Wederom BIZ-poging in Renesse en ook Zierikzee-Zuid

De gemeente stemt in met een hernieuwde poging om een Bedrijven Investeringszone in Renesse en Zierikzee-Zuid op te zetten. Zo’n BIZ een een systeem, waarbij ondernemers verplicht worden een bijdrage te leveren aan het opwaarderen van de directe omgeving. In 2017 is door de Projectgroep BIZ Groot-Renesse veel werk verzet om per 1 januari 2018 tot een Bedrijven Investerings Zone voor Groot-Renesse te komen. Afgelopen december strandde dit streven echter in het zicht van de haven, toen de draakvlakmeting een negatieve uitslag liet zien. Inmiddels is echter geconcludeerd dat er voldoende gegronde redenen zijn om – nog voor de zomer – een nieuwe draagvlakmeting te houden. Bedrijvenpark Zuid is een voor Zierikzee en de regio belangrijk bedrijfsterrein. Er is daarom volgens de gemeente alle reden om de collectiviteit, de samenwerking en de investeringen in dit gebied naar een hoger plan te tillen. Naar de mening van het bestuur van de VBZ kan dat alleen als er gebouwd kan worden op een stevig en breed ondernemersfundament. Het opzetten van een Bedrijven Investerings Zone is bij uitstek een geschikt instrument om dit fundament aan te leggen. Er zijn in Nederland inmiddels ruim 150 BIZ-zones voor bedrijfsterreinen. De binnenstad van Zierikzee heeft inmiddels een BIZ. Er zal een nieuwe projectgroep gevormd worden waarin zowel enkele VBZ bestuursleden, leden als niet leden zullen worden opgenomen. Het project zal onder leiding staan van Wim van den Noort. ,,Hij is niet alleen deskundig op dit vlak maar is ook degene die de BIZ projecten voor de binnenstad van Zierikzee en Renesse heeft begeleid,” zo laat de gemeente weten. Het project zal de rest van 2018 in beslag nemen en is gericht op het in werking stellen van de BIZ-Zone per 1 januari 2019. De projectgroep zal gedurende het project veel aandacht besteden aan alle ondernemers op het bedrijvenpark om goed te horen wat zij belangrijk vinden als het gaat om klempunten, wenselijke voorzieningen en gezamenlijke projecten op het bedrijvenpark. Het uiteindelijke plan onder de BIZ-Zone zal dan ook in nauw overleg met alle betrokken ondernemers tot stand komen.Normaal wordt voor dit soort besluiten een persconferentie belegd door verantwoordelijk wethouder Wout van den Berg. Daarvoor is dit keer niet gekozen. Projectleider Wim van den Noort is als woordvoerder aangewezen. (bron: WereldRegio)

13 maart 2018
zierikzee
nieuws 2018 maart, WereldRegio, Bedrijveninvesteringszone, bedrijventerrein Zuidhoek, Biz, Zierikzee-Zuid

Ondernemersclub wi €35.000 in evenementen steken

De nieuwe ondernemersclub in Zierikzee wil dit jaar €35.000 steken in evenementen in de binnenstad. Er wordt gesproken over nieuwe en bestaande evenementen van de ondernemersvereniging (€20.000), activiteiten in de deelgebieden (€10.000) en €5000 voor bestaande evenementen van andere organisaties. De stichting denkt aan een groot aantal; markten rondom thema’s. De ondernemers hebben op jaarbasis zo’n €64.000 uit te geven. Dat komt omdat de BIZ ingevoerd is, een ondernemerstax. En de gemeente legt daar €25.000 bij. Burgemeester en wethouders kunnen zich vinden in de verdeling van de gelden. Eind maart komt de ondernemersclub met haar plannen naar buiten. Overigens is het nog de vraag wat de BIZ precies gaat opleveren. De wordt bepaald aan de hand van de waarde van het onroerend goed van de ondernemers. En die hebben de aanslag net ontvangen. Wat volgt is een procedure waarin daartegen bezwaar aangetekend kan worden. De ondernemers rekenen op €45.000. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

28 februari 2017
zierikzee
nieuws 2017 februari, WereldRegio, Biz, InZzee, Ondernemersvereniging

Verplichte bijdrage ondernemers voor meer activiteiten in Zierikzee bekend

De tarieven voor deelname aan de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in Zierikzee zijn bekend. De bedragen die winkeliers en horeca-ondernemers in het centrum moeten afdragen aan de nieuwe ondernemersvereniging InZzee variëren van 80 tot 480 euro per jaar. De bijdrage is verplicht. De BIZ Zierikzee is 1 mei vorig jaar van kracht geworden. De ondernemersbijdrage is gebaseerd op de belastingwaarde (woz) van het bedrijfspand. Schouwen-Duiveland gaat uit van vier categorieën. Kleine winkeltjes die voor niet meer dan honderdduizend euro in de boeken staan, moeten jaarlijks 80 euro afgedragen. Dat bedrag loopt op naar 480 euro voor panden van vier ton of meer, zoals de Hema. InZzee is daarmee verzekerd van een opbrengst die ligt tussen de 45.000 en 50.000 euro. De gemeente steekt jaarlijks ook nog eens 25.000 euro in de BIZ. Het geld wordt gebruikt om activiteiten te organiseren in de binnenstad, naast de reeds bestaande evenementen. Dat moet de aantrekkingskracht van Zierikzee vergroten. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

17 februari 2017
zierikzee
nieuws 2017 februari, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Bedrijven Investeringszone, Biz, Gemeente Schouwen-Duiveland, InZzee, Ondernemers, Ondernemersvereniging, Zierikzee

