Schouwse scholen moeten energieneutraal zijn

De  Schouwen-Duivelandse gemeenteraad is donderdag akkoord gegaan met  ruim veertien miljoen euro voor nieuwe huisvesting van het basisonderwijs. De raad stelde echter als extra eis dat nieuwbouw of renovatie een school moet opleveren die evenveel energie produceert als ze gebruikt. De raad wilde ook nog voor de begrotingsvergadering weten wat extra  gaat kosten. Onderwijswethouder Jacqueline van Burg reageerde geïrriteerd: ,,Volgens mij zijn wij toch al lang bezig  met dit huisvestingsplan. En opeens komt u met deze motie, waarbij u ook nog eens voor 6 november de financiële aspecten wil weten. Nou, dat gaat dus niet lukken.” Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

26 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, basischolen, basisonderwijs, Gemeente Schouwen-Duiveland, huisvesting, Jacqueline van Burg

Pontes Pieter Zeeman krabbelt uit diep dal naar betere toekomst in Zierikzee

De Pontes Scholengroep heeft een financieel beter jaar achter de rug dan vooraf was ingeschat. Ook de begroting voor het lopende schooljaar ziet er positief uit, blijkt uit de cijfers die dinsdag zijn gepresenteerd. Het tekort van ruim één miljoen euro in 2014 is vorig jaar omgezet naar een overschot van 87.449 euro. Dat beeld laat zich ook zien bij de Pieter Zeeman in Zierikzee. De vestiging zag zich eerder nog geconfronteerd met een gat van bijna drie ton op de begroting. Dit wekte zorg bij burgemeester en wethouders over de toekomst van de scholengemeenschap op Schouwen-Duiveland. Door toename van het leerlingenaantal (van 1090 naar 1118 scholieren) steeg de Rijksbijdrage. . Daarnaast werden de personeelslasten teruggedrongen. Voor 2016 gaat de Pieter Zeeman zelfs weer uit van een positief resultaat van 111.000 euro. Burgemeester en wethouders zijn gerustgesteld over deze ontwikkeling bij de Goes-Zierikzeese scholengroep, blijkt uit een brief die gisteren naar de raad werd verstuurd. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
20 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, begroting, energielast, Gemeente Schouwen-Duiveland, huisvesting, leerlingenaantal, nieuwbouw, Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee

Schouwen-Duiveland wil 225 vluchtelingen opvangen

Zo’n 225 vluchtelingen kunnen voor twee jaar onderdak krijgen op Schouwen-Duiveland, als het aan de burgemeester en wethouders van dat eiland ligt. Die willen wel eerst nog raadsleden peilen. Als zij ja zeggen, gaat de gemeente in overleg met het COA. Die heeft zo zijn criteria, maar dat geldt ook voor de gemeente. “Wij zijn een toeristisch eiland en beschouwen de vluchtelingen dan ook als onze gasten”, aldus burgemeester Gerard Rabelink. “Dat houdt in dat we zorgen voor nette huisvesting.” Die huisvesting is niet direct voorhanden, aangezien op Schouwen-Duiveland geen grote gebouwen leeg staan. Er zal dus iets tijdelijks worden neergezet. Daar bestaan in het land diverse voorbeelden van, zegt Rabelink. “Als ik denk aan containers, schieten mijn haren overeind. Maar als je die containers ziet, vallen ze reuze mee.” Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

19 april 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 april, PZC, Burgemeester Gerard Rabelink, container, Gemeente Schouwen-Duiveland, huisvesting, vluchtelingen, Zierikzee