Pontes Pieter Zeeman krabbelt uit diep dal naar betere toekomst in Zierikzee

De Pontes Scholengroep heeft een financieel beter jaar achter de rug dan vooraf was ingeschat. Ook de begroting voor het lopende schooljaar ziet er positief uit, blijkt uit de cijfers die dinsdag zijn gepresenteerd. Het tekort van ruim één miljoen euro in 2014 is vorig jaar omgezet naar een overschot van 87.449 euro. Dat beeld laat zich ook zien bij de Pieter Zeeman in Zierikzee. De vestiging zag zich eerder nog geconfronteerd met een gat van bijna drie ton op de begroting. Dit wekte zorg bij burgemeester en wethouders over de toekomst van de scholengemeenschap op Schouwen-Duiveland. Door toename van het leerlingenaantal (van 1090 naar 1118 scholieren) steeg de Rijksbijdrage. . Daarnaast werden de personeelslasten teruggedrongen. Voor 2016 gaat de Pieter Zeeman zelfs weer uit van een positief resultaat van 111.000 euro. Burgemeester en wethouders zijn gerustgesteld over deze ontwikkeling bij de Goes-Zierikzeese scholengroep, blijkt uit een brief die gisteren naar de raad werd verstuurd. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
20 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, begroting, energielast, Gemeente Schouwen-Duiveland, huisvesting, leerlingenaantal, nieuwbouw, Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee