Ruilwinkel en kledingbank bekrachtigen overeenkomst

De overeenkomst tussen Gors, SMWO (Ruilwinkel Zierikzee) en de Kledingbank Schouwen-Duiveland is ondertekend in de voormalige Theo Thijssenschool aan de Calandweg in Zierikzee. Wethouder Cees van den Bos: ,,Ik zie dat in korte tijd al veel ontmoeting en verbinding ontstaat en dat zal zich alleen maar uitbreiden”. Daarnaast gaf hij complimenten aan alle aanwezigen: ,,Je ziet dat er in korte tijd al veel is gebeurd en zichtbaar veel is opgeknapt. De geplande opening begin oktober is naar mijn idee zeker haalbaar.” SMWO en Gors zijn samen bezig met het opzetten van de ruilwinkel waarmee zij een voorziening realiseren voor alle inwoners van Schouwen-Duiveland, met extra aandacht voor de kwetsbare burger. Bezoekers kunnen bij de Ruilwinkel spullen en diensten ruilen, elkaar ontmoeten en terecht voor praktische hulp en doorverwijzing. Er komt tevens een mogelijkheid om bijvoorbeeld gereedschap, kleding en elektrische spullen te laten repareren. Het gebouw drijft op vrijwilligers en cliënten die worden ondersteund door twee medewerkers vanuit Gors en SMWO. Zij werken samen met Emergis en Vluchtelingenwerk. Ook de Kledingbank Schouwen-Duiveland is nu dus in het pand gevestigd. Daarnaast is er een timmerclub en jongerencentrum 4SD (waar alle jongeren van 12 tot 21 jaar uit de gemeente Schouwen-Duiveland elkaar kunnen ontmoeten). Met alle voorzieningen krijgt de locatie een multifunctioneel karakter. Een plek waar iedereen, met of zonder beperking, naar eigen vermogen mee kan doen. Een laagdrempelige voorziening en herkenbare plek waar je gemakkelijk binnenloopt om iets te ruilen, voor een praatje of om vrijwilligerswerk te doen. Vanuit sociale activering is het een werkplek voor kwetsbare mensen om mee te werken, te leren en ervaring op te doen. De locatie stelt de gemeente voorlopig voor drie jaar ter beschikking. In de samenwerkingsovereenkomst staan verschillende afspraken vastgelegd. Het gaat over het onder één dak brengen van de activiteiten, afspraken over een verdergaande samenwerking binnen de activiteiten en het bedienen van elkaars doelgroepen. Op de foto ondertekenen Marja Noordhoek, directeur Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO), Hennie Sebregts, Stichting Kledingbank Schouwen-Duiveland, en Greet Timmerman, unitmanager Gors, de overeenkomst. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)
13 juli 2016
zierikzee
nieuws 2016 juli, WereldRegio, Calandweg, Gors, Kledingbank, Ruilwinkel, SMWO, Zierikzee