Softdrugsbeleid Schouwen-Duiveland verouderd en achterhaald

De gemeente Schouwen-Duiveland gaat haar softdrugsbeleid tegen het licht houden. In de tweede helft van 2017 moet duidelijk worden of het nog realistisch is zich hier vast te klampen aan een algeheel verbod op coffeeshops. Die termijn is gekozen in het licht van de komende Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Verwacht wordt dat het nieuwe kabinet het gedoogbeleid op de schop neemt. In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is onderzoek gedaan naar de huidige problematiek rond de gedoogde verkoop en illegale aanlevering van softdrugs bij coffeeshops. Dat rapport, ‘Het failliet van het gedogen’, biedt de (landelijke) overheid verschillende handvatten het beleid aan te passen aan de praktijk. In het rapport worden drie scenario’s beschreven: vrijgeven, verbieden of regelen. De onderzoekers komen tot de slotsom dat regelen de voorkeur heeft. Lees verder. (bron: PZC/ foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
22 juli 2016
zierikzee
nieuws 2016 juli, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, coffeshop, gedoogbeleid, softdrugsbeleid, Zierikzee