Slingerbos zegt veel over historie Zierikzee

Het verhaal van de stadsomwalling is het verhaal van Zierikzee, vanaf het vroegste begin tot aan nu. Het Slingerbos is aangelegd op de stadsomwalling. Deze stadsomwalling maakt met verschillende elementen, uit verschillende perioden, stukjes van de geschiedenis van Zierikzee zichtbaar. Zo is het Middeleeuwse vestingwerk is nog herkenbaar, evenals het stadspark uit de 19eeeuw. Daarnaast zijn er sporen te zien van de Duitse bezetting en van de Watersnoodramp. Deze historische gelaagdheid maakt het Slingerbos tot een unieke plaats in Zierikzee. Het Slingerbos zelf is een groen monument met verschillende monumentale elementen. De historische waarde van het Slingerbos willen we graag behouden, daarom is voor het Slingerbos van Zierikzee een ambitiedocument opgesteld, waarin staat hoe het Slingerbos er in grote lijnen uit zou moeten zien. Dit is belangrijk voor toekomstige herinrichtingstrajecten, zoals bijvoorbeeld van de Touwbaan. Voorop staat dat het Slingerbos als historische stadomwalling behouden blijft en er goed verzorgd bij ligt. Het ambitiedocument biedt ook mogelijkheden om subsidie te krijgen voor herinrichtingsprojecten. Het ambitiedocument ligt ter inzage van 1 augustus tot en met 9 september op het gemeentehuis en is hier te bekijken: Ambitiedocument Stadswallen Zierikzee. (bron: Gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
27 juli 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 juli, Zierikzee-Monumentenstad.nl