Politiek trapt af bij politiek café ouderenbond

Acht van de negen politieke partijen hebben dinsdagavond in Zierikzee de verkiezingstijd afgetrapt met een presentatie voor de Katholieke Bond voor Ouderen, de KBO. De partijen (CDA, PvdA, VVD, CU, SGP, Groen Links, D66 en LSD) mochten in zeven minuten hun visie op het ouderenbeleid geven. Het was lastig om verschillen waar te nemen tussen de presentaties. Allemaal onderschreven ze het belang van ouderen voor de samenleving en zaken als wonen, mobiliteit en zorg. De KBO had geen trek in een debat tussen onder politieke vertegenwoordigers. ,,Dan wordt het toch vaak vliegen afvangen,” aldus een van de organisatoren. (bron: WereldRegio / foto: Wereldregio)

23 januari 2018
zierikzee
nieuws 2018 januari, WereldRegio, Katholieke Bond voor Ouderen, KBO, Ouderenbeleid