Zierikzee raakt in kerstsfeer met versiering Rotary

Medewerkers van De Zuidhoek zijn woensdag begonnen met het monteren van kerststukken aan ruim tweehonderd lantarenpalen in het centrum van Zierikzee. De groene decoraties zijn in opdracht van ondernemersvereniging InZzee gemaakt door de leden van Rotaryclub Schouwen-Duiveland. Het hiermee verdiende geld wordt besteed aan het goede doel: onderzoek naar taaislijmziekte (cystic fibrosis). Ook de muziektent aan het Havenplein wordt verlicht en versierd. InZzzee betaalt dit uit de opbrengst van de Biz, de bedrijven investerings zone. Lees verder. (bron: PZC)

7 december 2016
zierikzee
nieuws 2016 december, PZC, Bedrijveninvesteringszone, Biz, InZzee, Kerststuk, Ondernemersvereniging, Rotary Club Schouwen-Duiveland, Werkvoorziening de Zuidhoek, Zierikzee

‘BIZ-feestje’ op Havenpark

Vrijdag 24 juni organiseert InZzee, de nieuwe ondernemersvereniging van Zierikzee, een BIZ ondernemersbuffet op het Havenpark.Een gratis event voor alle ondernemers uit de binnenstad, dat mede mogelijk is gemaakt door de medewerking van horecabedrijven in de stad. Het buffet, waarvan de inloop start om 17.00 uur, is de gelegenheid om de invoering van de Bedrijven Investeringszone met collega’s te vieren, kennis te maken met het BIZ oprichtingsbestuur én te sparren over de toekomst van Zierikzee. Een meerderheid van de ondernemers stemde onlangs in met de BIZ; een verplichte bijdrage aan de stad. Iedereen die een stembiljet had gekregen wordt – ongeacht de keuze voor ja of nee – uitgenodigd. (bron: WereldRegio)
15 juni 2016
zierikzee
nieuws 2016 juni, WereldRegio, Biz, feestje, Havenpark, InZzee, Ondernemers, Zierikzee

Vragen ondernemers over genummerd stembiljet

Bij ondernemers in Zierikzee is onduidelijkheid ontstaan over de genummerde stembiljetten, die ze hebben ontvangen voor de draagvlakmeting voor de BIZ. De nummers corresponderen met het pand van de stemmende ondernemer en bepalen meteen de WOZ-waarde van de betrokken winkelier. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat nodig om te kunnen bepalen hoeveel WOZ-waarde de Ja en Nee stemmers vertegenwoordigen. Dat is vastgelegd in de spelregels. Volgens hem worden de gegevens nadrukkelijk niet gedeeld met de ondernemersvereniging. Ook worden ze niet geregistreerd door de gemeente.
De BIZ is een systeem waarbij de ondernemers allemaal een verplichte bijdrage leveren aan de binnenstad van Zierikzee. Maar daarvoor moet eerst een meerderheid ja zeggen tegen het plan.Ook moeten de voorstanders te samen meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de nee-stemmers. Vandaar dat het nummer op het stemformulier is geplaatst. Vandaag hebben de ondernemers de stembiljetten ontvangen en kunnen ze hun stem uitbrengen. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

4 april 2016
zierikzee
nieuws 2016 april, WereldRegio, Biz, draagvlakmeting, Ondernemers, WOZ, Zierikzee

verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad Zierikzee vastgesteld

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft 31 maart de verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad Zierikzee vastgesteld. Deze vaststelling was nodig om de door de projectgroep ‘nieuw initiatief binnenstad Zierikzee’ voorgestelde BIZ Binnenstad Zierikzee te kunnen bewerkstelligen. De vaststelling van de verordening betrof een hamerstuk. De gemeenteraad is daarmee duidelijk dat men tevreden is over het door de ondernemers in goede samenwerking met de gemeente gevoerde voorbereidingsproces. Met de vaststelling van de verordening legt de raad het wettelijke kader vast waarbinnen de BIZ-systematiek zal gaan plaatsvinden. Hierdoor wordt het mogelijk om jaarlijks een gezamenlijke ondernemersbijdrage op te brengen. De gemeenteraad heeft in november 2015 al besloten om als Economische Impuls hier vijf jaar lang € 25.000 per jaar aan toe te voegen. Nu de verordening is vastgesteld, kan vanaf 1 april gestart worden met de formele draagvlakmeting voor de BIZ Binnenstad Zierikzee. Deze meting is nodig om het draagvlak op de instelling van de BIZ onder de ondernemers te peilen. Voor deze peiling is een reglement vastgesteld dat per 1 april in werking treedt. Hierop aansluitend zal de gemeente vanaf 1 april alle BIZ stembiljetten verzenden aan de betrokken ondernemers in de binnenstad. Of de BIZ Binnenstad Zierikzee daadwerkelijk ook wordt ingesteld, hangt af van de uitslag van deze formele draagvlakmeting. De draagvlakmeting vindt plaats in de periode van 4 april tot en met 19 april. De planning is dat de uitslag van deze meting op 21 april bekend wordt gemaakt. Is de uitslag van de draagvlakmeting positief, dan treedt de verordening in werking vanaf 1 mei 2016. Ondernemers kunnen alle informatie over de BIZ, de verordening en de draagvlakmeting vanaf 1 april vinden op de website www.schouwen-duiveland.nl/bedrijf/biz. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

1 april 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 april, Zierikzee-Monumentenstad.nl, binnenstad, Biz, Ondernemers, projectgroep ‘nieuw initiatief binnenstad Zierikzee’