‘Onbezoldigde bezorgers’ iedere vrijdag onderweg

WereldRegio is in haar tiende jaargang landelijk nog steeds uniek met het verspreiden van de kranten. Geen ongevraagde huis-aan-huisbezorging, maar tachtig afgiftepunten, waar de 16.000 kranten wekelijks gretig aftrek vinden. Maar dat wil niet zeggen dat de krant geen bezorgers heeft. Vanaf de allereerste krant in augustus 2007 hebben zich in Zierikzee en de dorpen spontaan bezorgers opgeworpen. Mensen, die belangeloos een stapeltje kranten uit het rek halen en die bij buurtgenoten in de brievenbus steken. Rinus Blom is zo iemand. Volgende week zondag wordt hij 89 jaar, maar dat weerhoudt hem er niet van om iedere vrijdagmorgen zo’n achttien kranten op te halen in het multifunctioneel centrum in Zierikzee. Hij neemt ze mee naar de Brauwstraat, waar hij de brievenbussen langs ga. ,,Dat doe ik al vanaf het begin. Ik moet bewegen en op deze manier doe ik dat dan.” Rinus Blom heeft 32 jaar op een vrachtwagen gereden (voor Van der Wekken en Zeelandia). Maar nu hij al lange tijd gepensioneerd is, bezorgt hij dus nog steeds; de krant. Mensen in de buurt stellen dat erg op prijs. ,,Ze zijn er aan gewend. Als ik wat later ben dan hoor ik dat meteen hoor.” Die onbezoldigde bezorgers heeft WereldRegio in alle dorpen. Overal zijn er mensen, die het als hun wekelijkse taak zien om de kranten bij geïnteresseerde lezers af te geven. Soms anoniem, soms met een praatje. Hoofdredacteur Aad van der Wouden hierover: ,, Het is mooi om te zien dat onze krant vanaf de allereerste dag goed gelezen wordt. In het eerste jaar al haalden we een bereik van zo’n negentig procent. Dat betekent dat vrijwel alle inwoners de krant halen én lezen.” De keuze om niet te bezorgen komt voort uit het feit, dat het lastig is om op vrijdagmorgen een goed bezorgingsapparaat op te zetten. ,,Maar we willen ook verantwoord omgaan met het milieu. Dat doen we door de keuze voor ons milieuvriendelijk papier, maar ook door gericht kranten uit te zetten. Zo voldoen we aan de behoefte en wordt er niets verspild,” legt uitgever Jeroen van ’t Leven uit. Bijkomend effect is ook, dat mensen de krant zelf bewust meenemen waardoor de attentiewaarde ook beduidend hoger is dan in het geval van ongevraagde bezorging aan huis. Rinus Blom is steevast voornemens om door te gaan met zijn onbetaalde baan. Zolang de gezondheid het toestaat. Namens het team van WereldRegio voor nu een prettige verjaardag zondag. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)
7 mei 2016
zierikzee
nieuws 2016 mei, WereldRegio, bzorger, de Brauwstraat, krant, MFC, Rinus Blom, WereldRegio, Zierikzee