Onderzoek naar explosieven in havens Zierikzee en Bruinisse

De Werkhaven van Bruinisse en een groot gedeelte van de Nieuwe Haven in Zierikzee worden in oktober uitgebaggerd. Beide locaties hebben last van te geringe diepgang waardoor schade kan ontstaan aan steigers en schepen. Voordat de werkzaamheden kunnen beginnen, moeten beide gebieden eerst nog worden onderzocht op niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dat stelt de gemeente Schouwen-Duiveland voor een flinke extra kostenpost. Burgemeester en wethouders trekken vooralsnog ruim 85.000 euro uit voor de detectie van mogelijke bommen en granaten. Pas achteraf zal blijken of dat voldoende is, afhankelijk van hoe makkelijk die operatie verloopt.  Met name het ruimen van de explosieven kan nog flink in de papieren gaan lopen. Lees verder. (bron: PZC /foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

3 april 2018
zierikzee
nieuws 2018 april, Baggeren, Nieuwe Haven