De trouwzaal

 

DE TROUWZAAL

 

De Zierikzeesche Trouwzaal
Zo maagdelijk wit en zo zalig
Zo “Rococo” overdadig;
waar ooit vette regenten weldadig
het machtig Zierikzee bestierden
en paartjes hun verbintenis vierden.
Ooit was ’t een trieste rouwzaal…

 

Toen in deze verheven lokalen
de Baljuw belasting kwam halen
voor de Bourgondische Landsheer,
toen sloeg het volk de wacht neer
en wierp de bloedende heer en zijn kompaan
joelend en schreeuwend uit het raam
om hun lijken door de straten te halen…

 

Elk landsheer en vorst sprak hier eenmaal;
zelfs Keizer Karel de Vijfde ,
die Zierikzee met steun verblijdde,
trok zij aan zij met hen ten strijde
tegen ’t eeuwig gevaar van het water.
Nog menige grootheid bezocht later
deze plek, nu eenvoudig “De Trouwzaal”…

 

 

Cees Möhlmann