Bibliotheek kwaliteitsgecertificeerd

Bibliotheek Oosterschelde heeft voor de derde maal op rij de officiële landelijke kwaliteitscertificering binnengehaald. De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken heeft onlangs voor vier jaar haar goedkeuring gegeven aan de Bibliotheken Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. Hierdoor mag de Bibliotheek zich opnieuw officieel ‘openbare Bibliotheek’ blijven noemen.

Bij deze auditronde is er met name gekeken naar de toekomstbestendigheid van de Bibliotheek. Daarbij constateerden de auditoren dat de Bibliotheek volop samenwerkt met het onderwijs en andere organisaties. Bijzonder vindt men de samenwerking rond het Taalhuis, een initiatief om laaggeletterdheid onder inwoners van de regio te bestrijden. Bibliotheek Oosterschelde mag vooral trots zijn op de wijze waarop de Bibliotheek de Taalhuizen in Goes en Zierikzee heeft gerealiseerd. De manier waarop hierin samengewerkt wordt met gemeenten, SWVO, ROC en andere instellingen zoals Vluchtelingenwerk wordt genoemd als een best practice aldus de auditoren Astrid van der Starre en Herman van Heemskerk. Tijdens de twee auditdagen voeren de auditoren gesprekken met directie en medewerkers, maar ook met externe partijen waarmee de Bibliotheek Oosterschelde samenwerkt. Zo zijn er vertegenwoordigers van onderwijs en gemeentes bevraagd over hun bevindingen met de Bibliotheek. Deze voorbereiding en auditdagen hebben als resultaat dat de Bibliotheek Oosterschelde zich opnieuw gecertificeerd mag noemen. Het auditteam stelde vast dat de organisatie zowel ‘in control’ als ‘toekomstbestendig’ is en daarom in aanmerking komt voor erkenning. En dit is, gezien de financieel spannende periode van de afgelopen vier jaar, een knappe prestatie, aldus de auditcommissie. (bron: Bibliotheek Oosterschelde / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

 

7 december 2017
zierikzee
nieuws 2017 december, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Bibliotheek, Bibliotheek Oosterschelde

Eerste open dag Campus Cultura

Terwijl de gemeenteraad net besloten heeft een nieuwe Pontes Pieter Zeeman te gaan bouwen is er op zaterdag 24 juni van 13.00 tot 17.00 uur de eerste Open Dag van de Campus Cultura Zierikzee. Ook bij de Bibliotheek Oosterschelde aan het Hatfieldpark 1 zijn deze dag leuke activiteiten. Iedereen (leerlingen, (groot)ouders, verzorgers, belangstellenden) zijn 24 juni van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de diverse activiteiten die de Campus Cultura aanbiedt; van djembélessen tot theater-/zangworkshops, game toernooi met leuke prijzen en een spetterend afsluitend optreden van de schoolband. In de Bibliotheek kunnen bezoekers onder andere terecht voor 3D-print demonstraties en een TabletCafé. De hele dag zijn er ook gratis hapjes & drankjes uit eigen keuken. (bron: WereldRegio)

19 juni 2017
zierikzee
nieuws 2017 juni, WereldRegio, Bibliotheek Oosterschelde, Campus Cultura, Hatfieldpark 1, open dag, Pontes Pieter Zeeman

Gratis oefenen voor theorie-examen

In samenwerking met Theorie.nl geven de Bibliotheken in Zeeland alle inwoners de gelegenheid om gratis te oefenen voor het theorie-examen voor het scooter-, auto- of motorrijbewijs. Het oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl is beschikbaar voor iedereen die de Bibliotheek bezoekt, leden en niet-leden. De oefenprogramma’s zijn toegankelijk op een computer van de Bibliotheek. Ook kan er geoefend worden op de eigen mobiel, tablet of laptop mits deze is aangesloten op het wifi-netwerk van de Bibliotheek. Alle mogelijke vragen uit het CBR-examen zitten in het oefenprogramma verwerkt. Een groot aantal mensen (meer dan de helft in 2016) zakt de eerste keer voor het CBR theorie-examen. Met het gratis aanbieden van het oefenprogramma theorie-rijbewijs wil de Bibliotheek een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De Bibliotheek stelt zich ten doel dat iedereen volwaardig en zelfstandig aan de samenleving kan deelnemen. De samenwerking met Theorie.nl is in eerste instantie voor een jaar. Eind dit jaar wordt besloten of deze dienstverlening wordt voortgezet. (bron; Bibliotheek Oosterschelde / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

24 mei 2017
zierikzee
nieuws 2017 mei, Bibliotheek Oosterschelde, Rijbewijs, Theorie, Zierikzee

