Schouws platform voor belangen ouderen

Alle Schouwen-Duivelandse organisaties die iets doen voor ouderen gaan vanaf volgend jaar samenwerken. Eén orgaan, dat namens alle ouderen overlegt met gemeente, woningbouwvereniging en stichting dorpshuizen. Dat staat het nog op te richten Seniorenplatform Schouwen-Duiveland voor ogen. In het Seniorenplatform werken de Katholieke Bond van Ouderen, de Protestants Christelijke Ouderen Bond, Caritas, de Senioren Vereniging Schouwen-Duiveland, de Nederlandse Patiënten Vereniging, De Zonnebloem en het Rode Kruis samen.  Binnenkort komen daar  Humanitas en het Leger des Heils nog bij.  ,,Een kwart van de inwoners is senior,” geeft Zonnebloemvoorzitter Adriaan van den Berge de omvang van de doelgroep aan. Het platform gaat zich volgens hem inzetten voor eenzaamheidsbestrijding en zelfredzaamheid.  Lees verder. (bron: PZC)

30 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, PZC, Seniorenplatform