Vismarkt in Zierikzee

 

VISMARKT IN ZIERIKZEE

 

Hier wordt wat stil van tijd geworden is

nog vastgehouden door een hek.

 

Kleine plek waar beeld na beeld zich terug

verzamelt onder nieuwe bomen.

 

Rumoer en rauwe stemmen, de afgeslagen

vis wordt weer voor levend geld gekocht.

 

Ook woont een manschap van zeevarenden

nog hier om steeds weer thuis te komen.

 

Weduwen en oude vrouwen draaien in hun

huisjes delen van hun laatste dagen om.

 

De wijding van wat blijven wil wordt hier soms

nog gezocht en aangevreten door een vloed.

 

Wat was en overeind bleef spiegelt zich in

kleine ramen op vandaag.

 

Mensen komen er nu graag om op een foto

achter ’t hek te trouwen.

 

 

 Thom Schrijer, Zierikzee

 www.thom-schrijer.nl