Onderwijscontract voor Somalische Farhiyo

De 17-jarige Somalische Farhiyo Hussen van de Pontes Praktijkschool Zierikzee is aangenomen als klasse assistent in een kleutergroep van de Theo Thijssenschool in Zierikzee.Deze leerling kreeg een contract aangeboden in samenwerking met de landelijke stichting Gezel. www.stichtinggezel.nl Het telefoontje waarin gemeld werd dat Farhyio geslaagd was voor haar MBO niveau 1 entreeopleiding in het praktijkonderwijs was net een dag eerder binnengekomen. Na de zomer beslist Farhyio of ze kiest voor de BOL-opleiding op niveau 2 op Scalda, waarbij ze hele dagen naar school gaat of BBL-niveau; werken en leren. Alle andere schoolverlaters verlaten de school ook met een MBO-diploma. De meeste leerlingen gaan doorleren op Scalda. Een enkeling gaat aan het werk. (op de foto Farhiiyo met directeur André Koster. (bron: WereldRegio)
8 juni 2016
zierikzee
nieuws 2016 juni, WereldRegio, André Koster, Farhiiyo Hussen, Pontes Praktijkschool, Theo Thijssen, Zierikzee