Het bruinvisleven in Oosterschelde meer ontrafeld

Sinds Stichting Rugvin in 2009 een deel van haar onderzoekspijlen ook richtte op de Oosterschelde, is de kennis over Nederlands talrijkste walvisachtige, de bruinvis, toegenomen. Vooral de herkenning van individuele dieren aan de hand van systematisch foto-identificatie onderzoek heeft hieraan bijgedragen. In de afgelopen drie jaar zijn er duizenden foto’s genomen. En met een succesvol resultaat! In 2009 startte Stichting Rugvin met de jaarlijkse bruinvistelling in de Oosterschelde, gevolgd door akoestisch onderzoek in 2010. Sinds enkele jaren is daar een belangrijk onderzoek aan toegevoegd, namelijk het foto-identificatie project (“Photo ID”). Bij dit onderzoek worden individuele bruinvissen op foto’s herkend aan de hand van kleurpigmenten, rugvinvorm en littekens. Hiermee wordt een beeld gevormd over de populatiegrootte van de in de Oosterschelde levende bruinvissen, hoe lang de dieren in deze wateren verblijven en wat hun locatie voorkeur is. Daarnaast is het soms, door de aanwezigheid van een kalf, mogelijk het geslacht van het volwassen dier te bepalen. Lees verder. (bron: stichting Rugvin / foto: Annemieke Podt)

15 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, Annemieke Podt, bruinvis, Nationaal Park Oosterschelde, stichting Rugvin

Studio Bruinvis goed bezocht

Afgelopen zondag is het team van Rugvin weer even met de boot bij de boei van Studio Bruinvis geweest om het wier van de hydrofoon te halen. Vanaf die plek hadden we goed zicht op de bezoekers van Studio Bruinvis en konden we concluderen dat deze goed wordt bezocht. Er was die dag even een lekker zonnetje na dagen van regen en wind en meteen is er weer veel belangstelling voor het beluisteren en spotten van bruinvissen. De boei van Studio Bruinvis met een van de Oosterschelde bruinvissen. Enkele dagen hiervoor was er op de teller gekeken die bijhoudt hoe vaak het geluid van de bruinvissen wordt aangezet. De teller die half augustus geplaatst was stond na een ruime maand op meer dan 1000 afspeelmomenten. Dat zijn ongeveer 30 momenten per dag bij niet uitzonderlijk goed weer. Observaties in begin augustus gaven aan dat op zonnige dagen de bezoeken rond de 100 wandelaars en fietsers per dag liggen.  Momenteel worden de eerste weken dataopslag van de bruinvisgeluiden uitgelezen door 3 studenten van het van Hall Larenstein in Leeuwarden. Deze studenten onderzoeken o.m. de relatie van het getijde en de aanwezigheid van bruinvissen bij het havenhoofd. We hopen hiermee bezoekers van Studio Bruinvis  binnenkort beter te kunnen infomeren over wat de beste momenten zijn om naar de bruinvissen te luisteren. Daarnaast zal de data ook inzicht geven over de invloed van het seizoen, aanwezigheid voedsel duur van de aanwezigheid etc.  Studio Bruinvis is een initiatief van Stichting Rugvin met financiële steun van het Wereld Natuur Fonds, Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten en de gemeente Schouwen-Duiveland. (bron: Rugvin.nl/ foto: Annemieke Podt)

 
27 september 2017
zierikzee
Nieuws, bruinvis, Havenhoofd, Studio Bruinvis, Zierikzee

Dode bruinvis

Gisteravond, 10 juni is omstreeks 21.00 uur ter hoogte van ’t Stelletje aan de Gouweveersezeedijk bij Zierikzee een dode bruinvis aangetroffen. Dat meldt de website Zeezoogdieren.org op haar website. Het gaat hier om een jong vrouwtje. Bekijk hier het artikel. (bron: Zeezoogdieren.org)

11 juni 2017
zierikzee
nieuws 2017 juni, 't Stelletje, bruinvis, Gouweveersezeedijk, Zierikzee

