knoppen) in het trottoir.  Veel van die medaillons zijn verdwenen of gebroken, meldt Roskam. Met de straattegels gaat het ook niet goed. Die op de kruising van Korte Nobelstraat en Anthoniesdam is kapot gereden door vrachtverkeer. De tegel is nooit vervangen en het gat is opgevuld met asfalt. Voor de Zuidwellebrug is ook een tegelgat met asfalt dicht geplamuurd. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

4 mei 2017
zierikzee
nieuws 2017 mei, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Jacqueline van Burg, Stadsjuwelenroute, Zierikzee
Laat een reactie achter

Gebruikers MFC gooien handdoek in de ring

De werkgroep Behoud het MFC gooit de handdoek in de ring. Na de laatste gesprekken met wethouder Jacqueline van Burg is ook het laatste sprankje hoop over een verlengde levensduur van het activiteitencentrum in de Zierikzeese wijk Malta verdampt. Volgens initiatiefnemer en SP-raadslid Anita de Vos kunnen gebruikers en personeel niet anders dan constateren dat zowel de politieke als bestuurlijke wil ontbreekt om mee te denken over een langere openstelling van het MFC. Ook directeur Antoine de Ceuster van gebouweigenaar Zeeuwland heeft bij herhaling te kennen gegeven dat wordt vastgehouden aan de voorgenomen sluiting in augustus. Het gebouw wordt daarna zo snel mogelijk gesloopt, in afwachting van concrete nieuwbouwplannen. De corporatie wil het terrein -op termijn- invullen met een appartementencomplex. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

10 februari 2017
zierikzee
nieuws 2017 februari, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Anita de Vos, Antoine de Ceuster, Jacqueline van Burg, Malta, MFC, Socialistische Partij (SP), Zeeuwland, Zierikzee
Laat een reactie achter

Ruim zes ton voor speelplaatsen op Schouwen-Duiveland

Speelterreintjes in Schouwse dorpen en wijken worden avontuurlijker en er komt ook plaats voor ontmoeting. De gemeente investeert er de komende tien jaar 630.000 euro in. Er zijn nu 104 speelplekken, dat worden er 113. Daarvan zijn er straks 34 informeel ingericht. Dat wil zeggen dat er geen traditionele speeltoestellen staan, terwijl er toch voldoende uitdaging is om te spelen. Het aantal schommels, wipkippen en glijbaantjes daalt hiermee van 441 naar 374. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

25 januari 2017
zierikzee
nieuws 2017 januari, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jacqueline van Burg, Speelruimtebeleidsplan, speeltoestel
Laat een reactie achter

Massaal verzet tegen afsluiting Zuidhavenpoort komt te laat

De voorgenomen afsluiting van de Zuidhavenpoort in Zierikzee stuit plotseling op onverwacht groot verzet. Inwoner Thomas Lang is op het facebookplatform ZierikNieuws een poll begonnen. In goed 12 uur tijd hebben 231 mensen te kennen gegeven het oneens te zijn met de stelling dat ‘sluiting van de Zuidhavenpoort voor doorgaand autoverkeer een goede beslissing is’. Twintig mensen zijn het tot dusver eens met de aangekondigde maatregel en acht laat het onbetuigd.  De verontwaardiging is mosterd na de maaltijd, reageert wethouder Jacqueline van Burg. Het besluit is al langer geleden genomen en wordt zeker op basis van een vluchtige volksraadpleging niet teruggedraaid. ,,Die fase zijn we al lang gepasseerd. Iedereen die nu tegen is, had destijds beter een bezwaar kunnen indienen. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

14 december 2016
zierikzee
nieuws 2016 december, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afsluiting, Jacqueline van Burg, Zierikzee, Zuidhavenpoort
Laat een reactie achter

Zestig mille voor Schouwse feesten

Bij wijze van proef kunnen de organisatoren van Sinterklaasintochten en Oranjefeesten in Schouwen-Duiveland komend jaar 62.000 euro tegemoet zien. Een voorstel van LSD en CDA hiertoe kreeg, donderdag een meerderheid in de gemeenteraad.
,,De organisatoren van Sinterklaasintochten en Koningsdagvieringen krijgen hun begrotingen niet meer rond. Er zit ook frictie tussen wat wij aan cultuur voor selecte gezelschappen subsidiëren en wat we voor deze volksfeesten over hebben,” begon Robbert Lievense van LSD zijn betoog. In zijn voorstel krijgt een stad of dorp één euro per inwoner, met een minimum van 500 en een maximum van 7500 euro per feest. Dat kost de gemeente dan 62.000 euro. Lees verder. (bron: PZC)

24 november 2016
zierikzee
Nieuws, CDA, Intocht, Jacqueline van Burg, Leefbaar Schouwen-Duiveland LSD, Oranjevereniging, Robbert Lievense, Sinterklaas, Stichting Intocht Sinterklaas Zierikzee, Stichting Koningsdag Zierikzee, subsidie, VVD, Zierikzee
Laat een reactie achter

Vaardigheidstoets jeugdbrandweer

Zaterdag 19 november wordt de Onderlinge Zeeuwse Jeugdbrandweer Vaardigheidstoets gespeeld in Zierikzee. Het is de eerste keer dat Zierikzee deze toets organiseert. De eerste ploegen beginnen om 8:30 uur en de laatste rond 15:00 uur. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken. Je kunt je melden bij de kazerne van Zierikzee, Regenboogstraat 17. Dertien jeugdteams doen mee aan de toets. Er zijn twee banen, één voor de Aspiranten (16 t/m 18 jaar) en één voor de Junioren (12 t/m 15 jaar). Er wordt een realistisch scenario geoefend, dat geheim blijft tot op de dag van de toets. De ploegen mogen namelijk niet van te voren weten wat hen te wachten staat. De wedstrijden worden vooral om de eer gespeeld, wel is er een prijsuitreiking. Om 17:30 uur overhandigt loco burgemeester Jacqueline van Burg de prijzen aan de nummers één, twee en drie van zowel de Aspiranten als Junioren. Daarnaast krijgt iedere deelnemende ploeg een aandenken aan de dag. Locatie is de Deltastraat 8 in Zierikzee. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

14 november 2016
zierikzee
nieuws 2016 november, WereldRegio, Brandweer, brandweerkazerne, Jacqueline van Burg, Jeugdbrandweer, loco-burgemeeester, Regenboogstraat, Vaardigheidstoets, Zierikzee
Laat een reactie achter

Op afvalfietstocht kris-kras door Zierikzee

Leerlingen van Pontes Pieter Zeeman fietsen donderdag 3 november langs bedrijven en instellingen in Zierikzee om meer te weten te komen over het afval dat zij produceren en hoe bedrijven met hun afval om gaan.  Wethouder Jacqueline van Burg trapt de afvalfietstocht om 9 uur ’s ochtends op school af. Daarna gaan zo’n 140 leerlingen van de tweede klassen mavo en havo op pad langs een bedrijf of twintig. Doel van deze afvalfietstocht is om de leerlingen een indruk te geven van de verschillende afvalstromen in onze maatschappij. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

26 oktober 2016
zierikzee
nieuws 2016 oktober, PZC, afval, afvalfietstocht, Jacqueline van Burg, Pontes Pieter Zeeman, wethouder, Zierikzee
Laat een reactie achter