Inwoners ontlopen betaald storten afval

Met invoeren van ‘betalen per zak’ gebeurt in Zierikzee op dit moment, waarvoor velen al vreesden. Mensen zetten hun vuilnis naast de ondergrondse container om zo een hoge rekening te voorkomen. ,,Zeer te betreuren”, laat wethouder Jacqueline van Burg (LSD) desgevraagd weten. Zierikzee kent in de binnenstad ondergrondse containers. Bewoners hebben geen containers, zoals op de rest van het eiland. Wel kunnen ze gescheiden inzamelen en op die manier met minder zakken naar de ondergrondse container gaan. Maar er zijn dus ook mensen die ervoor kiezen om het er snel bij te zetten als er even niemand kijkt. Van Burg is van plan te achterhalen van wie het vuilnis is. Ook meldt ze dat er een extra leging komt voor papier- en plasticcontainers in de stad, die nu sneller vol zijn dan dat ze geleegd worden. Ook daarop wordt actie ondernomen, aldus Van Burg. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

2 februari 2018
zierikzee
nieuws 2018 februari, WereldRegio, afvalcontainer, Afvalinzameling, Jacqueline van Burg

Stickers zitten verkeerd op rolemmers Schouwen-Duiveland

Milieuservice uit Joure moet zijn werk deels opnieuw doen. Het bedrijf voorzag de laatste maanden alle Schouwen-Duivelandse huishoudens van een nieuwe kliko voor restafval en een speciale voor plastic afval. Bij 925 huishoudens komt DVL opnieuw langs om de stickers op deze rolemmers te vervangen. Die stickers zitten op een verkeerde plek. Ze kunnen beschadigd raken in de grijparm van de vuilniswagen en zijn dan niet meer leesbaar. Volgens een woordvoerster van de gemeente dienen de stickers alleen ter identificatie. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

22 januari 2018
zierikzee
nieuws 2018 januari, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afvalcontainer, DVL

Bewoner binnenstad Zierikzee is waarschijnlijk iets duurder uit met afval

Waarschijnlijk betalen centrumbewoners van Zierikzee straks iets meer voor het verwerken van hun afval dan andere inwoners. Dat heeft te maken met het gebruik van ondergrondse containers.  De  gemeente zorgt er ‘waar mogelijk’ voor dat bij de ondergrondse containers het groente-, fruit- en tuinafval apart aangeboden kan worden. Waar dat niet kan, moet het groenafval in de container worden gegooid. De meeste andere inwoners hebben een gratis rolemmer voor het gft. Een andere klacht is dat gebruikers van de ondergrondse containers sowieso in het nadeel zijn ten opzichte van bewoners met rolemmers. Het tarief zou berekend zijn op twee vuilniszakken per grijze rolemmer, terwijl er daarvan makkelijk  vier in passen. Lees verder.  (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

27 december 2017
zierikzee
nieuws 2017 december, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afvalcontainer, afvalstoffenheffing, Afvalverwerking

Problemen met uitlevering rolemmers

De uitlevering van nieuwe grijze afvalcontainers op Schouwen-Duiveland heeft vertraging opgeleverd. Daardoor hebben mensen in sommige wijken nog geen nieuwe kliko staan terwijl ze, volgens de instructies, niets meer in hun oude bak mogen gooien. DVL, het bedrijf dat de rolemmers verspreidt, volgt zoveel mogelijk het ledigingsschema van de Reinigingsdienst. Omdat er fouten in het aangeleverde schema zaten, is er een achterstand ontstaan. Het slechte weer van de afgelopen dagen zorgde voor nog meer vertraging. Voor eind van de week moet het probleem zijn opgelost. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

13 december 2017
zierikzee
nieuws 2017 december, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afvalcontainer, DVL, Reinigingsdienst

Gescheiden inzamelen kan lonen

Wie vanaf 1 januari het afval nog beter gaat scheiden, kan er op jaarbasis zestig euro aan verdienen. Dat wordt dan in mindering gebracht op de gemeentelijke acceptgiro van het jaar daarop. De gemeente wil nu echt werk maken van het gescheiden inzamelen van afval. Alle inwoners die momenteel al een grijze rolemmer hebben, krijgen binnenkort een nieuwe van 240 liter (een grote dus). Met een chip, die ledigingen registreert. Daar komt – tenzij men laat weten er geen prijs op te stellen – nog een grijze met oranje deksel bij. Daarin kan plastic en kartonnen drankverpakking worden verzameld. Hoe minder traditionele grijze rolemmers aan de weg worden gezet, hoe minder er moet worden betaald. Alle inwoners krijgen vanaf januari een nieuwe belastingaanslag. Daarin zit een voor iedereen gelijk vast bedrag en een variabel bedrag. Daarop kan worden verdiend als de grijze emmer minder aan de weg gezet gaat worden. Volgens wethouder Jacqueline van Burg bespaart de gemeente hiermee één miljoen, die op een andere manier weer bij de burger terugkomt. Alleen de bewoners van de Zierikzeese binnenstad kunnen niet met op dezelfde wijze mee doen. Zij maken gebruik van de ondergrondse containers en hebben geen rolemmers. Maar met een kaartje wordt wel bijgehouden hoe vaak ze naar de ondergrondse container komen. Ook zij kunnen dit beperken door gescheiden in te zamelen. Volgens Van Burg kan iedereen die er actief aan meewerkt geld besparen. Hoeveel dat precies is, moet nog blijken. Het kan tot zestig euro opleveren. Daar staat tegenover dat wie er op geen enkele wijze aandacht aan besteed dan mogelijk moet bij betalen. Dat wordt in het volgende jaar bij de aanslag opgeteld. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

