Plannen Waterwijk Zierikzee worden aangepast

De entree tot de Waterwijk in Zierikzee wordt aangepast.  In plaats van een rij aaneengeschakelde woningen verrijzen straks op het braakliggend terrein tussen de Regenwulpstraat, Poortkade en Oosterscheldestraat negen vrijstaande huizen. Dat druist in tegen het bestemmingsplan, maar burgemeester en wethouders zijn bereid mee te gaan in de door de projectontwikkelaar gewenste wijziging. Met de aanpassing wordt ingespeeld op veranderingen in de woningmarkt. De vraag naar nieuwbouwwoningen op Schouwen-Duiveland is kleiner dan een aantal jaar geleden bij de opzet van uitbreidingsplan voor Zierikzee nog werd aangenomen. Besloten is daarom minder huizen te bouwen in de Waterwijk en meer in te zetten op kwaliteit en flexabiliteit van de wijk. Lees verder. (bron: PZC)

10 januari 2018
zierikzee
nieuws 2018 januari, PZC, Waterwijk