Stadshistoricus wil monnikenklus in Zierikzee afmaken

Gemeente-archivaris Huib Uil wordt per 1 april de allereerste stadshistoricus van Zierikzee. En waarschijnlijk gelijk ook weer de laatste.  Hij krijgt goed twee jaar de tijd voor één specifieke taak. De klus waar Uil voor staat, is gigantisch. Meters en meters merendeel eeuwenoud papier ligt op hem te wachten. Te beginnen bij het oudste nog bewaard gebleven document van de stad Zierikzee uit 1275 tot aan 1940. Uil heeft nog goed twee jaar te gaan tot zijn pensionering en voor de tijd die hem rest in dienst van de gemeente Schouwen-Duiveland één hoofddoel: de inventarisatie van de stadsarchieven afronden. Een monnikenwerk, weet hij uit ervaring. Lees verder. (bron: PZC /archieffoto Zierikzee-Monumentenstad.nl)

31 maart 2018
zierikzee
nieuws 2018 maart, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Huib Uil, Stadsarchivaris

Gemeente-archivaris Uil verder als eerste stadshistoricus

Gemeente-archivaris Huib Uil gaat vanaf 1 april verder als stadshistoricus van Zierikzee. Hij gaat zich in die functie richten op de afronding van de inventarisatie van de archieven van de stad Zierikzee, van 1275 tot en met 1940.  Tegelijk wordt Ineke van den Broek (rechts op de foto) per 1 april benoemd als gemeentearchivaris. Een belangrijke taak voor haar is de integratie van het huidige gemeentearchief in het Zeeuws Archief. Uil was vanaf 1984 streekarchivaris bij het Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland. Sinds 1997, vanaf de herindeling, is hij gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland. Nu gaat hij verder als stadshistoricus. In die rol gaat hij zich vooral bezig houden met het afronden van de inventarisatie van de stadsarchieven van Zierikzee, doel is een inventaris waarmee de archieven goed toegankelijk zijn. Met de inventaris wordt als het ware de sleutel aangereikt waarmee de archieven kunnen worden geraadpleegd. Uil (links op de foto) blijft als stadshistoricus overigens ook beschikbaar om iedereen te laten delen in de rijke geschiedenis van heel Schouwen-Duiveland. ,,Voor mij is archivaris zijn een passie omdat het een hele concrete manier is om met geschiedenis bezig te zijn”, laat hij weten. “Het verklaart zo veel, de dingen die nu gebeuren hebben vaak een historische achtergrond. Waarom ziet de Dikke toren in Zierikzee eruit zoals die eruit ziet? Dat begrijp je vanuit de overgeleverde documenten. Als archivaris heb je de tijd in je handen.” Met de inventaris van de stadsarchieven van Zierikzee laat hij zijn eigen monument achter. (bron; WereldRegio / foto: WereldRegio)

15 maart 2018
zierikzee
nieuws 2018 maart, WereldRegio, gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Huib Uil, Ineke van den Broek, Stadsarchivaris

Gemeentearchief scoort goed

Het gemeentearchief is tweede geworden bij de landelijke Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven. Topscoorder is het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, dat van zijn respondenten een 8,5 krijgt. Het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland volgt met een 8,3. Het Brabants Historisch Informatiecentrum, de Groninger Archieven, het Gemeentearchief Zaanstad en het Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena delen de derde plaats met een 8,2. Het gemiddelde rapportcijfer voor alle archiefinstellingen is een 7,9. Het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland scoort vooral goed op de hulpvaardigheid, vriendelijkheid en deskundigheid van het personeel bij bezoek aan het archief. Hiervoor kreeg het Gemeentearchief gemiddeld een 8,6 (2015: 8,4), het gemiddelde van alle archiefdiensten was een 7,8 (2015: 7,7). De gemiddelde waardering voor de digitale dienstverlening van het Gemeentearchief is gelijk aan 2015: een 7,6 (gemiddelde alle archiefdiensten: een 7,5). Op dit gebied is nog wel wat winst te behalen. Hier scoort het Gemeentearchief op een aantal punten iets minder dan gemiddeld. In de tweede helft van 2017 heeft de brancheorganisatie BRAIN een kwaliteitsmonitor laten uitvoeren naar de dienstverlening van 34 archiefinstellingen, waaronder het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland. Het onderzoek vond plaats onder degenen die een bezoek brachten aan de studiezaal en die langs de digitale weg het gemeentearchief benaderden. Bijna 3.600 bezoekers van archiefinstellingen (zowel fysieke als website bezoekers) hebben de vragenlijst ingevuld. De enquête ging over diverse aspecten van het bezoek aan het archief, de contacten daarmee en over de website. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl_)

21 februari 2018
zierikzee
nieuws 2018 februari, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven

Acht plus voor gemeentearchief Schouwen-Duiveland

In een onderzoek onder 35 archiefdiensten naar de kwaliteit  van de dienstverlening is het Schouws archief met 8,2 punten op een gedeelde tweede plaats geëindigd. Dat staat in het jaarverslag. Daarin staat ook dat het aantal bezoeken aan het archief in 2015 en 2016 licht is gestegen. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