3 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afvalbak, afvalcontainer, Afvalverwerking, Gemeente Schouwen-Duiveland, Zierikzee

Ondergrondse afvalbakken Zierikzee gewapend tegen hardhandig misbruik

De ondergrondse afvalcontainers in het centrum van Zierikzee blijven nog zeker tot halverwege volgende maand zonder toegangspasje te gebruiken. Het sluitingsmechaniek van de bakken moet worden vervangen. De leverancier is daar niet toe in staat en dus moet de gemeente op zoek naar een ander bedrijf, aldus woordvoerder Kim de Vos. De problemen hebben volgens De Vos niets te maken met de vervanging van het toegangssysteem enkele maanden geleden. Toen werd de zogenaamde druppel ingeruild voor een pasje. Het euvel zit in het sluitingsmechanisme. ,,Bij sommige bakken is dat gesloopt door de kleppen (al dan niet bewust) hardhandig open te trekken.” Om herhaling te voorkomen, wordt een nieuwe constructie aangebracht. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

26 september 2017
zierikzee
nieuws 2017 september, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afvalcontainer, Gemeente Schouwen-Duiveland, Kim de Vos, Ondergronds, Zierikzee

Volle grijze container gaat geld kosten

Het beter scheiden van huishoudelijk afval aan de bron betekent dat de gemeente Schouwen-Duiveland jaarlijks een dikke half miljoen euro minder kwijt is aan vuilverwerking. Inwoners die daar aan mee werken, gaan dat volgend jaar merken in de portemonnee, belooft wethouder Jacqueline van Burg. Het voordeel begint bij zo’n 26  euro per huishouden en kan oplopen naarmate inwoners nog meer hun best gaan doen, aldus Van Burg. Voor bewoners van de binnenstad in Zierikzee die zijn aangewezen op centrale ondergrondse containers, loont die inspanning wat minder. Voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) is daar immers geen aparte bak beschikbaar. Per saldo zal de binnenstadbewoner dus noodgedwongen vaker met een volle vuilniszak de gang naar de container maken. Dat nadeel wordt verrekend, heeft de wethouder toegezegd. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

3 juli 2017
zierikzee
nieuws 2017 juli, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afval, afvalcontainer, binnenstad, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jacqueline van Burg, Zierikzee

Etensresten en tuinafval gewoon in de grijze vuilniszak

Binnenstadbewoners van Zierikzee mogen volgend jaar meer restafval weggooien dan de overige inwoners van Schouwen-Duiveland, zonder dat dit hen volgens wethouder Jacqueline van Burg extra geld gaat kosten. De gemeente gaat het aantal inworpen in de ondergrondse containers verrekenen met de ruimere mogelijkheden die er zijn voor afvalscheiding buiten de stadswallen. Afval scheiden gaat lonen op Schouwen-Duiveland. Inwoners die minder restafval aanbieden, krijgen korting op de afvalstoffenheffing. Wie echter in de binnenstad van Zierikzee woont, is aangewezen op ondergrondse containers. Die centrale verzamelbakken kennen geen apart vak voor gft- en restafval. Dat zou worden aangepast, zei de wethouder twee weken geleden nog bij een toelichting op het nieuwe beleid. Maar die veronderstelling bleek te berusten op een misverstand. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

6 juni 2017
zierikzee
nieuws 2017 juni, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afval, afvalcontainer, binnenstad, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jacqueline van Burg, Zierikzee

Schouwen-Duiveland wil stevig het mes in 300 kilo restafval zetten

Containers en milieustraat op Schouwen-Duiveland moeten minder makkelijk toegankelijk worden voor iedereen. Ook moeten afvalstromen veel beter worden gescheiden. Op Schouwen-Duiveland wordt jaarlijks per inwoner 300 kilo aan (huishoudelijk) restafval geproduceerd. Dat moet – zo is de landelijke doelstelling – teruggebracht naar 100 kilo in 2020.
In 2018 gaat het afvalsysteem op Schouwen-Duiveland op de schop. Komend voorjaar wordt besloten op welke manier. Volgens Wim Nooijen van De Jonge Milieu Advies uit Zeist, die deze week de raad bijpraatte over afval op Schouwen-Duiveland, valt een eerste grote slag te slaan door een strenger regime te voeren. Honderd kilo restafval per persoon per jaar is namelijk niet uit de eigen huishoudens afkomstig, maar wordt onder meer vanuit vakantieparken en havens ingebracht. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierkzee-Monumentenstad.nl)

13 december 2016
zierikzee
nieuws 2016 december, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afvalcontainer, Mileustraat, restafval, scheiden, sfvalstromen, Zierikzee

Containerbrand bij afvalverwerker

Maandagavond heeft de brandweer op het bedrijventerrein ‘de Zuidhoek’ in Zierikzee een brand in een container geblust. De container stond op het terrein van afvalverwerker van Gansewinkel. Een tweede conainer die naast de brandende conatiner stond, werd uit voorzorg leeggestort en afgeblust. De oorzaak van de brand moet hoogstwaarschijnlijk gezocht worden in broei. (bron: Brandweer Zierikzee / foto: K. Broekhuizen/Brandweer Zierikzee)
19 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, afvalcontainer, brand, Brandweer, Deltastraat 39, K. Broekhuizen, Van Gansewinkel, Zierikzee