MIEP breidt activiteiten verder uit

MIEP (huishoudelijke ondersteuning) in Zierikzee heeft twee bedrijven in Noord-Holland overgenomen, waarmee zo’n 270 medewerkers zijn aan het bedrijf worden toegevoegd. Miep is een zusteronderneming van schoonmaakbedrijf Koster & Co. Drie maanden geleden is een groot deel van de medewerkers en cliënten van het failliete TSN overgenomen. (130 medewerkers en 850 cliënten). Nu omen er weer zo’n 140 nieuwe medewerkers en ongeveer 890 cliënten van een failliet Zorgbedrijf bij. Na de uitspraak van het faillissement van Zorgbedrijf en TSN heeft M.I.E.P. alle zorgcontracten met de betrokken gemeentes overgenomen. Alle medewerkers wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden met dezelfde arbeidsvoorwaarden. ,,Het resultaat is de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft en dat de werkgelegenheid vrijwel volledig behouden blijft. Daarnaast blijven de hulpverlener en de cliënt gekoppeld waardoor de overgang zo geruisloos mogelijk zal verlopen en de mensen hier nauwelijks iets van merken,” laat het bedrijf weten. (bron: WereldRegio)
5 augustus 2016
zierikzee
nieuws 2016 augustus, WereldRegio, huishoudelijke ondersteuning, MIEP, Zierikzee

Tevredenheid over tevreden cliënten thuishulp

Volgens de gemeente zijn de mensen, die een beroep op huishoudelijke zorg doen over het algemeen zeer tevreden. In het derde kwartaal 2015 heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de ervaringen met de nieuwe manier van werken rondom de huishoudelijke hulp. Zijn cliënten goed geïnformeerd over de andere werkwijze en is er inderdaad sprake van een schoon en leefbaar huis? Bij 80 cliënten met huishoudelijke hulp (10 procent van de doelgroep) is onderzoek gedaan. Tijdens een huisbezoek is een interview afgenomen en is gekeken hoe schoon en leefbaar het huis was. Hierbij is gesproken met cliënten van zes verschillende zorgaanbieders. Er is rekening gehouden met een evenredige verdeling tussen de cliënten van de verschillende zorgaanbieders. Over de resultaten zijn de cliënten zeker tevreden. Het resultaat een schoon en leefbaar huis scoort gemiddeld een 8,3. Ook over degene die de huishoudelijke hulp uitvoert is men zeer tevreden; gemiddeld een 8,6. Over de instellingen die zorg verlenen zijn de cliënten ook tevreden. Gemiddeld scoren zij een 7,8. Een ruime meerderheid van de cliënten geeft aan dat zij tevreden zijn over de manier waarop zij zijn geïnformeerd over de nieuwe werkwijze, namelijk 65%. De mensen die hierover niet tevreden waren, geven aan dat zij geen duidelijk gesprek hebben gehad met de zorgaanbieder over de veranderingen in de manier van werken. De communicatie met de cliënten zou dus beter kunnen. Een leerpunt voor de gemeente en voor de aanbieders. Ook werd aangegeven dat er duidelijker afspraken moeten worden gemaakt over de werkzaamheden die de huishoudelijke hulp uitvoert. Daarnaast zouden zorgaanbieders meer aandacht moeten besteden aan het regelen van vervanging van de huishoudelijke hulp bij ziekte of vakantie. Voortaan spreekt de zorgaanbieder met cliënten af welke activiteiten zij doen die nodig zijn voor een schoon en leefbaar huis, in plaats van een vast aantal uren hulp per week. Zorgaanbieders krijgen hiervoor een vast budget. (bron: WereldRegio)

12 april 2016
zierikzee
nieuws 2016 april, WereldRegio, Gemeente Schouwen-Duiveland, huishoudelijke ondersteuning