14 december 2017
zierikzee
nieuws 2017 december, PZC, gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Joop van Loo is Vrijwilliger 2017

Joop van Loo uit Zierikzee is maandagavond tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van het gemeentearchief Schouwen-Duiveland uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar 2017. Hij werd geroemd om zijn deskundigheid en toewijding. Van Loo, Zierikzee-specialist tot en met, fungeert zowel voor archiefmedewerkers als collegavrijwilligers als vraagbaak. Lees verder. (bron: PZC)

11 december 2017
zierikzee
nieuws 2017 december, PZC, André de Kok, Cor Eilers, gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Jaap Wiebrens, Jan van Driel, Joop van Loo, Marinus Vink, Nel Slager, vrijwilliger

Behoud van archivaris voor Schouwen-Duiveland

Als het Schouwen-Duivelandse gemeentearchief over enkele jaren opgaat in het Zeeuws Archief, moet er een archivaris komen die een duidelijke band met het eiland heeft. Dat heeft de gemeenteraad besloten op basis van een motie, ingediend door ChristenUnie, CDA, VVD en LSD. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

27 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, archivaris, Gemeente Schouwen-Duiveland, gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zeeuws Archief

Gemeentearchief wordt Zeeuws Archief

Per 1 januari 2021 wordt het gemeentearchief onderdeel van het Zeeuws Archief. Dat heeft de gemeenteraad tijdens de raadszitting van 26 oktober besloten. In Zierikzee komt wel een nevenvestiging van het Zeeuws Archief, wat erop neerkomt dat het archief van Schouwen-Duiveland in het gemeentehuis blijft. Deze oplossing komt tegemoet aan de wens vanuit de samenleving het archief hier te houden en vermindert tegelijk de kwetsbaarheid van het gemeentearchief. Die kwetsbaarheid heeft vooral te maken met de continuïteit van de dienstverlening door onder andere de relatief hoge gemiddelde leeftijd van de medewerkers. In breder verband is opvolging beter te waarborgen. Het onderbrengen van het gemeentearchief bij het Zeeuws Archief moet daarnaast ook kosten besparen. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 oktober, Zierikzee-Monumentenstad.nl, gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zeeuws Archief, Zierikzee

Tevredenheid over behoud Schouws archief

De vereniging Stad en Lande en het Erfgoedplatform zijn blij dat het gemeentearchief niet helemaal uit Zierikzee verdwijnt. ,,Het is van cruciaal belang dat het gemeentearchief fysiek aanwezig blijft op het eiland, zodat inwoners er terecht kunnen om kennis te nemen van de geschiedenis van Schouwen-Duiveland.” Zo laten het Erfgoedplatform en de vereniging Stad en Lande weten dat ze het eens zijn met de keuze van B en W om het gemeentearchief niet meteen en volledig over te doen aan het Zeeuws Archief. Dat was wel het oorspronkelijke voorstel. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

5 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Erfgoedplatform, Gemeente Schouwen-Duiveland, gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Vereniging Stad en Lande, Zeeuws Archief, Zierikzee

Tentoonstelling van nieuwe aanwinsten uit gemeentearchief en Stadsmuseum

Het gemeentearchief en het Stadhuismuseum hebben elkaar gevonden in een expositie van nieuwe aanwinsten uit 2016. Zeventien bijzondere objecten zijn uit de depots gehaald. Beide organisaties voeren het beheer over de gemeentelijke collectie. Binnen dat speelveld is bepaald dat alles op papier in principe wordt bewaard in het archief en voorwerpen onder de hoede van het museum worden gebracht. Maar het kan wel eens voorkomen dat een (particuliere) schenking uit meerdere spullen bestaat, vertelt gemeente-archivaris Huib Uil.  Lees verder. (bron: PZC)

1 maart 2017
zierikzee
nieuws 2017 maart, Aanwinsten, Albert Scheffers, gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Huib Uil, Stadhuismuseum, Zierikzee

227 jaar aan notariële akten gemeente-archief ontsloten

Het project Notariële Akten van het gemeente-archief Schouwen-Duiveland is afgerond. Vrijwilligers hebben vanaf 2003 de 55.309 documenten van 85 notarissen die tussen 1584 en 1811 in Zierikzee, Brouwershaven, Haamstede en Nieuwerkerk werkten gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt voor het Atlantis zoeksysteem van het archief op internet. Het gemeente-archief van Schouwen-Duiveland is het eerste in Zeeland dat deze mogelijkheid biedt. De akten bevatten een schat aan gegevens over de inwoners: familierelaties, bezittingen, wonen en werken, scheldpartijen op straat, scheepsrampen en kapingen, de notarissen schreven het allemaal op. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

7 december 2016
zierikzee
nieuws 2016 december, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Notariële akten, vrijwilligers, Zierikzee