Schouwse wethouder hoopt met Potje Geluk meer kinderen te bereiken

Ja, er zijn meer regelingen tegen armoede, zei wethouder Cees van den Bos donderdag in de raadscommissie. ,,Maar met dit proefproject denken we toch méér kinderen te bereiken dan we nu doen.” Dat het bedoelde Potje Geluk andere regelingen verdringt, vindt Van den Bos niet erg. Er zit 35.000 euro in.  Scholen kunnen het naar eigen inzicht besteden aan computers, vervoer, kleding of uitstapjes voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben.  De gemeente zet het bij wijze van proef één jaar in. ChistenUnie-raadslid Wim Dorst wees erop dat het Potje niet in plaats mag komen van de ‘vrijwillige ouderbijdrage’ in het  voortgezet onderwijs. ,,Want dan zouden we bij het onderwijs het ene gat met het andere vullen.” Dat vindt de wethouder ook. Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

11 januari 2018
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2018 januari, PZC, Cees van den Bos, Potje Geluk

Repaircafé gaat van start op kinderboerderij Zierikzee

Op kinderboerderij De Punt in Zierikzee is zaterdag het repaircafé geopend. Samen met handige vrijwilligers kun je hier je kapotte spullen herstellen. Je spullen afgeven en elders koffie gaan drinken, is niet de bedoeling, zei coördinator Marjan van Leeuwen van het repaircafé. ,,Nee, je repareert het samen met een van onze vrijwilligers, want de kennis mag niet verloren gaan.” Wethouder Cees van den Bos benadrukte dat zaterdag bij de opening ook: ,,Zo’n repaircafé bevordert de duurzaamheid. Je gooit geen apparaten weg en dat is goed voor het milieu. Maar het geeft ook maatschappelijke binding. Het repaircafé brengt mensen bij elkaar en zo werk je aan een duurzame samenleving.” Lees verder. (bron: PZC)

13 mei 2017
zierikzee
nieuws 2017 mei, Cees van den Bos, Gors, kinderboerderij 'de Punt', Lindeloof, Marjan van Leeuwen, Milieucentrum NMe, RepairCafé, SMWO, Zeeuwland, Zierikzee
Laat een reactie achter

Wethouder opent Odensehuis in Zierikzee

Wethouder Cees van den Bos (SGP) heeft donderdagmiddag het Odensehuis in Zierikzee geopend. De gemeente ondersteunt het project voor een periode van drie jaar. Ook de Stichting Renesse heeft bijgedragen. Het Odensehuis is voor mensen en familie die met een beginnende vorm van dementie te maken hebben, maar nog niet in het medisch circuit zitten. Met activiteiten kunnen ze elkaar leren kennen en ervaringen delen. Van den Bos (op de foto vergezeld door Odensehuis-voorzitter Carien Cancrien) liet een steen in een raamwerk vallen. Ook de andere genodigden werd gevraagd te symboliseren dat ze hun steentje bijdragen aan het project. Het idee voor een Odensehuis is door oud-Zeeuwland-directeur Antoine de Ceuster op de agenda gezet op Schouwen-Duiveland. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

11 mei 2017
zierikzee
nieuws 2017 mei, WereldRegio, Antoine de Ceuster, Carien Cancrien, Cees van den Bos, Odensehuis, Zeeuwland, Zierikzee
Laat een reactie achter

Zuidhoek boekt winst van ruim €290.000

Sociale werkvoorziening de Zuidhoek in Zierikzee heeft in 2016 ruim €294.000 winst gemaakt.  Een goed resultaat zo voor de presentatie van het onderzoek naar de toekomst van het bedrijf. De Zuidhoek wordt nu indirect aangestuurd door de gemeente. Daarom is wethouder Cees van den Bos voorzitter. Samen met directeur Jos Rijk kondigde hij onlangs een onderzoek aan naar de toekomstige structuur van het bedrijf. Directeur Jos Rijk geeft in zijn voorwoord bij de jaarcijfers aan, dat er onder de medewerkers onzekerheid is over de toekomst. Uit zijn woorden is nog niets op te maken over een eventuele nieuwe koers. Wel zegt hij de banden met maatschappelijke organisaties op het eiland verder aan te willen halen. Zoals bekend heeft het rijk fors bezuinigd op de sociale werkvoorzieningen zoekt de Zuidhoek nu naar innovatieve manieren om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

