Rijksgeld voor opknappen Zeelandbrug

De provincie Zeeland ontvangt in de periode 2017-2022 een instandhoudingssubsidie van ruim €924.000 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het voor onderhoud van de Zeelandbrug.De subsidie wordt gebruikt voor het conserveren van de westleuning, de pijlers en de basculekelders van de brug. De Zeelandbrug is in 2015 aangewezen als beschermd monument omdat het een beeldbepalend monument is voor de landinrichting van Nederland en Zeeland. Het verbindt de voormalige eilanden Noord-Beveland met Schouwen-Duiveland, en is van belang geweest voor de cultuurhistorische en sociaalhistorische ontwikkeling van Zeeland. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
22 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, beeldbepalend, beschermd, monument, provincie Zeeland, subsidie, Zeelandbrug, Zierikzee