,,Sluiten MFC brengt voortbestaan waardevolle activiteiten in gevaar”

De SP neemt geen genoegen met het besluit van B en W van de gemeente Schouwen-Duiveland om het MFC per augustus 2017 te sluiten. De SP is van mening, zo laat de fractie namens Anita de Vos in een persbericht weten, dat het MFC een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid en sociale samenhang op Schouwen-Duiveland. ,,De alternatieve locaties die de wethouder genoemd heeft voldoen absoluut niet aan de voorwaarden die voor de huidige gebruikers en nodig zijn. Het sluiten van het MFC brengt het voortbestaan van de vele waardevolle activiteiten en de onderlinge contacten die daaruit voortvloeien in gevaar”, aldus De Vos. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 21 juli gaat de SP meer vragen over het door B en W genomen besluit stellen. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
19 juli 2016
zierikzee
nieuws 2016 juli, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, MFC. Zierikzee, SP Schouwen-Duiveland