Nieuwe start voor Leger des Heils

Met het heropenen van de vernieuwde kledingwinkel en de start van het maaltijdproject en schuldhulpbegeleiding maakt het Leger des Heils in Zierikzee een nieuwe start. Wethouder Cees van den Bos (rechts op de foto) en veldsecretaris Richard de Vree verrichtten de openingshandeling door het kapot prikken van ballonnen. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

5 april 2018
zierikzee
nieuws 2018 april, WereldRegio, Cees van den Bos, Kledingwinkel, Leger des Heils, Maaltijdproject, Richard de Vree, Schuldhulp

Sociale Adviesraad officieel van start

Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar Schouwen-Duiveland heeft sinds dinsdagavond een Sociale Adviesraad. Wethouder Cees van den Bos (SGP) sprak de vandaag geïnstalleerde raad toe en zei er alle vertrouwen in te hebben dat de raad en de gemeente goed met elkaar gaan samenwerken. De raad adviseert burgemeester en wethouders over zaken in het sociale domein; van zorg tot arbeid en van ouderen tot jeugdbeleid. Juist die integrale advisering noemde Van den Bos van groot belang. Met de nieuwe adviesraad is een einde gekomen aan de oude adviesclubjes, die elk belangen van een eigen doelgroep behartigden. Oud Zeeuwland-bestuurder Antoine de Ceuster is de voorzitter van de club, die tien leden telt. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

13 maart 2018
zierikzee
nieuws 2018 maart, WereldRegio, Antoine de Ceuster, Cees van den Bos, Siciaal Domein, Sociale Adviesraad

Burgemeester en wethouder zonder alcohol

Burgemeester Gerard Rabelink en wethouder Cees van den Bos doen mee aan 40 dagen ‘Ik Pas!’ Vanaf woensdag 14 februari tot en met 30 maart antwoorden burgemeester Rabelink en wethouder van den Bos kort en krachtig met ‘Ik Pas!’ wanneer ze alcohol aangeboden krijgen. Burgemeester Rabelink en Wethouder Van den Bos doen dit niet alleen om zich fitter te voelen, beter te slapen of geld uit te sparen, maar vooral om het goede voorbeeld te geven. Dat is IkPas! Iedereen kan vanaf 14 februari of 1 maart 2018 meedoen door 30 óf 40 dagen geen alcohol te drinken. Inschrijven kan via www.ikpas.nl. Van den Bos deed vorig jaar al mee. (bron: WereldRegio)

13 februari 2018
zierikzee
nieuws 2018 februari, WereldRegio, Burgemeester Gerard Rabelink, Cees van den Bos, Ik pas

Schouwse wethouder hoopt met Potje Geluk meer kinderen te bereiken

Ja, er zijn meer regelingen tegen armoede, zei wethouder Cees van den Bos donderdag in de raadscommissie. ,,Maar met dit proefproject denken we toch méér kinderen te bereiken dan we nu doen.” Dat het bedoelde Potje Geluk andere regelingen verdringt, vindt Van den Bos niet erg. Er zit 35.000 euro in.  Scholen kunnen het naar eigen inzicht besteden aan computers, vervoer, kleding of uitstapjes voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben.  De gemeente zet het bij wijze van proef één jaar in. ChistenUnie-raadslid Wim Dorst wees erop dat het Potje niet in plaats mag komen van de ‘vrijwillige ouderbijdrage’ in het  voortgezet onderwijs. ,,Want dan zouden we bij het onderwijs het ene gat met het andere vullen.” Dat vindt de wethouder ook. Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

11 januari 2018
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2018 januari, PZC, Cees van den Bos, Potje Geluk