5 mei 2017
zierikzee
nieuws 2017 mei, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Cees van den Bos, Jos Rijk, Werkvoorziening de Zuidhoek, Zierikzee
Laat een reactie achter

Aanpak alcohol- en drugsgebruik Schouwse jongeren werkt

De gemeente Schouwen-Duiveland is tevreden over de aanpak van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Uit onderzoek bleek dat de jeugd op het eiland meer alcohol en drugs gebruikt dan gemiddeld in Zeeland en dat de gemiddelde leeftijd ook lager ligt. De gemeente besloot vorig jaar om in te grijpen. De gemeente stelde 70.000 euro beschikbaar voor welzijnsorganisaties SMWO en Indigo om het tij te keren. Welzijnsorganisatie SMWO en Indigo, die zich bezig houdt met voorlichting geven over alcohol- en drugsgebruik, hebben zich vooral gericht op het tot stand brengen van samenwerking met allerlei organisaties en instellingen op het eiland, zoals het onderwijs, verenigingen, dorpsraden. Daarnaast hebben ze allerlei activiteiten georganiseerd waarbij jongeren, maar ook vooral ouders waren betrokken. Wethouder Cees van den Bos is tevreden over de resultaten. De gemeente heeft daarom besloten om opnieuw 70.000 euro subsidie beschikbaar te stellen. De activiteiten door SMWO en Indigo krijgen een vervolg en er zal nog meer aandacht worden gevestigd op preventie van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren op het eiland. Het streven van de gemeente is ook om in 2018 en 2019 de subsidie te verstrekken. Ook zal het onderwijs een grotere rol gaan spelen. Welzijnswerkers hielden het afgelopen jaar regelmatig spreekuur op het Pontes Pieter Zeeman en gaan dat intensiveren. “Hierbij worden ook leerkrachten en conciërges ingezet”, zegt Peter van der Zaag van Indigo. “Zij zullen de komende periode getraind worden in het signaleren en begeleiden van middelengebruik. Dit omdat het voor docenten vaak niet zichtbaar genoeg is.”Daarnaast vindt zowel de gemeente, als SMWO en Indigo, dat het komend jaar de samenwerking moet worden gezocht met verenigingen. Zij zijn in principe de link tussen de welzijnsorganisaties en de jongeren. En hierbij is de inzet van zogenaamde ‘sleutelfiguren’ erg belangrijk. Dit is bijvoorbeeld een bestuurslid of een trainer die de jongeren kent, een goede band heeft met de jongeren en kan signaleren of iemand drinkt of gebruikt. Bekijk hier de videoreportage. (bron: Omroep Zeeland / foto: Omroep Zeeland)

18 april 2017
zierikzee
nieuws 2017 april, Omroep Zeeland, alcohol, Cees van den Bos, drugs, Gemeente Schouwen-Duiveland, Indigo, Pontes Pieter Zeeman, SMWO, Zierikzee
Laat een reactie achter

Gemeente trekt weer geld uit voor drugspreventie

Schouwen-Duiveland trekt opnieuw 70.000 euro uit om jongeren te wijzen op het gevaar van drank en drugs. ,,De bewustwording is groter dan voorheen”, concludeert wethouder Cees van den Bos. ,,Je ziet door een extra investering ook een toename van het aantal bezoekers van voorlichtingsbijeenkomsten. Tegelijkertijd is het alcoholgebruik onder zestienjarigen nog steeds zorgwekkend.” Sinds vorig jaar werken het welzijnswerk van het SMWO en Indigo Preventie aan een meerjarenplan voor alcohol- en drugspreventie. Van den Bos wil daar op zijn minst nog een jaar mee doorgaan. Het SMWO krijgt daar 41.000 euro voor, Indigo 29.000 euro. Het SMWO laat in zijn jaarverslag zien waarvoor de subsidie van 2016 is gebruik. Medewerkers gaven gastlessen over drank en drugs aan de Pontes Pieter Zeeman. Lees verder. (bron: PZC)

27 februari 2017
zierikzee
nieuws 2017 februari, PZC, Cees van den Bos, Gemeente Schouwen-Duiveland, Indigo, Pontes Pieter Zeeman, SMWO, Zierikzee
Laat een reactie achter

