Bardienst voor burgemeester Rabelink bij café De Biet

Burgemeester Rabelink café de Biet

Kom maar eens een avondje meedraaien om de nieuwe drank- en horecawet zelf te ervaren, zeiden Schouwse cafébazen een tijd geleden tegen burgemeester Gerard Rabelink. Zelf was Biet-uitbater Robbert Roggeband het alweer vergeten, maar Rabelink niet. Die heeft er vrijdagavond getapt, gespoeld en vooral gepraat met gasten en medewerkers van het Zierikzeese café. Lees verder. (foto: café de Biet)

bron: PZC  27-02-2016

Banenmarkt keert terug op Schouwen-Duiveland

Banenmarkt 2016

Terug van weggeweest. Donderdag 3 maart is er in de kantine van de Zuidhoek weer een banenmarkt. Speciaal bedoeld voor mensen die ‘in een uitkering’ zitten of zich willen oriënteren op ander werk.Het is zeker acht jaar geleden dat Schouwen-Duiveland een vergelijkbare markt organiseerde. De Zuidhoek trekt op met de gemeente. Peter Duerink (jobhunter) en Mariette Gerritse (trajectbegeleider) zijn blij met het project. Schouwen-Duiveland loopt niet over van de vacatures. En ook is het UWV vertrokken en zijn er steeds minder uitzendbureaus in de regio zelf. Werkzoekenden moeten dus vaak naar Goes op zoek naar passend werk. Dat is volgens de twee niet zo éénvoudig. Zeker niet als de werkzoekenden afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en zelf de reiskosten voor hun rekening moeten nemen. Vaak moeten er meerdere bezoeken afgelegd worden om het juiste werk te vinden. Peter Duerink: ,,Op Schouwen-Duiveland zie je dat er vooral werk is in de horeca. Maar dat is niet voor alle mensen vanzelfsprekend.” Het vergt een extra flexibele instelling van werknemers; vakantie in de zomer zit er niet in; het werk is vooral in de Westhoek dus eigen vervoer is van belang en alleenstaande ouders hebben al snel een probleem met de oppas. ,,De markt is in eerste instantie bedoeld voor mensen in een uitkeringssituatie. In totaal zijn er 700 werkzoekenden met een uitkering van UWV of gemeente persoonlijk uitgenodigd.” Daar treffen ze een twintigtal standhouders aan. Werkgevers, maar ook uitzendbureaus. ,,En” zo vertelt Mariette Gerritse ,,Ook ViaZorg is aanwezig om te vertellen over werk in de zorg.” Daarnaast kunnen mensen een zogenoemde CV-check laten uitvoeren. Zit een CV goed in elkaar, geeft het een goed beeld van de werkzoekende? Duerink: ,,Werkzoekenden ontmoeten de werkgevers en dat kan meer effect hebben dan het schrijven van een sollicitatiebrief”’. De banenmarkt probeert een alternatief te bieden voor het oude arbeidsbureau, dat niet meer bestaat. De twee zijn ervan overtuigd dat een arbeidsbureau een mooie ontmoetingsplaats is voor werkzoekenden en werkgevers. Dat kan de markt nu invullen. De twee zien hier een taak voor de Zuidhoek. Samen met collega’s Petra van ’t Leven en jobhunter Maltie Ritoe organiseren ze de markt, die wat hen betreft wel een vervolg mag gaan krijgen. De markt is van 14.00-16.00 uur. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  27-02-2016

Laptop opgeleukt met stucwerk

Stukadoor Guido Hillebrand was bij BarberShop Van Dam in Zierikzee om een muur te stuken, toen hij er een bijzonder klusje bij kreeg. Eigenaar Mark Koornneef stond op het punt om een nieuwe laptop te kopen, maar wilde niet dat zijn klanten moesten uitkijken op een saaie zwarte achterkant. “Dat past helemaal niet in onze shop”, zegt hij. Mark gaf de splinternieuwe laptop aan Guido, die hem mocht oppimpen zodat de computer past bij de ‘ruige’ stijl van de zaak. Lees verder.

