SCHUT(S)KOOI

De schutkooi aan de Regenboogstraat diende om uitgebroken, loslopend vee op te vangen. Vroeger waren er vele boeren die hun percelen nogal provisorisch hadden omheind. Er bestond toen overigens geen prikkeldraad of ijzerdraad, dus enkel sloten, (doorn)heggen en houtwallen konden verhinderen dat het vee losbrak. Het gebeurde dus vaak dat vee uit de omheining brak en op de openbare weg belandde.  De schutter, door de gemeente aangesteld en beheerder van de kooi, woonde in het huis naast de kooi. Hij verzorgde zijn gasten totdat de rechtmatige eigenaar kwam opdagen. Deze moest eerst het schutloon betalen, wilde hij zijn eigendom terugkrijgen. In 1648 was dit een bedrag van 6 stuivers per dier. In 1950 werd 25 cent per poot gerekend. De wettige eigenaar van het betreffende dier had drie dagen tijd om het op te komen halen. Kwam de eigenaar niet opdagen, of weigerde hij te betalen, dan werd het dier verkocht. Deze schutkooi, de enige die nog resteert op Schouwen-Duiveland, is tot de watersnoodramp van 1953 in gebruik geweest. Het huidige uiterlijk dateert uit het eind van de 20ste eeuw. (foto: Zierikzee-monumentenstad)