Gratis basiscursus internet bij de Bibliotheek Zierikzee: Klik & Tik

In de Bibliotheek Zierikzee wordt vanaf dinsdag 28 maart de gratis cursus ‘Klik en Tik, het internet op’ gegeven. Het programma is voor mensen die moeite hebben met computers en internet. Doel is om hen hiermee vertrouwd te maken. De cursus van vier lessen is laagdrempelig en houdt rekening met een laag taalniveau. Onder bijstandsgerechtigden en ouderen zijn nogal wat mensen die niet goed overweg kunnen met computers. Daardoor is het voor hen moeilijker om een baan te vinden of zelfstandig te functioneren. Het programma ‘Klik en tik’ biedt mensen de kans om kennis te maken met de computer, internet en sociale media. De cursusduur bestaat uit vier gratis lessen van 10.00 uur tot 12.00 uur, en start op dinsdag 28 maart 2017 en vervolgens op 4, 11 en 18 april. De cursuslocatie is de Bibliotheek Zierikzee, Hatfieldpark 1. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via het aanmeldformulier op onze website www.bibliotheekoosterschelde.nl. Voor vragen, neem contact op met: digitaal@bibliotheekoosterschelde.nl of bel naar 0113-562 626. Klik & Tik is een gratis oefenprogramma wat vanaf huis te volgen is. Er zijn drie delen en men kan instappen op het eigen niveau. Via filmpjes bekijken deelnemers de eenvoudige uitleg en daarna gaan ze aan de slag met praktische oefeningen. De ervaring leert dat de deelnemers graag begeleiding krijgen bij de oefeningen. Op gezette tijden kunnen ze door het jaar heen daarom bij de Bibliotheek terecht voor ondersteuning. (bron: Bibliotheek Oosterschelde / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

7 maart 2017
zierikzee
nieuws 2016 maart, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Bibliotheek Oosterschelde, computer, cursus, internet, Zierikzee

Parkeerterrein Campus Cultura aangepast

Parkeren voor de bibliotheek en de Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee, wordt vanaf komende week iets makkelijker. Het terrein voor de hoofdingang wordt aangepast, zodat auto’s straks kunnen rondrijden. Nu zijn bestuurders nog gedwongen achteruit te rijden en te keren, wat soms voor problemen zorgt. Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid, zij het mondjesmaat. Op de kop van het terrein komen drie extra parkeervakken. Daarvan worden er twee gereserveerd voor invaliden. Onder bezoekers van de bibliotheek en ouders wordt regelmatig geklaagd over de krapte op het terrein bij de scholengemeenschap. Dat leidde tot voor kort tot auto’s in de bermen of langs de toegangsweg van de school. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

26 november 2016
zierikzee
nieuws 2016 november, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Bibliotheek Oosterschelde, Campus Cultura, Parkeren, Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee

Meer geld voor inburgering asielzoekers

Asielzoekers met een verblijfsstatus in de gemeente Schouwen-Duiveland moeten sneller inburgeren. De rijksoverheid heeft het participatiebudget per statushouder meer dan verdubbeld tot 2370 euro om dat doel te bereiken. Dat bedrag volstaat voor de noodzakelijke begeleiding, aldus wethouder Cees van den Bos (foto). Statushouders die hier komen wonen, worden verplicht binnen een maand te beginnen met een participatietraject. Voor scholing kunnen ze studiefinanciering aanvragen. De gemeente wil meer de regie pakken om inburgering goed in gang te zetten. Die noodzaak doet zich volgens de wethouder voelen door de grotere toestroom van vluchtelingen die op Schouwen-Duiveland een nieuwe toekomst zoeken. ,,Dit vraagt uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit en diverse vormen van vervolgonderwijs en taallessen. Anderzijds zoeken we binnen de volwasseneneducatie naar vernieuwing van aanbod.” Daaronder valt ook de opening van een Taalhuis per 1 januari in de bibliotheek. Hoe dat er precies komt uit te zien, weet Van den Bos nog niet. De bedoeling is dat daar op een laagdrempelige manier de Nederlandse taal kan worden geleerd. Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

17 november 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 november, PZC, Asielzoekers, Bibliotheek Oosterschelde, Cees van den Bos, Gemeente Schouwen-Duiveland, inburgering, Taalhuis, verblijfsstatus

DigiDesk: spreekuur digitale problemen in Bibliotheek Zierikzee

Bibliotheek Zierikzee houdt donderdag 24 november van 18.00 tot 20.00 uur weer een maandelijks gratis inloopspreekuur. Voor allerlei vragen over nieuwe media biedt DigiDesk ondersteuning. DigiDesk is geen cursus of training, maar een open inloop waar de Bibliotheek via persoonlijk contact bezoekers een stapje verder helpt. Vragen over de laptop, pc, smartphone, tablet, e-reader of sociale media? Kom naar DigiDesk: een gratis inloopspreekuur in de Bibliotheek voor leden en niet-leden. Er staat een medewerker van de Bibliotheek Oosterschelde klaar om te helpen met allerlei digitale vragen. Bezoekers kunnen het beste hun eigen apparaat meenemen als dat nodig is. Het spreekuur is bedoeld voor mensen die zich digitaal wel redden, maar even vast zijn komen te zitten. DigiDesk is gratis toegankelijk, aanmelden is niet nodig. Je kunt gewoon binnenlopen met een vraag of probleem. Meer informatie: www.bibliotheekoosterschelde.nl. (bron: Bibliotheek Oosterschelde)

14 november 2016
zierikzee
nieuws 2016 november, Bibliotheek Oosterschelde, computers, DigiDesk, Inloop, Ondersteuning, spreekuur, Zierikzee

Vragen over Ipad en tablet?

Bibliotheek Zierikzee houdt donderdagmiddag 6 oktober van 14.00 tot 15.30 uur een maandelijks TabletCafé. In dit café kunnen mensen die dat interessant vinden apps, tips, trucs en ervaringen met anderen delen. Het is handig de eigen (opgeladen) tablet mee te nemen. De deelname is gratis. Steeds meer mensen verkiezen een tablet boven een ‘normale’ PC. Het gemak, de gebruikersvriendelijkheid en het formaat spelen daarbij een rol. Maar hoe werkt een tablet, hoe vindt men tussen al die duizenden apps de juiste en wat is het verschil tussen Android, Google Chromebook en iOS? Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt informatie op informele wijze uitgewisseld met andere deelnemers: leuke apps, tips en trucs. Ook bezoekers die kennis willen uitwisselen over het gebruik van de iPad of andere tablets zijn welkom. De beste tips & trucs delen met anderen en zelf ook weer wat wijzer worden! Meer info: www.bibliotheekoosterschelde.nl . (bron: Bibliotheek Oosterschelde / foto: Bibliotheek Oosterschelde)
27 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, Bibliotheek Oosterschelde, TabletCafé, Zierikzee

Gratis workshop baby’s en peuters

Vrijdag 7 oktober van 9.30-10.30 uur is er een leuke boekstartochtend in de Bibliotheek Zierikzee. Tijdens deze gratis workshop, bedoeld voor ouder/opa/oma/oppas én kind, wordt er een verhaal voorgelezen en kunnen de kinderen gezellig mee doen door te bewegen, spelen en te zingen. Gerdien Janse zal de ochtend verzorgen. Ze leest voor uit haar eigen boek Ye&Bo op bezoek bij opa Stok. Natuurlijk is er ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met andere jonge ouders. De toegang is gratis. Aanmelding van te voren wordt op prijs gesteld, dat kan bij: h.ekkenbus@bibliotheekoosterschelde.nl o.v.v. Ye&Bo in de Bibliotheek Zierikzee. Kom gezellig luisteren, bewegen, spelen en zingen op 7 oktober in de Bibliotheek Zierikzee, Hatfieldpark 1 om 9.30-10.30 uur. Meer informatie: www.bibliotheekoosterschelde.nl. Via een brief van de gemeente of het consultatiebureau, worden ouders met een baby van 3 tot 6 maanden uitgenodigd om kennis te maken met BoekStart. Het BoekStartkoffertje is af te halen bij een aantal Bibliotheekvestigingen in de Oosterschelderegio. In het koffertje zit een boekje, een CD met liedjes en versjes en een gratis lidmaatschap voor de baby van de Bibliotheek. (bron: Bibliotheek Oosterschelde / foto: Gerdien Janse)
13 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, Bibliotheek Oosterschelde, Boekstartochtend, Gerdien Janse, Ye en Bo, Zierikzee

Bibliotheek Zierikzee verkoopt uitgelezen boeken

Vanaf 8 juli start er in de vestiging Zierikzee van de Bibliotheek Oosterschelde, een verkoop van uitgelezen bibliotheekmaterialen voor volwassenen én jeugd. Sla nu je slag voor tijdens de zomermaanden! Haal voor een zeer klein bedrag een stapel leesvoer in huis halen; €1,- per stuk of 13 voor €10,-. Jeugdboeken kosten € 0,50 cent en 13 voor € 5,-. Met de opbrengst van deze uitverkoop worden weer nieuwe boeken en andere materialen aangeschaft voor de Bibliotheek. De boekverkoop is alleen tijdens openingstijden. Meer informatie: www.bibliotheekoosterschelde.nl. (bron: Bibliotheek Oosterschelde)
20 juni 2016
zierikzee
nieuws 2016 juni, Bibliotheek Oosterschelde, boeken, Zierikzee