Iets minder rijksgeld voor gemeente

De gemeente moet er de komende drie jaar rekening meebouwen dat er wat minder geld vanuit het rijk naar de gemeentekas vloeit. Het gaat om bedragen van één tot twee ton. Aanstaande maandag vergadert de gemeenteraad over de begroting voor de komende jaren. Daarin zit de tegenvaller nog niet verwerkt. Maar er is voldoende financiële ruimte, zodat het geen effect heeft op de begrotingsvergadering. Naar verwachting komt er de komende tijd een nieuw bericht vanuit het rijk, dat er weer extra geld beschikbaar komt. Dan worden de effecten van het regeerakkoord gepresenteerd. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

31 oktober 2017
zierikzee
Nieuws, begroting, Gemeente Schouwen-Duiveland

Minder inwoners, maar financieel op orde

Schouwen-Duiveland zakt in 2040 onder de 30.000 inwoners. Dat vraagt om ‘harde keuzes en moeilijke maatregelen’ zo stellen burgemeester en wethouders in hun donderdag gepresenteerde begroting voor de komende jaren. Ten opzichte van nu moet Schouwen-Duiveland het dan met 4200 inwoners minder gaan doen. Dat heeft consequenties voor de inkomsten én de voorzieningen op het eiland. Vooralsnog staat de gemeente er financieel goed voor. De komende weken broeden de politieke partijen in de gemeenteraad op de cijfers in de begroting, die in twee vergaderingen wordt vastgesteld op donderdag 9 november. Met een begrotingsbuffet in de kantine van het gemeentehuis wordt de financiële klus ‘gevierd’ en start het circus voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. (bron: WereldRegio)

6 oktober 2017
zierikzee
Nieuws, begroting, Gemeente Schouwen-Duiveland, gemeenteraadsverkiezingen, inwoners

Twee ton korting op OZB Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland is financieel gezond. Daarom is in de begroting voor 2018 en volgende jaren ruimte voor een korting op de Onroerend Zaakbelasting.  Het nieuwe afvalbeleid, waarmee 1 januari wordt begonnen, levert de gemeente een jaarlijks voordeel van één miljoen euro op. Twee ton daarvan geeft het gemeentebestuur – eveneens jaarlijks – terug aan de inwoners in de vorm van een korting op de OZB. Hoe dat precies wordt teruggegeven, wordt pas in december duidelijk. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

5 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afvalbeleid, begroting, Gemeente Schouwen-Duiveland, korting, Onroerend zaakbelasting

Pontes Pieter Zeeman krabbelt uit diep dal naar betere toekomst in Zierikzee

De Pontes Scholengroep heeft een financieel beter jaar achter de rug dan vooraf was ingeschat. Ook de begroting voor het lopende schooljaar ziet er positief uit, blijkt uit de cijfers die dinsdag zijn gepresenteerd. Het tekort van ruim één miljoen euro in 2014 is vorig jaar omgezet naar een overschot van 87.449 euro. Dat beeld laat zich ook zien bij de Pieter Zeeman in Zierikzee. De vestiging zag zich eerder nog geconfronteerd met een gat van bijna drie ton op de begroting. Dit wekte zorg bij burgemeester en wethouders over de toekomst van de scholengemeenschap op Schouwen-Duiveland. Door toename van het leerlingenaantal (van 1090 naar 1118 scholieren) steeg de Rijksbijdrage. . Daarnaast werden de personeelslasten teruggedrongen. Voor 2016 gaat de Pieter Zeeman zelfs weer uit van een positief resultaat van 111.000 euro. Burgemeester en wethouders zijn gerustgesteld over deze ontwikkeling bij de Goes-Zierikzeese scholengroep, blijkt uit een brief die gisteren naar de raad werd verstuurd. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
20 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, begroting, energielast, Gemeente Schouwen-Duiveland, huisvesting, leerlingenaantal, nieuwbouw, Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee