‘Partijen, let op integriteit kandiaten’

Burgemeester Gerard Rabelink heeft alle politieke partijen aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen tips gegeven om de integriteit van aankomende raadsleden te toetsen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aangedrongen op extra aandacht voor de integriteit van het lokale bestuur. Volgens Rabelink is dat van belang. In een bericht aan de politieke partijen doet hij suggesties om op die integriteit toe te zien. Zelf gaat hij er niet over wie wel of niet in de gemeenteraad komt na maart volgend jaar. ,,Dat is aan de politieke partijen zelf”, legt hij uit. Ook een strafblad bijvoorbeeld is geen grond om iemand een raadszetel te weigeren. Het komt aan op de politieke partijen om goede gesprekken te voeren. Wethouders worden op Schouwen-Duiveland al langer gescreend en wordt er ook gekeken of er een justitieel verleden is. Maar meer nog wordt er naar belangenverstrengeling gekeken. Zo zijn er met de huidige wethouders ook afspraken gemaakt om juist dat voorkomen. ,,Herinnert u zich de gemeenteraadsvergadering nog over de komst van de windmolens? Vier raadsleden stemden niet mee omdat zij er een betrokkenheid bij hadden.” Alle beoogde raadsleden worden voor hun aantreden nog uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester en de raadsgriffier. Ook hier staat de integriteit hoog op de agenda. Maar meer dan een goed gesprek heeft de burgemeester niet tot zijn beschikking. Mensen worden door de kiezer in de raad gekozen. Daar gaat de burgemeester niet over. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

4 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, WereldRegio, Burgemeester Gerard Rabelink, gemeenteraadsverkiezingen, Integriteit, Politieke Partijen, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)