Wederom BIZ-poging in Renesse en ook Zierikzee-Zuid

De gemeente stemt in met een hernieuwde poging om een Bedrijven Investeringszone in Renesse en Zierikzee-Zuid op te zetten. Zo’n BIZ een een systeem, waarbij ondernemers verplicht worden een bijdrage te leveren aan het opwaarderen van de directe omgeving. In 2017 is door de Projectgroep BIZ Groot-Renesse veel werk verzet om per 1 januari 2018 tot een Bedrijven Investerings Zone voor Groot-Renesse te komen. Afgelopen december strandde dit streven echter in het zicht van de haven, toen de draakvlakmeting een negatieve uitslag liet zien. Inmiddels is echter geconcludeerd dat er voldoende gegronde redenen zijn om – nog voor de zomer – een nieuwe draagvlakmeting te houden. Bedrijvenpark Zuid is een voor Zierikzee en de regio belangrijk bedrijfsterrein. Er is daarom volgens de gemeente alle reden om de collectiviteit, de samenwerking en de investeringen in dit gebied naar een hoger plan te tillen. Naar de mening van het bestuur van de VBZ kan dat alleen als er gebouwd kan worden op een stevig en breed ondernemersfundament. Het opzetten van een Bedrijven Investerings Zone is bij uitstek een geschikt instrument om dit fundament aan te leggen. Er zijn in Nederland inmiddels ruim 150 BIZ-zones voor bedrijfsterreinen. De binnenstad van Zierikzee heeft inmiddels een BIZ. Er zal een nieuwe projectgroep gevormd worden waarin zowel enkele VBZ bestuursleden, leden als niet leden zullen worden opgenomen. Het project zal onder leiding staan van Wim van den Noort. ,,Hij is niet alleen deskundig op dit vlak maar is ook degene die de BIZ projecten voor de binnenstad van Zierikzee en Renesse heeft begeleid,” zo laat de gemeente weten. Het project zal de rest van 2018 in beslag nemen en is gericht op het in werking stellen van de BIZ-Zone per 1 januari 2019. De projectgroep zal gedurende het project veel aandacht besteden aan alle ondernemers op het bedrijvenpark om goed te horen wat zij belangrijk vinden als het gaat om klempunten, wenselijke voorzieningen en gezamenlijke projecten op het bedrijvenpark. Het uiteindelijke plan onder de BIZ-Zone zal dan ook in nauw overleg met alle betrokken ondernemers tot stand komen.Normaal wordt voor dit soort besluiten een persconferentie belegd door verantwoordelijk wethouder Wout van den Berg. Daarvoor is dit keer niet gekozen. Projectleider Wim van den Noort is als woordvoerder aangewezen. (bron: WereldRegio)

13 maart 2018
zierikzee
nieuws 2018 maart, WereldRegio, Bedrijveninvesteringszone, bedrijventerrein Zuidhoek, Biz, Zierikzee-Zuid

Zierikzee raakt in kerstsfeer met versiering Rotary

Medewerkers van De Zuidhoek zijn woensdag begonnen met het monteren van kerststukken aan ruim tweehonderd lantarenpalen in het centrum van Zierikzee. De groene decoraties zijn in opdracht van ondernemersvereniging InZzee gemaakt door de leden van Rotaryclub Schouwen-Duiveland. Het hiermee verdiende geld wordt besteed aan het goede doel: onderzoek naar taaislijmziekte (cystic fibrosis). Ook de muziektent aan het Havenplein wordt verlicht en versierd. InZzzee betaalt dit uit de opbrengst van de Biz, de bedrijven investerings zone. Lees verder. (bron: PZC)

7 december 2016
zierikzee
nieuws 2016 december, PZC, Bedrijveninvesteringszone, Biz, InZzee, Kerststuk, Ondernemersvereniging, Rotary Club Schouwen-Duiveland, Werkvoorziening de Zuidhoek, Zierikzee