Reddingsbrigade traint in zelfredzaamheid

De reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland wordt regelmatig ingezet voor het waarborgen van de veiligheid bij evenementen op en rond het water. De inzet wordt gevraagd bij tal van evenementen zoals havendagen, visserijdagen, zwemtochten, roeiwedstrijden, zeilwedstrijden, duikevenementen enzovoorts. Daarnaast heeft de reddingsbrigade een rampenploeg stand-by staan om op te treden in het geval van een watersnood. Op de Zeeuwse wateren vinden evenementen vaak plaats op ruim en open water. Uit eigen ervaring weten de leden dat het van belang is om met goed materieel en goed getraind het water op te gaan. Daarom is door het bestuur besloten om gerichter te trainen op zelfredzaamheid in het geval de reddingsbrigade zelf iets overkomt. Daar het trainen met onze persoonlijke reddingsmiddelen voorheen op individuele schaal gebeurde, is er besloten om dit nu breder te trekken. Vrijdag jongsleden zijn alle leden van de Reddingsbrigade Zierikzee Duiveland welke zich inzetten op open water uitgenodigd om een training te volgen waarbij het accent lag op het overleven op zee. Het doel van deze training was naast het bevorderen van de zelfredzaamheid ook het bekend worden met de door ons gebruikte persoonlijke veiligheidsmiddelen. De training vindt zijn basis in de Basic Safety Training een STCW training welke verplicht is voor alle zeevarenden. STCW staat voor International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, dit is een internationaal verdrag over de minimale eisen waaraan zeevarenden op koopvaardijschepen moeten voldoen qua training, certificatie en wachtlopen. Een paar van onze leden zijn werkzaam in de zeevaart en volgen deze cursus iedere vijf jaar. Met gebruikmaking van deze kennis is een training opgezet. Het is de bedoeling om deze training jaarlijks terug te laten komen. Op de foto hoe een huddle wordt gevormd. Metene huddle blijft men bij elkaar en ook warmer om de overlevingskans te vergroten. (bron: Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland/ foto: RBZD/Niels Muller)

27 november 2016
zierikzee
nieuws 2016 november, Eevenementen, Niels Muller, Rampenploeg, Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland, training, Zelfredzaamheid