Startnotitie Structuurvisie Zierikzee 2030

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juli 2016 de Startnotitie Structuurvisie Zierikzee vastgesteld. De startnotitie maakt inzichtelijk wat het DNA van Zierikzee is, hoe Zierikzee er anno 2016 uitziet, welke trends en ontwikkelingen op ons afkomen en welke uitdagingen we hebben voor het Zierikzee van 2030. De startnotitie is daarmee de basis voor de integrale ruimtelijke (structuur)visie op Zierikzee tot 2030, waarmee we nu aan de slag gaan. De meerwaarde van een structuurvisie is dat de ontwikkelingen steeds vanuit de eigen kracht en kwaliteiten van de stad, worden benaderd, zodat ze op een logische wijze bijdragen aan het behouden en versterken van de identiteit en de centrumfunctie van Zierikzee voor Schouwen-Duiveland. We hebben een concept startnotitie op 10 mei 2016 tijdens een openbare bijeenkomst gepresenteerd aan belangstellenden. Op- en aanmerkingen vanuit ondernemers en bewoners zijn vervolgens verwerkt in de definitieve versie van de startnotitie. Document. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland)
22 juli 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 juli, Gemeente Schouwen-Duiveland, Startnotitie Structuurvisie Zierikzee 2030, Zierikzee