Milieustraat Zierikzee neemt nu toch groen- en fruitafval aan

Kattengrit, zaagsel uit de caviakooi, etensresten en vergelijkbaar afval kan voortaan ook apart worden weggegooid in de milieustraat in Zierikzee. Met de speciale container komt de gemeente Schouwen-Duiveland tegemoet aan klachten van binnenstadbewoners van Zierikzee. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

8 maart 2018
zierikzee
nieuws 2018 maart, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, binnenstad, Gemeente Schouwen-Duiveland, GFT-afval, Milieustraat

Volle grijze container gaat geld kosten

Het beter scheiden van huishoudelijk afval aan de bron betekent dat de gemeente Schouwen-Duiveland jaarlijks een dikke half miljoen euro minder kwijt is aan vuilverwerking. Inwoners die daar aan mee werken, gaan dat volgend jaar merken in de portemonnee, belooft wethouder Jacqueline van Burg. Het voordeel begint bij zo’n 26  euro per huishouden en kan oplopen naarmate inwoners nog meer hun best gaan doen, aldus Van Burg. Voor bewoners van de binnenstad in Zierikzee die zijn aangewezen op centrale ondergrondse containers, loont die inspanning wat minder. Voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) is daar immers geen aparte bak beschikbaar. Per saldo zal de binnenstadbewoner dus noodgedwongen vaker met een volle vuilniszak de gang naar de container maken. Dat nadeel wordt verrekend, heeft de wethouder toegezegd. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

3 juli 2017
zierikzee
nieuws 2017 juli, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afval, afvalcontainer, binnenstad, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jacqueline van Burg, Zierikzee

Veel ‘oortjes’ op Zierikzeese markt

De politie loopt zeker met tien man door de Zierikzeese binnenstad. Een aantal van hen in uniform, anderen in onopvallende kleding. Met oortjes worden ze door elkaar geïnformeerd. Volgens een politiewoordvoerder is er niets bijzonders aan de hand, maar wordt de reden van het optreden ook niet verder toegelicht.Wellicht is het een niet-aangekondigde actie in de strijd tegen winkeldiefstal of zakkenrollerij. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

15 juni 2017
zierikzee
nieuws 2017 juni, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, binnenstad, oortjes, politie, Winkeldiefstal, Zakkenrollerij

Etensresten en tuinafval gewoon in de grijze vuilniszak

Binnenstadbewoners van Zierikzee mogen volgend jaar meer restafval weggooien dan de overige inwoners van Schouwen-Duiveland, zonder dat dit hen volgens wethouder Jacqueline van Burg extra geld gaat kosten. De gemeente gaat het aantal inworpen in de ondergrondse containers verrekenen met de ruimere mogelijkheden die er zijn voor afvalscheiding buiten de stadswallen. Afval scheiden gaat lonen op Schouwen-Duiveland. Inwoners die minder restafval aanbieden, krijgen korting op de afvalstoffenheffing. Wie echter in de binnenstad van Zierikzee woont, is aangewezen op ondergrondse containers. Die centrale verzamelbakken kennen geen apart vak voor gft- en restafval. Dat zou worden aangepast, zei de wethouder twee weken geleden nog bij een toelichting op het nieuwe beleid. Maar die veronderstelling bleek te berusten op een misverstand. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

6 juni 2017
zierikzee
nieuws 2017 juni, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afval, afvalcontainer, binnenstad, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jacqueline van Burg, Zierikzee

verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad Zierikzee vastgesteld

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft 31 maart de verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad Zierikzee vastgesteld. Deze vaststelling was nodig om de door de projectgroep ‘nieuw initiatief binnenstad Zierikzee’ voorgestelde BIZ Binnenstad Zierikzee te kunnen bewerkstelligen. De vaststelling van de verordening betrof een hamerstuk. De gemeenteraad is daarmee duidelijk dat men tevreden is over het door de ondernemers in goede samenwerking met de gemeente gevoerde voorbereidingsproces. Met de vaststelling van de verordening legt de raad het wettelijke kader vast waarbinnen de BIZ-systematiek zal gaan plaatsvinden. Hierdoor wordt het mogelijk om jaarlijks een gezamenlijke ondernemersbijdrage op te brengen. De gemeenteraad heeft in november 2015 al besloten om als Economische Impuls hier vijf jaar lang € 25.000 per jaar aan toe te voegen. Nu de verordening is vastgesteld, kan vanaf 1 april gestart worden met de formele draagvlakmeting voor de BIZ Binnenstad Zierikzee. Deze meting is nodig om het draagvlak op de instelling van de BIZ onder de ondernemers te peilen. Voor deze peiling is een reglement vastgesteld dat per 1 april in werking treedt. Hierop aansluitend zal de gemeente vanaf 1 april alle BIZ stembiljetten verzenden aan de betrokken ondernemers in de binnenstad. Of de BIZ Binnenstad Zierikzee daadwerkelijk ook wordt ingesteld, hangt af van de uitslag van deze formele draagvlakmeting. De draagvlakmeting vindt plaats in de periode van 4 april tot en met 19 april. De planning is dat de uitslag van deze meting op 21 april bekend wordt gemaakt. Is de uitslag van de draagvlakmeting positief, dan treedt de verordening in werking vanaf 1 mei 2016. Ondernemers kunnen alle informatie over de BIZ, de verordening en de draagvlakmeting vanaf 1 april vinden op de website www.schouwen-duiveland.nl/bedrijf/biz. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

1 april 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 april, Zierikzee-Monumentenstad.nl, binnenstad, Biz, Ondernemers, projectgroep ‘nieuw initiatief binnenstad Zierikzee’