Bewonersexcursie: op zoek naar bruinvissen en vogels

Ter gelegenheid van de opening van Studio Bruinvis kunnen bezoekers vrijdag 12 mei mee op pad, op zoek naar bruinvissen in de Oosterschelde. De gidsen nemen je mee naar de beste spotplek waar je niet alleen bruinvissen kunt zien, maar ook kunt horen. Het havenhoofd van Zierikzee staat bekend als een van de beste spotplekken van de Oosterschelde om bruinvissen te zien. “De combinatie van een sterke getijstroom, diep water en voldoende voedsel maken deze plek uitermate geschikt voor de aanwezigheid van deze kleine walvisachtige”, vertelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten. “De grootste kans maak je bij windstil weer als bruinvissen zich aan de oppervlakte laten zien om adem te halen.”  Het leuke is dat je sinds kort niet alleen bruinvissen kan zien, maar ook live kunt horen. Met de aanleg van Studio Bruinvis is het mogelijk om bij het havenhoofd live de geluiden van een bruinvis te horen. Tenminste, als ze in de buurt zijn van het havenhoofd, waar een boei de sonargeluiden ontvangt en direct doorstuurt naar de kant. Begijn: “Dit geluid wordt vanaf een boei in de Oosterschelde die het onderwatergeluid heeft opgevangen live naar de kant verstuurd. Naast een unieke beleving om de bruinvissen live te kunnen horen levert het ook een schat aan onderzoeksgegevens op. Eigenlijk weten we nog heel weinig over het gedrag van bruinvissen in de Oosterschelde, gegevens via Studio Bruinvis kunnen ons helpen meer te weten te komen over de bruinvis.” De wandeling brengt je niet alleen naar de beste spotplek voor bruinvissen, maar gaat ook langs de prachtige zilte natuur van Levensstrijd, waar ruim baan is gemaakt voor kust- en weidevogels. Oude kreekpatronen zijn hersteld en met behulp van kwelbuizen wordt zout water in de kreken gepompt. Doordat het waterpeil vrij hoog staat, is het gebied rijk aan kust –en weidevogels als de tureluur, lepelaar, scholekster en kluut. De kruidenrijke delen vormen weer een geschikt leefgebied voor soorten als de kievit, grutto en patrijs. Studio Bruinvis is een initiatief van Stichting Rugvin. De excursies zijn gratis en starten om 19.00 uur. Einde omstreeks 21.00 uur. Aanmelden kan via www.nm.nl/agenda. (bron: Ons Eiland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

4 mei 2017
zierikzee
Nieuws, boswachter, bruinvis, Havenhoofd, Kluut, Lepelaar, natuurgebied Levensstrijd, Natuurmonumenten, Oosterschelde, Paul Begijn, Scholekster, stichting Rugvin, Studio Bruinvis, Tureluur, Zierikzee

Scholieren komen op voor de bruinvis

Leerlingen van het Calvijn College in Goes en het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee verdiepten zich de afgelopen maanden in bedreigingen van de bruinvis. Woensdag presenteerden ze hun bevindingen aan deskundigen van onder meer de HZ, de provincie, Stichting Rugvin en Eerste Hulp bij Zeezoogdieren. Lees verder. (bron:: PZC)

1 februari 2017
zierikzee
nieuws 2017 februari, PZC, bruinvis, Oosterschelde, Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee

Jongeren adviseren over bedreigingen bruinvis

Middelbare scholieren uit Goes en Zierikzee presenteren op 1 februari hun ideeën om de bedreigingen voor de bruinvis in de Oosterschelde te verminderen. IVN Zeeland daagde de Zeeuwse leerlingen uit om mee te helpen aan onderzoek naar de kleinste tandwalvis in Zeeland. Nationaal Park Oosterschelde (NPO) is er trots op dat de bruinvis voorkomt in Zeeland. Het nationaal park deelt deze trots graag met jongeren. Maar de bruinvis staat ook onder druk, onder meer door scheepvaart, vervuiling en voedseltekort. Over de bedreigingen waar hij in NPO mee te maken heeft, is nog veel onbekend. IVN Zeeland betrekt jongeren bij de problematiek in het kader van het project ‘Scholen voor Duurzaamheid Zeezoogdieren’. Drie klassen hebben zich de afgelopen maanden verdiept in de bedreigingen voor de bruinvis. De beste adviezen worden op 1 februari in Goes gepresenteerd aan betrokken deskundigen van NPO, stichting Rugvin, Hogeschool Zeeland, provincie Zeeland, onderzoeksinstituut TNO en EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren). Momenteel leggen leerlingen van het Calvijn College Goes (eerstejaars gymnasium) en Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee (4 havo/vwo Technasium) de laatste hand aan hun adviezen. Voor hun onderzoek hebben ze een gastles gehad van een wetenschapper/onderzoeker en proeven gedaan in het waterlab van HZ of buiten. Op deze manier kregen de jongeren een beeld van hoe het is om onderzoeker te zijn. De adviezen van de leerlingen richten zich op vragen als: Heeft de aanleg van kunstmatige oesterriffen effect op de bruinvis en het ecosysteem in NPO? Inventariseer de akoestische vervuiling die een bruinvis in NPO ervaart. Kies één verstoring uit en bedenk een alternatief. (bron; WereldRegio)

