Gemeente schaft hondenbelasting af

De gemeente schaft de hondenbelasting met ingang van volgend jaar af. En daarmee gaat de wens van de Socialistische Partij in vervulling. Hierdoor loopt de gemeente twee ton aan inkomsten mis. Dat wordt nu betaald uit de budgettaire ruimte. Dat betekent dus dat er twee ton minder te besteden is. Ten koste waarvan het besluit zal gaan is nog niet duidelijk. In december komt het voorstel nog in de gemeenteraad, maar dat een meerderheid akkoord gaat is na het begrotingsdebat van vandaag wel duidelijk. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

9 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, Hondenbelasting, Socialistische Partij (SP)

Gescheiden inzamelen kan lonen

Wie vanaf 1 januari het afval nog beter gaat scheiden, kan er op jaarbasis zestig euro aan verdienen. Dat wordt dan in mindering gebracht op de gemeentelijke acceptgiro van het jaar daarop. De gemeente wil nu echt werk maken van het gescheiden inzamelen van afval. Alle inwoners die momenteel al een grijze rolemmer hebben, krijgen binnenkort een nieuwe van 240 liter (een grote dus). Met een chip, die ledigingen registreert. Daar komt – tenzij men laat weten er geen prijs op te stellen – nog een grijze met oranje deksel bij. Daarin kan plastic en kartonnen drankverpakking worden verzameld. Hoe minder traditionele grijze rolemmers aan de weg worden gezet, hoe minder er moet worden betaald. Alle inwoners krijgen vanaf januari een nieuwe belastingaanslag. Daarin zit een voor iedereen gelijk vast bedrag en een variabel bedrag. Daarop kan worden verdiend als de grijze emmer minder aan de weg gezet gaat worden. Volgens wethouder Jacqueline van Burg bespaart de gemeente hiermee één miljoen, die op een andere manier weer bij de burger terugkomt. Alleen de bewoners van de Zierikzeese binnenstad kunnen niet met op dezelfde wijze mee doen. Zij maken gebruik van de ondergrondse containers en hebben geen rolemmers. Maar met een kaartje wordt wel bijgehouden hoe vaak ze naar de ondergrondse container komen. Ook zij kunnen dit beperken door gescheiden in te zamelen. Volgens Van Burg kan iedereen die er actief aan meewerkt geld besparen. Hoeveel dat precies is, moet nog blijken. Het kan tot zestig euro opleveren. Daar staat tegenover dat wie er op geen enkele wijze aandacht aan besteed dan mogelijk moet bij betalen. Dat wordt in het volgende jaar bij de aanslag opgeteld. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

3 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afvalbak, afvalcontainer, Afvalverwerking, Gemeente Schouwen-Duiveland, Zierikzee

Gemeentedienst Schouwen is klaar voor de winter

,,We willen goed beslagen ten ijs komen”, grapt de Uitvoeringdienst Openbare Werken op Facebook. Donderdag kregen negen vrachtwagenchauffeurs van de gemeente Schouwen-Duiveland  hun dienstrooster en strooiroute uitgereikt. Het materieel werd gecontroleerd en er mocht ‘voor het gevoel’ even worden proefgereden. Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

2 november 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 november, PZC, Gemeente Schouwen-Duiveland, sneeuwploeg, Uitvoeringdienst Openbare Werken

Schouwse raad gaat wekelijks vergaderen

Vanaf volgend jaar komt de gemeenteraad elke donderdagavond bijeen. Nu vergadert het hoogste beslisorgaan van Schouwen-Duiveland alleen op de laatste donderdag van de maand.   ,,Op deze manier hopen we de inwoners meer te betrekken bij het beleid en verder verwachten we zo sneller besluiten te kunnen nemen”, legde raadsvoorzitter Gerard Rabelink dinsdag uit. Lees verder. (bron: PZC)

31 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, Burgemeester Gerard Rabelink, Gemeente Schouwen-Duiveland, gemeenteraad

Culturele clubs mogen adverteren op kosten gemeente Schouwen-Duiveland

Niet-commerciële organisaties als Brogum, fiZi of Zonnemaire Buitengewoon kunnen op de bekende driehoeksborden langs de weg gratis reclame maken voor het evenement dat zij organiseren. Het idee is afkomstig van cultuurboer Jaap Verseput uit Zonnemaire en werd overgenomen door de PvdA. De partij kreeg er in de gemeenteraad de handen voor op elkaar. Less verder. (bron: PZC)

zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, Brogum, Fizi, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jaap Verseput, PvdA, reclame, Zonnemaire Buitengewoon

