Gemeente-archivaris Uil verder als eerste stadshistoricus

Gemeente-archivaris Huib Uil gaat vanaf 1 april verder als stadshistoricus van Zierikzee. Hij gaat zich in die functie richten op de afronding van de inventarisatie van de archieven van de stad Zierikzee, van 1275 tot en met 1940.  Tegelijk wordt Ineke van den Broek (rechts op de foto) per 1 april benoemd als gemeentearchivaris. Een belangrijke taak voor haar is de integratie van het huidige gemeentearchief in het Zeeuws Archief. Uil was vanaf 1984 streekarchivaris bij het Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland. Sinds 1997, vanaf de herindeling, is hij gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland. Nu gaat hij verder als stadshistoricus. In die rol gaat hij zich vooral bezig houden met het afronden van de inventarisatie van de stadsarchieven van Zierikzee, doel is een inventaris waarmee de archieven goed toegankelijk zijn. Met de inventaris wordt als het ware de sleutel aangereikt waarmee de archieven kunnen worden geraadpleegd. Uil (links op de foto) blijft als stadshistoricus overigens ook beschikbaar om iedereen te laten delen in de rijke geschiedenis van heel Schouwen-Duiveland. ,,Voor mij is archivaris zijn een passie omdat het een hele concrete manier is om met geschiedenis bezig te zijn”, laat hij weten. “Het verklaart zo veel, de dingen die nu gebeuren hebben vaak een historische achtergrond. Waarom ziet de Dikke toren in Zierikzee eruit zoals die eruit ziet? Dat begrijp je vanuit de overgeleverde documenten. Als archivaris heb je de tijd in je handen.” Met de inventaris van de stadsarchieven van Zierikzee laat hij zijn eigen monument achter. (bron; WereldRegio / foto: WereldRegio)

15 maart 2018
zierikzee
nieuws 2018 maart, WereldRegio, gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Huib Uil, Ineke van den Broek, Stadsarchivaris

Zierikzee ziet archief mogelijk naar Middelburg verdwijnen

Het eeuwenoude gemeente-archief verdwijnt mogelijk uit Zierikzee. Onderzocht wordt of de historische documenten centraal kunnen worden ondergebracht bij het Zeeuws Archief in Middelburg. Dat zou Schouwen-Duiveland financieel een besparing moeten opleveren. In  samenspraak met het Zeeuws Archief worden drie scenario’s onderzocht. Het meest vergaande plan gaat uit van een snelle overdracht van het historisch materiaal, inclusief de taken die bij het beheer van een gemeente-archief horen.  Daarnaast wordt bekeken of een gefaseerde verhuizing naar Middelburg een reële optie is. Maar het kan ook nog zomaar zijn dat er helemaal niks verandert en Zierikzee de papieren geschiedenis in eigen huis houdt, zegt adjunct gemeente-archivaris Ineke van den Broek.  ,,Alle opties liggen open. Het archief is in 2012 door de gemeenteraad benoemd tot kerntaak waar nog kritisch naar moet worden gekeken. Binnen dat kader en met de nieuwe ontwikkelingen zijn we nu aan het onderzoeken wat de toekomst is voor het gemeente-archief. Die discussie moet dit jaar worden afgerond”, aldus Van den Broek.  Ze verwacht nog enkele weken nodig te hebben, voordat alle scenario’s goed zijn uitgewerkt en kunnen worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het streven is in juni knopen door te hakken. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

28 april 2017
zierikzee
nieuws 2017 april, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, arcief, Gemeente Schouwen-Duiveland, Ineke van den Broek, Middelburg, Zeeuws Archief, Zierikzee