Opvoedfestival in Zierikzee

In het kader van de week van de Opvoeding (tot en met 8 oktober) organiseert het SMWO samen met de GGD en de gemeente op woensdag 4 oktober een opvoedfestival rond het thema ‘Buiten de lijntjes’. Dit festival in jongerencentrum 4SD aan de Zierikzeese Kaersemakerstraat biedt allerlei activiteiten voor jongeren (0-18 jaar), ouders en voor iedereen die verder een rol speelt bij de opvoeding van kinderen en jongeren. Opvoeden is lang niet altijd gemakkelijk. Ongeveer een kwart van de ouders maakt zich wel eens zorgen over de opvoeding en de helft hiervan voelt zich regelmatig tekortschieten. Soms zitten de oplossingen in onverwachte hoek en loop je daar tegenaan door ‘buiten de lijntjes’ te kleuren. Veel narigheid is bovendien te voorkomen door het vroegtijdig signaleren van problemen.

De Week van de Opvoeding, een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, wil ouders stimuleren om opvoedvragen met andere opvoeders te bespreken en om zo samen een antwoord te vinden op vragen rond opvoeden en opgroeien. Op de opvoedmarkt kunnen ouders en andere opvoeders terecht met vragen over opvoeden. In de ochtenduren zijn er activiteiten voor de kleintjes (0-4 jaar) met onder meer babymassage en de voorlichting ‘Peuter in zicht’ van de GGD. In de middag komen vooral de kinderen tussen 4-12 jaar aan bod. In de namiddag richten de activiteiten zich op jongeren vanaf 12 jaar.

Voor de gemeente biedt deze dag een goede gelegenheid om haar rol in de jeugdhulp nog eens duidelijk te maken. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente namelijk de ingang voor alle soorten van jeugdhulp; van preventieve opvoedondersteuning (via het Centrum voor Jeugd en Gezin) en adviezen bij opvoedvragen tot en met jeugdreclassering en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het actuele programma is te vinden op www.smwosd.nl

2 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, WereldRegio, Opvoedfestival., SMWO, Zierikzee