Gemeente introduceert nieuwe wijze afvalinzameling

De gemeente Schouwen-Duiveland introduceert met ingang van 1 januari 2018 ‘Afval scheiden loont’, een nieuwe manier van afvalinzameling waarmee ze inwoners willen stimuleren en faciliteren hun afval beter te scheiden. Op Schouwen-Duiveland produceren we jaarlijks gemiddeld driehonderd kilo aan huishoudelijk restafval per huishouden. Volgens landelijke richtlijnen moet dit in 2020 teruggebracht zijn naar honderd kilo per huishouden. In de komende weken gaat het bedrijf DVL uit Budel aan de slag met het vervangen van de grijze rolemmers door nieuwe rolemmers met een chip. Deze chip registreert hoe vaak de grijze rolemmer wordt geleegd. Dit omdat inwoners vanaf 1 januari 2018 betalen voor het aantal keer dat zij de rolemmer laten legen. Om hun plastic afval en drankkartons (PD afval) beter te scheiden ontvangen inwoners, die nu ook een grijze en groene container hebben, binnenkort ook een container voor PD afval. Hier hoeven zij niets voor te doen. Zowel de grijze als de PD rolemmer zijn gratis. Over het vervangen en leveren van de nieuwe rolemmers ontvangen inwoners de komende weken een brief. Ook de opbouw van de afvalstoffenheffing wordt anders. Tot nu toe werd jaarlijks een vast tarief betaald. Vanaf 1 januari 2018 bestaat de afvalstoffenheffing uit een basistarief en een variabel deel. Het basistarief is een vast bedrag en voor elk huishouden hetzelfde. Daarnaast betalen inwoners voor het aantal keer dat zij hun grijze rolemmer door de gemeente laten legen of restafval in de ondergrondse container stoppen. Op dit moment zijn de exacte bedragen van de afvalstoffenheffing nog niet bekend. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland beslist eind dit jaar over de daadwerkelijke hoogte van de tarieven. (bron: WereldRegio /foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

zierikzee
nieuws 2017 oktober, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Afvalinzameling, Gemeente Schouwen-Duiveland

Iets minder rijksgeld voor gemeente

De gemeente moet er de komende drie jaar rekening meebouwen dat er wat minder geld vanuit het rijk naar de gemeentekas vloeit. Het gaat om bedragen van één tot twee ton. Aanstaande maandag vergadert de gemeenteraad over de begroting voor de komende jaren. Daarin zit de tegenvaller nog niet verwerkt. Maar er is voldoende financiële ruimte, zodat het geen effect heeft op de begrotingsvergadering. Naar verwachting komt er de komende tijd een nieuw bericht vanuit het rijk, dat er weer extra geld beschikbaar komt. Dan worden de effecten van het regeerakkoord gepresenteerd. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

zierikzee
Nieuws, begroting, Gemeente Schouwen-Duiveland

CDA: besteed Europees geld voor gratis Wifi

Het CDA wil dat B en W van de gemeente Schouwen-Duiveland Europees geld besteed aan gratis Wifi voor het buitengebied. Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis Wifi aanvragen voor hun stads- en dorpskernen. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Het fonds stelt tot twintig miljoen beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis Wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, stranden, bushaltes, gemeente- en dorpshuizen en onderwijs-, cultuur-, sportinstellingen. Uit een behoefte-onderzoek bleek dat er ook op Schouwen Duiveland grote behoefte aan Internet voor iedereen is. Voor een goede verbinding met de rest van de wereld mag het volgens de CDA-fractie niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient. Bovendien is toegang tot internet volgens de CDA-fractie een basisbehoefte geworden. In het kader hiervan wil het CDA van het college weten welke mogelijkheden ze ziet om op Schouwen-Duiveland aanspraak te kunnen doen op een deel van de beschikbare middelen uit het WiFi4EU-plan. Ook is het CDA benieuwd of het college bereid is om projecten op Schouwen-Duiveland aan te melden voor WiFi4EU. (bon: WereldRegio)

zierikzee
nieuws 2017 oktober, WereldRegio, Gemeente Schouwen-Duiveland, publieke ruimtes, wifi, WiFi4EU-plan

Eilandelijk concert om de Ramp te herdenken

Omdat het 1 februari 2018 precies 65 jaar geleden is dat Schouwen-Duiveland werd getroffen door de Watersnoodramp, is de gemeente Schouwen-Duiveland bezig met de organisatie van een herdenkingsconcert. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

30 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, Herdenkingsconcert, Marien Stouten, Nieuwe Kerk, Watersnoodramp 1953, Zierikzee

Oplossing voor de Mol: oud rioolgewelf afgekapt

Het oude rioolgewelf in de Mol wordt deels verwijderd en deels opgevuld. Dat is de oplossing voor het Zierikzeese winkelstraatje, dat nieuwe riolering krijgt. Het oude rioolgewelf van in totaal negentien meter lang en zo’n vier meter breed werd blootgelegd tijdens het graven in de Mol. Omdat de bebouwing aan het smalle straatje steunt op het stelsel, kon het niet zomaar worden weggehaald. Daarom is begin deze maand geprobeerd het gewelf vol te schuimen met beton. Maar dat mislukte. En dus gaat de uitvoerder over op een andere strategie: de kap wordt stap voor stap verwijderd om vervolgens de rest van het gewelf op te vullen. Het gewelf wordt ondersteund met een nieuw te metselen muur binnenin het gewelf. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

28 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Dam, Gemeente Schouwen-Duiveland, Melkmarkt, Mol, Rioolgewelf, Schuithaven, Zierikzee