Stadswapen

Stadswapen besluit

Zierikzee was een van de belangrijkste steden van Zeeland. De stad verkreeg in de 13e eeuw (1217 of 1219-1222) stadsrechten en voerde al op 13e eeuwse zegels een leeuw. De leeuw is waarschijnlijk afgeleid van het wapen van Holland.

De beschrijving ervan luidt: in rood, een zwarte leeuw, het schild gedekt met een kruis, en als schildhouders ter weerszijden een gotische letter Z en het spiegelbeeld daarvan, alles in goud.

Op de latere stadszegels komt steeds een leeuw, of een wapen met een leeuw voor. De vreemde schildhouders komen niet voor op zegels. Wel wordt op een zegel (afdruk 1503) het wapen gehouden door twee griffioenen en op een ander zegel (afdruk 1527) door twee meerminnen.

 

De Hoge Raad van Adel bevestigde bij besluit van 31 juli 1817 het bezit van het wapen van de stad Zierikzee.

Stadsvlag

De vlag van de gemeente Zierikzee is officieel vastgesteld ingevolge besluit van de gemeenteraad, dd. 29 mei 1961, na ingewonnen advies van de Hoge Raad van Adel.  

 

De omschrijving luidt:

 

rechthoekig, bestaande uit vijf horizontale banen van gelijke hoogte, in de kleuren, van boven naar beneden: rood, zwart, rood, zwart, rood.

Ere-penning der stad Zierikzee

Ronde draagpenning met een middellijn van 15 milimeter. De voorzijde vertoont het gemeentewapen van Zierikzee (Een schild, beladen met een klimmende leeuw. Het schild gedekt met een kruis in een geknoopte malie en vergezeld ter weerszijde met een gestyleerde “Z” ) binnen het randschrift ‘EREPENNING DER STAD ZIERIKZEE’. De keerzijde is glad.

De medaille hangt aan een rood-zwart lint. (vertikaal gestreept)             

De penning is in 1961 geslagen bij Koninklijk Begeer als draagmedaille bij de in 1948 ingestelde legpenning.