Ondergrondse afvalbakken Zierikzee gewapend tegen hardhandig misbruik

De ondergrondse afvalcontainers in het centrum van Zierikzee blijven nog zeker tot halverwege volgende maand zonder toegangspasje te gebruiken. Het sluitingsmechaniek van de bakken moet worden vervangen. De leverancier is daar niet toe in staat en dus moet de gemeente op zoek naar een ander bedrijf, aldus woordvoerder Kim de Vos. De problemen hebben volgens De Vos niets te maken met de vervanging van het toegangssysteem enkele maanden geleden. Toen werd de zogenaamde druppel ingeruild voor een pasje. Het euvel zit in het sluitingsmechanisme. ,,Bij sommige bakken is dat gesloopt door de kleppen (al dan niet bewust) hardhandig open te trekken.” Om herhaling te voorkomen, wordt een nieuwe constructie aangebracht. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

26 september 2017
zierikzee
nieuws 2017 september, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afvalcontainer, Gemeente Schouwen-Duiveland, Kim de Vos, Ondergronds, Zierikzee

Volle grijze container gaat geld kosten

Het beter scheiden van huishoudelijk afval aan de bron betekent dat de gemeente Schouwen-Duiveland jaarlijks een dikke half miljoen euro minder kwijt is aan vuilverwerking. Inwoners die daar aan mee werken, gaan dat volgend jaar merken in de portemonnee, belooft wethouder Jacqueline van Burg. Het voordeel begint bij zo’n 26  euro per huishouden en kan oplopen naarmate inwoners nog meer hun best gaan doen, aldus Van Burg. Voor bewoners van de binnenstad in Zierikzee die zijn aangewezen op centrale ondergrondse containers, loont die inspanning wat minder. Voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) is daar immers geen aparte bak beschikbaar. Per saldo zal de binnenstadbewoner dus noodgedwongen vaker met een volle vuilniszak de gang naar de container maken. Dat nadeel wordt verrekend, heeft de wethouder toegezegd. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

3 juli 2017
zierikzee
nieuws 2017 juli, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afval, afvalcontainer, binnenstad, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jacqueline van Burg, Zierikzee
Laat een reactie achter

Etensresten en tuinafval gewoon in de grijze vuilniszak

Binnenstadbewoners van Zierikzee mogen volgend jaar meer restafval weggooien dan de overige inwoners van Schouwen-Duiveland, zonder dat dit hen volgens wethouder Jacqueline van Burg extra geld gaat kosten. De gemeente gaat het aantal inworpen in de ondergrondse containers verrekenen met de ruimere mogelijkheden die er zijn voor afvalscheiding buiten de stadswallen. Afval scheiden gaat lonen op Schouwen-Duiveland. Inwoners die minder restafval aanbieden, krijgen korting op de afvalstoffenheffing. Wie echter in de binnenstad van Zierikzee woont, is aangewezen op ondergrondse containers. Die centrale verzamelbakken kennen geen apart vak voor gft- en restafval. Dat zou worden aangepast, zei de wethouder twee weken geleden nog bij een toelichting op het nieuwe beleid. Maar die veronderstelling bleek te berusten op een misverstand. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

6 juni 2017
zierikzee
nieuws 2017 juni, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afval, afvalcontainer, binnenstad, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jacqueline van Burg, Zierikzee
Laat een reactie achter

Schouwen-Duiveland wil stevig het mes in 300 kilo restafval zetten

Containers en milieustraat op Schouwen-Duiveland moeten minder makkelijk toegankelijk worden voor iedereen. Ook moeten afvalstromen veel beter worden gescheiden. Op Schouwen-Duiveland wordt jaarlijks per inwoner 300 kilo aan (huishoudelijk) restafval geproduceerd. Dat moet – zo is de landelijke doelstelling – teruggebracht naar 100 kilo in 2020.
In 2018 gaat het afvalsysteem op Schouwen-Duiveland op de schop. Komend voorjaar wordt besloten op welke manier. Volgens Wim Nooijen van De Jonge Milieu Advies uit Zeist, die deze week de raad bijpraatte over afval op Schouwen-Duiveland, valt een eerste grote slag te slaan door een strenger regime te voeren. Honderd kilo restafval per persoon per jaar is namelijk niet uit de eigen huishoudens afkomstig, maar wordt onder meer vanuit vakantieparken en havens ingebracht. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierkzee-Monumentenstad.nl)

13 december 2016
zierikzee
nieuws 2016 december, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, afvalcontainer, Mileustraat, restafval, scheiden, sfvalstromen, Zierikzee
Laat een reactie achter

Containerbrand bij afvalverwerker

Maandagavond heeft de brandweer op het bedrijventerrein ‘de Zuidhoek’ in Zierikzee een brand in een container geblust. De container stond op het terrein van afvalverwerker van Gansewinkel. Een tweede conainer die naast de brandende conatiner stond, werd uit voorzorg leeggestort en afgeblust. De oorzaak van de brand moet hoogstwaarschijnlijk gezocht worden in broei. (bron: Brandweer Zierikzee / foto: K. Broekhuizen/Brandweer Zierikzee)
19 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, afvalcontainer, brand, Brandweer, Deltastraat 39, K. Broekhuizen, Van Gansewinkel, Zierikzee