De Nobelpoort

 

DE NOBELPOORT

 

Een Nobele poort uit de 14e eeuw
men zegt de oudste van de stad
is een stadspoort waar menig Zeeuw
naar binnen en naar buiten trad

 

In tijden van de pijl en boog
werden belagers van Zierikzee bespied
door verdedigers die hoog en droog
uitkeken over het buitengebied

 

De eiken deuren van de poort
werden ‘s nachts dicht gedaan
haastig spoedde men zich voort
om via ’t klinket naar binnen te gaan

 

Tegen betaling deed de poortwacht open
die was daar ook voor aangesteld
je moest de toegang bij hem kopen
Hij inde van die late bezoekers het geld

 

De stad kwam onder Frans bestuur
Nobelpoort werd “Porte d’Aboukir”
dit was slechts van korte duur
ze waren weer snel vertrokken hier.

 

De poort die met al zijn nobelheid
mede het silhouet van de stad heeft bepaald
en waar menig inwoner in zijn kindertijd
hier als stoere ridder werd binnengehaald.

 

 

Leo Geluk (2015)