Schouwen investeert in kinderen uit arme gezinnen

Kinderen van ouders uit Schouwen-Duiveland die krap bij kas zitten, kunnen rekenen op een extra steuntje in de rug. Scholen krijgen een speciaal potje om een kind uit een arm gezin gelijk te helpen. Met dat geld kan bijvoorbeeld een bijdrage voor een fiets, laptop, schoolspullen of schoolreisje worden betaald. 

De inzet van dit zogenoemde ‘Potje Geluk in moeilijke tijden’ moet voorkomen dat kinderen door financiële problemen van hun ouders in een achterstandssituatie belanden, ten opzichte van leeftijdsgenoten. 

Het afgelopen schooljaar is de armoede onder kinderen op Schouwen-Duiveland onderzocht. Daaruit bleek het gemis aan een vergoeding voor spullen zoals een fiets, ondanks het bestaan van diverse regelingen. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

26 september 2017
zierikzee
nieuws 2017 september, Armoede, bijstand, Gemeente Schouwen-Duiveland, Zierikzee

Minima op Schouwen-Duiveland krijgen extra steuntje in de rug

Inwoners van Schouwen-Duiveland met een minimum inkomen krijgen het iets makkelijker. De gemeente verruimt op twee fronten de inkomensgrens om in aanmerking te kunnen komen voor speciale regelingen. Het gaat om de individuele inkomenstoeslag en het declaratiefonds. De bestaande compensatieregeling van meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten wordt voor langere duur verlengd. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die minimaal drie jaar op de armoedegrens leven. Op Schouwen-Duiveland zijn dat nu ongeveer 180 huishoudens. Om in aanmerking te komen voor iets meer financiële ruimte bij onverwachte uitgaven, ligt de lat nu op 100 procent van de bijstandsnorm. Dat wordt straks 110 procent, net als in de meeste Zeeuwse gemeenten. Dit houdt in dat ook huishoudens waar maandelijks net iets meer geld binnenkomt, een beroep kunnen doen op de toeslag. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
21 juni 2016
zierikzee
nieuws 2016 juni, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, bijstand, Gemeente Schouwen-Duiveland, inkomen, minima, Zierikzee