27 januari 2017
zierikzee
Nieuws, bruinvis, Nationaal Park Oosterschelde, Oosterschelde, Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee

Bruinvissen bijna continu te horen in Zierikzee

In Zierikzee zijn vanaf dinsdag bijna continu bruinvissen te horen. Dat kan via een zuil op het Havenhoofd van Zierikzee. Stichting Rugvin die het initiatief nam spreekt van ‘Studio Bruinvis’. Het geluid van de bruinvissen wordt opgevangen door een afluisterboei die in april te water is gelaten. Door technische problemen heeft het even geduurd voordat de geluiden af te luisteren waren, maar Frank Zanderink van de stichting is erg tevreden met het resultaat. “We hebben nu drie dagen geluisterd en eigenlijk horen we ze continu”, zegt Zanderink. Onze verslaggever Marius de Nobel had minder geluk… De bruinvis is de kleinste walvisachtige in Europa. In de Oosterschelde leven er ongeveer dertig. In het voorjaar wil Stichting Rugvin ook een datarecorder aan de boei hangen om de dieren te kunnen volgen. (bron: Omroep Zeeland / foto: Omroep Zeeland)

25 oktober 2016
zierikzee
nieuws 2016 oktober, Omroep Zeeland, afluisterboei, bruinvis, Havenhoofd, Havenkanaal Zierikzee, Marius de Nobel, Oosterschelde, stichting Rugvin, Studio Bruinvis, verslaggever

Stroming nekt Studio Bruinvis

Het gaat nog even duren voordat mensen op het havenhoofd bij Zierikzee het geluid van de talrijk voorbij zwemmende bruinvissen kunnen horen. De apparatuur aan de gele boei voor de pier is bezweken onder het geweld van de stroming bij het havenkanaal. Aan de boei zit een zogeheten hydrofoon bevestigd, die de geluiden van de bruinvissen opvangt. De kabel van deze ‘microfoon’ bleek niet bestand tegen de stroming en is stukgetrokken. Het euvel kwam afgelopen week aan het licht. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
26 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, bruinvis, gele boei, Havenhoofd, hydrofoon, microfoon, Oosterschelde, pier, Studio Bruinvis, Zierikzee

Boei voor afluisteren bruinvis klaar voor gebruik

De boei waardoor iedereen straks vanaf het havenhoofd in Zierikzee naar bruinvissen kan luisteren, is af en gereed voor installatie. Afgelopen weken is in Vlissingen gesleuteld aan de apparatuur in de boei. Maandag wordt de boei opgepikt en donderdag wordt hij geplaatst. Het duurt dan nog even voordat er echt naar de bruinvissen geluisterd kan worden. De boei moet nog aangesloten worden met de apparatuur op het land. Waarschijnlijk is Studio Bruinvis over anderhalve maand gereed. De boei is uniek, omdat er door iedereen live geluisterd kan worden naar de bruinvissen in de Oosterschelde bij het havenhoofd in Zierikzee. In de boei zit daarvoor een microfoon die het geluid opneemt. Frank Zanderink van Stichting Bruinvis: “Er zijn wel meer boeien met apparatuur om te kunnen afluisteren, maar zover wij weten is er geen op de wereld die ook een landdeel heeft.” De bruinvis is Europa’s kleinste walvisachtige. Het dier gebruikt, net als de meeste andere walvisachtigen, ultrasoon geluid om onder water te navigeren, te communiceren en om prooien te vinden. De installatie pikt dat geluid op en zet het om naar geluid dat hoorbaar is voor mensen. Bij het havenhoofd in Zierikzee laten de bruinvissen zich regelmatig zien. (bron: Omroep Zeeland /foto: Omroep Zeeland)
22 april 2016
zierikzee
nieuws 2016 april, Omroep Zeeland, bruinvis, Frank Zanderink, gele boei, Havenhoofd, Oosterschelde, Studio Bruinvis, Zierikzee