Ik heb mijn hart aan Zierikzee verloren

 

IK HEB MIJN HART AAN ZIERIKZEE VERLOREN 

 

Een loflied klinkt op Amsterdam,
En op de tulpenvelden,
Een loflied op het mooie “Wien”,
Op kleine plaatsen zelden!
 
Tòch ligt er in ons land zo’n oord,
En wel in het land der Zeeuwen,
Dààr voelt men nog, als men er loopt,
De sfeer van vroeger eeuwen!
 
Ach, mocht ik toch `n dichter zijn,
Ik zou in bloem’rijke tale,
De schoonheid van-, m`n heimwee naar
Dit lief`lijk oord verhale(n)
 
Die plaats is elf eeuwen oud,
Juweel onder de steden!
Gebouwen nog in oude stijl,
Mààr…..denkend in het heden!
 
Neemt U soms eens een snipperdag,
Gaat U dan dààr eens kijken!
Die gevels…., poorten….., dat stadhuis,
Zullen Uw blik verrijken!
 
Dat stadje aan de waterkant,
Het blijft mij steeds bekoren,
Mijn leven lang, want ….”ik heb mijn hart
in Zierikzee verloren!

 

 

Joop Volkeri †, Dec. 1971