Zierikzee…Monumentenstad

 

ZIERIKZEE… MONUMENTENSTAD
 
Komt men de haven binnenvaren,
Dan kan men reeds van ver gewaren,
Het schilderachtig silhouet,
Als door een Kunst’naar neergezet.

Dáár de gerestaureerde Monstertoren,
Fraai gelijk nog nooit tevoren,
’t Stadhuis spreidt al haar pracht ten toon,
Gelijk een Jonkvrouw, slank en schoon!

En plots wordt dan het oog bekoord,
Daar ginds door de Zuidhavenpoort,
Bouwkunstjuweel uit vroeger eeuw,
Met recht de trots van elke Zeeuw.

Loop ook eens door de nauwe straten,
’t Is, of ze zachtjes tot U praten.
Vertellen van het wel en wee,
Hetgeen geschiedd’ in Zierikzee.

Hoe ’t stadje ging door berg en dal,
Verhaalt van opkomst en verval.
Hoe ’t water diepe wonden sloeg
En hoe men tegenslagen droeg.

Ziet eens die bonte huizenrij,
Bekijk de gevels van nabij.
Ze hebben eeuwen getrotseerd.
De geschiedenis heeft ons dat geleerd.

Wandel eens door ’t Centrum heen:
Daar staat het oude Gravensteen.
Wat meer naar rechts ’n ander werk:
Dat is de Klein’ of Gasthuiskerk.

En loop nu nog ’n eindje voort.
Dan ziet U daar de ,,Vrijerspoort”.
Kijk thans het huis daarnaast eens aan:
Het is de fraaie ,,Witte Swaen”.

Wilt gij uw kunstgenot botvieren:
Bezoek het Huis der Tempelieren.
En als U in de Posstraat bent
Dient ook het weeshuis goed verkend!

Ik kan U nog zoveel opnoemen,
Waarop wij ons kunnen beroemen.
Bekijk Noordhaven-Nobelpoort:
Zijn beiden énig in hun soort.

Neem rustig tijd, als U er bent.
Elk bouwwerk is haast monument.
In Zierikzee, dat is gewis
Heeft alles zijn geschiedenis.

De Vismarkt zien, dat is een lust
Er heerst daar ’n gezapige rust.
De vroegere bedrijvigheid
Is thans, helaas, verleden tijd.

En loop ’t stadhuis in, als U wil.
Zó schoon, zó prachtig, ’t maakt U stil!
Er heerst een ongekende luister.
Men dwingt zichzelf haast tot gefluister!

Dat stadje aan de Oosterscheld’
Heeft méér dan elf eeuw geteld.
En ik, die in dit stadje woon
Denk: ,,Zierikzee, wat zijt ge schoon!”

 

 

Joop Volkeri †