Schouwen-Duiveland zet gemeentehuis in de verhuur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland wil dat het gemeentehuis effectiever wordt gebruikt. Na een flinke opknapbeurt moeten ook externe partijen van het gebouw gebruikmaken. Naast het opknappen van de te verhuren ruimten worden er energiebesparende maatregelen genomen. Ook het binnenklimaat moet worden verbeterd. Totale kosten voor de verbouwing: meer dan drie miljoen euro. En dan moet straks de verhuur van de leegstaande ruimten jaarlijks 88.000 euro gaan opbrengen. Door gemeentelijke reorganisaties zijn er in het gemeentehuis veel leegstaande ruimten. Zo wordt de burgerzaal in het gemeentehuis, die buiten kantooruren wordt gebruikt voor onder meer raadsvergaderingen, tijdens kantooruren maar voor vijf procent gebruikt. Maar die te verhuren ruimten zijn voor die reorganisaties intensief gebruikt en om ze te kunnen verhuren moeten ze een opknapbeurt krijgen. Dat staat in een voorstel van burgemeester en wethouders dat dinsdag naar de raad is gestuurd. Daarnaast wil het dagelijks gemeentebestuur door het verhuren van die ruimtes aan partners ervoor zorgen dat er straks nog maar één loket is voor sociale en medische zorg en ondersteuning in de gemeente. Daarmee denkt de gemeente tegelijkertijd de service te verbeteren, het gebouw te te moderniseren én op termijn goedkoper uit te zijn. Daarom kiest de gemeente voor de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) en de GGD Jeugdgezondheidszorg als huurders. Bij de GGD Jeugdgezondheidszorg zit ook het consultatiebureau. Buurtzorg, Juvent en het Centrum Jeugd en Gezin zijn al langer ondergebracht in het gemeentehuis. Twee jaar geleden heeft de gemeente zichzelf opdracht gegeven het gemeentehuis efficiënter te gebruiken in de toekomst. In januari heeft het college een aantal scenario’s bekeken voor het aantal werkplekken. Gekozen is voor 240 werkplekken. Daarvan zijn zeventig werkplekken bedoeld voor de externe partijen. De totale kosten voor het plan bedragen 3.339.712 euro. Daarvan komt een deel uit kredieten en uit de boekwaarde van eerdere investeringen en er wordt 247.540 onttrokken aan de Algemene Reserve. In 2017 moet het werk worden uitgevoerd. Wanneer het af is krijgt het gemeentehuis ook een nieuwe naam: het Huis van Schouwen-Duiveland. Het voorstel wordt op 22 september besproken in de gemeenteraad. Beluister hier de geluidsopname. (bron: Omroep Zeeland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
11 augustus 2016
zierikzee
nieuws 2016 augustus, Omroep Zeeland, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Burgemeester Gerard Rabelink, Gemeente Schouwen-Duiveland, gemeentehuis, Zierikzee