Subsidie zonnepark Zierikzee toegezegd

De benodigde subsidie vanuit de Rijksoverheid voor zonnepark Zierikzee is toegezegd en het project kan gerealiseerd gaan worden. De bouw start in het tweede kwartaal van 2018 en duurt ongeveer drie maanden. Met deze ontwikkeling maakt Schouwen-Duiveland wederom een belangrijke stap in zijn doel om in 2040 energieneutraal te zijn. De energie die het zonnepark jaarlijks opwekt, staat gelijk aan ongeveer tien procent van het totale gebruik van Schouwen-Duiveland.In een procedure van circa driekwart jaar is het plan tot ontwikkeling gekomen nadat het als één van de pilotprojecten door de provincie Zeeland was aangewezen. ,,Belangrijk onderdeel van dit traject was de landschappelijke inpassing, onze omgeving zal gaan veranderen in deze energietransitie en daar zullen we bewust mee om moeten gaan.” Volgens Algemeen Directeur Daniël Lodders van de Saman Groep. ,,We moeten echter ook keuzes maken en accepteren dat ons landschap verandert, belangrijk is wel dat het gesprek met de omgeving wordt aangegaan om draagvlak te creëren. Voor zonnepark Zierikzee is hier veel aandacht aan besteed en zijn we in goede harmonie met omwonenden tot oplossingen gekomen.” Het zonnepark heeft een oppervlakte van 12,8 hectare, bestaat uit 52.000 zonnepanelen en heeft een jaaropbrengst van circa 14.000.000 kWh, genoeg voor ongeveer 4.200 huishoudens. Het park grenst aan het bestaande bedrijventerrein van Zierikzee. Als ontwikkelaar van duurzame energieprojecten ziet de Saman Groep veel potentie in zonneparken. De combinatie tussen de reeds aanwezige windturbines en de te plaatsen zonnepanelen is erg gunstig. Beide energiebronnen wekken slechts zeer beperkt gelijktijdig energie op waardoor het een mooie aanvulling op elkaar is. ,,Provinciaal en gemeentelijk beleid is hierin echter wel essentieel, het maken van keuzes voor locaties dient in samenspel te gebeuren waarbij de kennis van alle partijen samen dient te komen. De energietransitie is echter van en voor ons allemaal”, aldus Lodders. Zonnepark Zierikzee draagt mee aan de doelstellingen van de Saman Groep om een bijdrage te leveren aan de realisatie van duurzame energieprojecten in Zuidwest-Nederland. “Ons energiebedrijf Saman EnergiQ kent hiermee een nieuwe energiebron voor zijn duurzame elektriciteit waarmee lokaal opgewekte energie tastbaar wordt voor onze klanten.” aldus Lodders. Saman EnergiQ werd in 2016 opgericht door de Saman Groep als duurzaam en lokaal energiebedrijf waarbij de afkomst van de afgenomen energie duidelijker naar voren moest komen. (bron: WereldRegio)

24 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, WereldRegio, Daniël Lodders, Saman EnergiQ, Samangroep, Zonnepark Zierikzee