Repaircafé gaat van start op kinderboerderij Zierikzee

Op kinderboerderij De Punt in Zierikzee is zaterdag het repaircafé geopend. Samen met handige vrijwilligers kun je hier je kapotte spullen herstellen. Je spullen afgeven en elders koffie gaan drinken, is niet de bedoeling, zei coördinator Marjan van Leeuwen van het repaircafé. ,,Nee, je repareert het samen met een van onze vrijwilligers, want de kennis mag niet verloren gaan.” Wethouder Cees van den Bos benadrukte dat zaterdag bij de opening ook: ,,Zo’n repaircafé bevordert de duurzaamheid. Je gooit geen apparaten weg en dat is goed voor het milieu. Maar het geeft ook maatschappelijke binding. Het repaircafé brengt mensen bij elkaar en zo werk je aan een duurzame samenleving.” Lees verder. (bron: PZC)

13 mei 2017
zierikzee
nieuws 2017 mei, Cees van den Bos, Gors, kinderboerderij 'de Punt', Lindeloof, Marjan van Leeuwen, Milieucentrum NMe, RepairCafé, SMWO, Zeeuwland, Zierikzee

Wethouder opent Odensehuis in Zierikzee

Wethouder Cees van den Bos (SGP) heeft donderdagmiddag het Odensehuis in Zierikzee geopend. De gemeente ondersteunt het project voor een periode van drie jaar. Ook de Stichting Renesse heeft bijgedragen. Het Odensehuis is voor mensen en familie die met een beginnende vorm van dementie te maken hebben, maar nog niet in het medisch circuit zitten. Met activiteiten kunnen ze elkaar leren kennen en ervaringen delen. Van den Bos (op de foto vergezeld door Odensehuis-voorzitter Carien Cancrien) liet een steen in een raamwerk vallen. Ook de andere genodigden werd gevraagd te symboliseren dat ze hun steentje bijdragen aan het project. Het idee voor een Odensehuis is door oud-Zeeuwland-directeur Antoine de Ceuster op de agenda gezet op Schouwen-Duiveland. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

11 mei 2017
zierikzee
nieuws 2017 mei, WereldRegio, Antoine de Ceuster, Carien Cancrien, Cees van den Bos, Odensehuis, Zeeuwland, Zierikzee

Zuidhoek boekt winst van ruim €290.000

Sociale werkvoorziening de Zuidhoek in Zierikzee heeft in 2016 ruim €294.000 winst gemaakt.  Een goed resultaat zo voor de presentatie van het onderzoek naar de toekomst van het bedrijf. De Zuidhoek wordt nu indirect aangestuurd door de gemeente. Daarom is wethouder Cees van den Bos voorzitter. Samen met directeur Jos Rijk kondigde hij onlangs een onderzoek aan naar de toekomstige structuur van het bedrijf. Directeur Jos Rijk geeft in zijn voorwoord bij de jaarcijfers aan, dat er onder de medewerkers onzekerheid is over de toekomst. Uit zijn woorden is nog niets op te maken over een eventuele nieuwe koers. Wel zegt hij de banden met maatschappelijke organisaties op het eiland verder aan te willen halen. Zoals bekend heeft het rijk fors bezuinigd op de sociale werkvoorzieningen zoekt de Zuidhoek nu naar innovatieve manieren om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

5 mei 2017
zierikzee
nieuws 2017 mei, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Cees van den Bos, Jos Rijk, Werkvoorziening de Zuidhoek, Zierikzee