Schouwse Raad vraagt om extra aandacht mantelzorger

Schouwen-Duiveland trekt voor de komende drie jaar 88.650 euro uit voor steun aan mantelzorgers. De gemeenteraad wil dat de werkdruk van deze vrijwilligers ook in de gaten wordt gehouden. De VVD en de ChristenUnie dienden daarvoor donderdagavond, tijdens de gemeenteraadsvergadering, een wijzigingsvoorstel in. SGP-wethouder Cees van den Bos beloofde ermee aan de slag te gaan. “Het is een nadere precisering van ons beleid. Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

24 februari 2017
zierikzee
nieuws 2017 februari, PZC, Cees van den Bos, ChristenUnie, gemeenteraad, mantelzorger, VVD, Zierikzee
Laat een reactie achter

Duizendste klant voor ruilwinkel Zierikzee

De ruilwinkel in Zierikzee heeft maandag de 1000e klant in het zonnetje gezet. Het ging om mevrouw Marlies van Dijke uit Oosterland. Mevrouw Van Dijke komt vaker in de ruilwinkel. Van wethouder Cees van de Bos kreeg ze een grote taart overhandigd. En namens de vrijwilligers een pakket met ruilwinkel-artiesten. De CD van André van Duin viel nog het meeste in de smaak bij de gelukkige bezoekster. Vrijdag in WereldRegio meer over het succes van de ruilwinkel. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

13 februari 2017
zierikzee
nieuws 2017 februari, WereldRegio, Cees van den Bos, Marlies van Dijke, Ruilwinkel, Zierikzee
Laat een reactie achter

Schouwen-Duiveland koerst af op tekort van vier ton voor jeugdhulpverlening

De jeugdhulp op Schouwen-Duiveland blijkt in de praktijk duurder uit te pakken dan verwacht. Op basis van een rapportage over de eerste helft van 2016 zijn alle alarmbellen gaan rinkelen. Volgens die cijfers komt de gemeente eind dit jaar uit op een tekort van vierhonderdduizend euro. Waardoor zo stevig uit de pas wordt gelopen, is niet duidelijk zegt verantwoordelijk wethouder Cees van den Bos (SGP). Hij heeft opdracht gegeven voor een analyse. ,,Het eerste kwartaal zaten we heel netjes. Uit de tussenrapportage over het tweede kwartaal blijkt opeens dat dit tekort ontstaat. Waar we in het derde kwartaal op uitkomen, is nog een verrassing.” Van den Bos zegt eerder geen signalen te hebben gehad dat er problemen dreigden met het budget voor de jeugdhulpverlening. Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

18 november 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 november, PZC, Cees van den Bos, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jeugdhulp, SGP, Zierikzee
Laat een reactie achter

Meer geld voor inburgering asielzoekers

Asielzoekers met een verblijfsstatus in de gemeente Schouwen-Duiveland moeten sneller inburgeren. De rijksoverheid heeft het participatiebudget per statushouder meer dan verdubbeld tot 2370 euro om dat doel te bereiken. Dat bedrag volstaat voor de noodzakelijke begeleiding, aldus wethouder Cees van den Bos (foto). Statushouders die hier komen wonen, worden verplicht binnen een maand te beginnen met een participatietraject. Voor scholing kunnen ze studiefinanciering aanvragen. De gemeente wil meer de regie pakken om inburgering goed in gang te zetten. Die noodzaak doet zich volgens de wethouder voelen door de grotere toestroom van vluchtelingen die op Schouwen-Duiveland een nieuwe toekomst zoeken. ,,Dit vraagt uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit en diverse vormen van vervolgonderwijs en taallessen. Anderzijds zoeken we binnen de volwasseneneducatie naar vernieuwing van aanbod.” Daaronder valt ook de opening van een Taalhuis per 1 januari in de bibliotheek. Hoe dat er precies komt uit te zien, weet Van den Bos nog niet. De bedoeling is dat daar op een laagdrempelige manier de Nederlandse taal kan worden geleerd. Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

17 november 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 november, PZC, Asielzoekers, Bibliotheek Oosterschelde, Cees van den Bos, Gemeente Schouwen-Duiveland, inburgering, Taalhuis, verblijfsstatus
Laat een reactie achter