Rijk kort uitkering Schouwen-Duiveland met negen ton

Schouwen-Duiveland krijgt de komende jaren ruim negen ton minder uit het gemeentefonds. Dat komt omdat vakantieverblijven volgens de minister niet meetellen in het aantal gebouwen dat in een gemeente staat. Dat aantal is een van de criteria waarop het Rijk de uitkeringen aan gemeenten baseert. Schouwen-Duiveland begrootte de korting vorig jaar op ongeveer drie ton structureel. Dat blijkt nu negen ton te zijn. Dit op een totale algemene uitkering van 32 miljoen, nog vermeerderd met 16 miljoen voor het sociaal domein. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
30 augustus 2016
zierikzee
nieuws 2016 augustus, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, Gemeentefonds, Sociaal Domein, Uitkering, Zierikzee