Sluiting MFC komt niet uit de lucht vallen

Dat de beheerders het MFC in Zierikzee niet kwijt willen, dat snapt de gemeente ook wel. Maar overvallen kunnen ze niet zijn. Volgens de gemeente is er genoeg over gecommuniceerd. Om die bewering te onderbouwen, heeft het college de gemeenteraad een feitenrelaas gestuurd waarin alle feiten vanaf 1 november 2014 zijn opgesomd. Dat begon in maart vorig jaar met een brief van de Stichting MFG, waarin die haar zorgen uitte over het voortbestaan van het MFC. Na telefonisch contact met de gemeente diende de stichting haar ontslag in, waarna het bestuur de stichting ontbond. Eind 2015 zou de gemeente diverse malen hebben gesproken met het personeel, dat een paar maanden later een toekomstvisie presenteerde. Met als strekking: openhouden met gebruikrecht voor een symbolisch bedrag en forse investeringen door Zeeuwland. Na ontvangst van de jaarrekening en weer een overleg met de beheerders besloot de gemeente op 26 april 2016 om het MFC toch te sluiten. Dat werd echter pas, mede als gevolg van ziekte van de beheerster, anderhalve maand later aan de beheerster medegedeeld. “Ik snap dat dit een heel vervelende situatie is”, zegt wethouder Jacqueline van Burg. “Zeker als je je 23 jaar lang met hart en ziel voor zo’n gebouw hebt ingezet. En als de vroegere stichting de indruk wekt dat het gebouw op dezelfde voet door kon, snap ik dat je het probleem legt bij communicatie. Maar die is er toch steeds geweest.” Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
18 juli 2016
zierikzee
nieuws 2016 juli, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, Jacqueline van Burg, MFC, Zeeuwland, Zierikzee