bron: PZC  26-02-2016

Monumentenstichting aast op Huis de Haene en waterpompstation Zierikzee

De Haene Tempeliershuis Zierikzee-Monumentenstad.nl

Het beeldbepalende waterpompstation bij Zierikzee en het begin 14 eeuw gebouwde Huis de Haene in Zierikzee worden mogelijk eigendom van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland. De volle dochterorganisatie van de vermogende Stichting Renesse voert daarover ‘verkennende besprekingen’, bevestigt woordvoerder Dick Kooman. De organisatie heeft ook nog een aantal andere Rijksmonumenten op het oog die ze willen overnemen. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  26-02-2016

Te koop: kadewoningen in Zierikzee

Waterwijk Poortambacht 11

De eerste fase van de kadewoningen in de Zierikzeese Waterwijk is volbracht, nu volgt fase twee. De verkoop daarvan start vandaag. In een modelwoning aan de Poortkade 126 kunnen belangstellenden zich tussen 10.00 en 13.00 uur inschrijven voor de woningen. Lees verder. (foto: Artist’s impression)

bron: PZC  26-02-2016

Kledingbank in Zierikzee weer open

Kleding Zierikzee-Monumentenstad.nl

Mensen die nog kleren over hebben, kunnen die vanaf deze week weer kwijt bij de kledingbank. Die heeft de sleutels gekregen van een slooppand aan de Raveslootstraat 5 in Zierikzee. Het is een tijdelijk onderkomen, tot het najaar. Daarna hoopt initiatiefneemster Marike de Jonge eindelijk eens intrek te nemen in een vaste stek. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  26-02-2016

Maltezers houden het voor gezien

De buurtbarbecue twee jaar geleden was zo gezellig dat niemand in de Zierikzeese wijk Malta kon vermoeden dat dat de laatste activiteit van de buurtvereniging zou zijn. De mensen hebben geen tijd meer om dingen samen te doen. De Maltezers houden na dertig jaar op te bestaan. Jammer, vindt voorzitter Tamara Dijkstra. “Maar er zit niks anders op. We hebben nog van alles geprobeerd te organiseren, maar het animo is minimaal. De mensen hebben geen tijd meer om dingen samen te doen. Nog twintig gezinnen waren lid van de buurtvereniging. Lees verder.

bron: PZC  26-02-2016

Scouting Zierikzee zoekt Bevers

Mr. Bakkergroep scouting Zierikzee logo

Bij Scouting Mr. Bakkergroep Zierikzee gaat op 5 maart de Bevergroep weer van start. Om nieuwe Bevers te werven worden geïnteresseerde kinderen uitgenodigd om gratis mee te doen. De speltak Bevers is voor kinderen van 5 tot en met 7 jaar oud die op zaterdagen opkomst draaien van 9.00 tot 10.30 uur. De Mr. Bakkgroep is op zoek naar kinderen die het leuk lijkt om een keer te komen kijken en gratis mee te doen. De bevers spelen in het thema van het dorp Hotsjietonia en gebruiken hierbij hun fantasie. In het dorp Hotsjietonia wonen allerlei verschillende mensen, waaronder Stuiter. Ze knutselen en zingen met Keet en Fleur Kleur, ze leren over de natuur bij Bas Bos en Rebbel, ze horen over andere landen bij Sterre en Steven Stroom, komen tot rust bij Noa en gaan koken met Rozemarijn. De vaardigheden die kinderen bij de bevers opdoen, worden uitgebouwd bij de andere leedfijdsgroepen van scouting zodat kinderen en jongeren zich continu blijven ontwikkelen. De opkomsten vinden plaats op het scoutinggebouw aan de Van Veenlaan 1. Kinderen die interesse hebben om bever te worden kunnen gratis drie keer komen kijken. Aanmelden kan via een mailtje aan bevers@scoutingzierikzee.nl.