Aanpak alcohol- en drugsgebruik Schouwse jongeren werkt

De gemeente Schouwen-Duiveland is tevreden over de aanpak van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Uit onderzoek bleek dat de jeugd op het eiland meer alcohol en drugs gebruikt dan gemiddeld in Zeeland en dat de gemiddelde leeftijd ook lager ligt. De gemeente besloot vorig jaar om in te grijpen. De gemeente stelde 70.000 euro beschikbaar voor welzijnsorganisaties SMWO en Indigo om het tij te keren. Welzijnsorganisatie SMWO en Indigo, die zich bezig houdt met voorlichting geven over alcohol- en drugsgebruik, hebben zich vooral gericht op het tot stand brengen van samenwerking met allerlei organisaties en instellingen op het eiland, zoals het onderwijs, verenigingen, dorpsraden. Daarnaast hebben ze allerlei activiteiten georganiseerd waarbij jongeren, maar ook vooral ouders waren betrokken. Wethouder Cees van den Bos is tevreden over de resultaten. De gemeente heeft daarom besloten om opnieuw 70.000 euro subsidie beschikbaar te stellen. De activiteiten door SMWO en Indigo krijgen een vervolg en er zal nog meer aandacht worden gevestigd op preventie van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren op het eiland. Het streven van de gemeente is ook om in 2018 en 2019 de subsidie te verstrekken. Ook zal het onderwijs een grotere rol gaan spelen. Welzijnswerkers hielden het afgelopen jaar regelmatig spreekuur op het Pontes Pieter Zeeman en gaan dat intensiveren. “Hierbij worden ook leerkrachten en conciërges ingezet”, zegt Peter van der Zaag van Indigo. “Zij zullen de komende periode getraind worden in het signaleren en begeleiden van middelengebruik. Dit omdat het voor docenten vaak niet zichtbaar genoeg is.”Daarnaast vindt zowel de gemeente, als SMWO en Indigo, dat het komend jaar de samenwerking moet worden gezocht met verenigingen. Zij zijn in principe de link tussen de welzijnsorganisaties en de jongeren. En hierbij is de inzet van zogenaamde ‘sleutelfiguren’ erg belangrijk. Dit is bijvoorbeeld een bestuurslid of een trainer die de jongeren kent, een goede band heeft met de jongeren en kan signaleren of iemand drinkt of gebruikt. Bekijk hier de videoreportage. (bron: Omroep Zeeland / foto: Omroep Zeeland)

18 april 2017
zierikzee
nieuws 2017 april, Omroep Zeeland, alcohol, Cees van den Bos, drugs, Gemeente Schouwen-Duiveland, Indigo, Pontes Pieter Zeeman, SMWO, Zierikzee

Gemeente trekt weer geld uit voor drugspreventie

Schouwen-Duiveland trekt opnieuw 70.000 euro uit om jongeren te wijzen op het gevaar van drank en drugs. ,,De bewustwording is groter dan voorheen”, concludeert wethouder Cees van den Bos. ,,Je ziet door een extra investering ook een toename van het aantal bezoekers van voorlichtingsbijeenkomsten. Tegelijkertijd is het alcoholgebruik onder zestienjarigen nog steeds zorgwekkend.” Sinds vorig jaar werken het welzijnswerk van het SMWO en Indigo Preventie aan een meerjarenplan voor alcohol- en drugspreventie. Van den Bos wil daar op zijn minst nog een jaar mee doorgaan. Het SMWO krijgt daar 41.000 euro voor, Indigo 29.000 euro. Het SMWO laat in zijn jaarverslag zien waarvoor de subsidie van 2016 is gebruik. Medewerkers gaven gastlessen over drank en drugs aan de Pontes Pieter Zeeman. Lees verder. (bron: PZC)

27 februari 2017
zierikzee
nieuws 2017 februari, PZC, Cees van den Bos, Gemeente Schouwen-Duiveland, Indigo, Pontes Pieter Zeeman, SMWO, Zierikzee

Schouwse Raad vraagt om extra aandacht mantelzorger

Schouwen-Duiveland trekt voor de komende drie jaar 88.650 euro uit voor steun aan mantelzorgers. De gemeenteraad wil dat de werkdruk van deze vrijwilligers ook in de gaten wordt gehouden. De VVD en de ChristenUnie dienden daarvoor donderdagavond, tijdens de gemeenteraadsvergadering, een wijzigingsvoorstel in. SGP-wethouder Cees van den Bos beloofde ermee aan de slag te gaan. “Het is een nadere precisering van ons beleid. Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

24 februari 2017
zierikzee
nieuws 2017 februari, PZC, Cees van den Bos, ChristenUnie, gemeenteraad, mantelzorger, VVD, Zierikzee