Zeegezicht bij Zierikzee

 

ZEEGEZICHT BIJ ZIERIKZEE

 

het water kleurt al eeuwen

in grijze voile luchten

de vissers steunen, zuchten

je hoort de schorre meeuwen

 

een schelpenvisser aast op zaad 

hij schraapt de akker daar benee

groeit het voedsel van de zee

de vogels eten hij is kwaad

 

de lijst houdt het schilderij

gevangen in het vroeger tij

hij heeft het net gehaald

 

bij de veiling in de rij

overweegt wie er naar taalt

de kunst wordt duur betaald

 

 

Dieuwke Parlevliet