bron: Ons Eiland  26-02-2016

Gemeente betaalt mee aan resetten AED’s

AED

De gemeente gaat financieel bijdragen aan het resetten van AED’s nadat deze zijn ingezet door Hartveiling Wonen. Hart Veilig Wonen is een project van het Rode Kruis op het eiland. Bedoeling is om een fijnmazig netwerk van AED’s in kaart te brengen en daar een korps van vrijwilligers voor te mobiliseren. Eerder investeerde de gemeente al in het project en nu is ze ook bereid bij te dragen in de uitvoering. In maart wordt de eerste Hart Veilig AED in gebruik genomen bij de HEMA in Zierikzee.

bron: WereldRegio  25-02-2016

Belasting voor schaatsbaan Zierikzee kwijtgescholden

Schaatsbaan Havenplein 2016 Zierikzee-Monumentenstad.nl

De stichting Zeeland houdt van Schaatsen krijgt een eenmalige subsidie van 2012 euro. Dat is precies het bedrag van de precariobelasting dat de stichting voor plaatsing van de baan in februari vorig jaar op het Havenplein moest betalen. De stichting had geen rekening gehouden met deze belastingaanslag en vroeg met succes compensatie hiervoor. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  25-02-2016

Een moderne bril uit Zierikzee is populair in arm Zuid-Afrika

Arm Missionvale in Zuid-Afrika ziet weer een stukje scherper dankzij een actie van Martijn van den Houten uit Zierikzee. De derdejaarsstudent optometrie zamelde via zijn werkgever Coen Honig Optiek een paar duizend oude brillen in. Hij heeft ze afgeleverd en aangemeten in het township van miljoenenstad Port Elizabeth.  Lees verder.

bron: PZC  25-02-2016

Eerste kreeft voor Joop Braakhekke

Kring Oosterscheldekreeft logo

(Televisie)kok Joop Braakhekke neemt donderdag 31 maart de eerste Oosterscheldekreeft in ontvangst. Hij is uitgenodigd door de promotiestichting die jaarlijks de eerste kreeft uit de Oosterschelde vist en daarmee het seizoen opent.

bron: WereldRegio  24-02-2016

Zierikzeese ondernemers starten ‘Zierik Sale’

Om te laten zien dat de ondernemers in Zierikzee er voortaan samen de schouders onder willen zetten, introduceren ze maandag 29 februari voor de eerste een Zierik Sale. Het initiatief komt van de OVO, Ondernemers voor Ondernemers. Maandag is overigens een dag dat een deel van de ondernemers in de regel niet geopend is. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel ondernemers zich achter de actie scharen.

bron: WereldRegio  24-02-2016

Inloopspreekuur subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen

Gemeentehuis Zierikzee-Monumentenstad.nl

Op maandag 7 maart aanstaande vindt er tussen 19.00 uur en 21.00 uur in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2 te Zierikzee een inloopbijeenkomst plaats voor potentiële subsidieaanvragers van grote en kleine projecten. Begin februari hebben gedeputeerde staten van de Provincie Zeeland besloten de vierde ronde van de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) open te stellen. De subsidieregeling is bedoeld voor particulieren, gemeenten en marktpartijen. Het doel van de PIW is het toekomstbestendig maken van de particuliere woningvoorraad. Subsidie kan aangevraagd worden voor het slopen of samenvoegen van particuliere woningen en het renoveren van drie of meer particuliere aaneengesloten rijwoningen tot energieneutrale en levensloopbestendige woningen. Voor uitgebreide informatie over de subsidieregeling verwijzen wij u naar de nota Provinciale Impuls Wonen (www.zeeland.nl/piw). De bijeenkomst is bedoeld om plannen/ideeën informeel met ons te bespreken. Het maakt daarbij niet uit of er alleen nog maar een globaal idee is of dat er een uitgewerkt project is. Op deze avond zijn twee medewerkers van de Provincie Zeeland aanwezig. Zowel particulieren, bouwbedrijven als andere geïnteresseerden nodigen wij van harte uit voor deze avond. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: gemeente Schouwen-Duiveland  23-02-2016

Gemeente steekt dik drie ton in groen Schouwen-Duiveland

Het wordt dit jaar weer een stukje groener en netter op Schouwen-Duiveland. De gemeente trekt 307.600 euro uit om straten, pleinen, singels en vergeten plantsoens te verfraaien. De grootste investering gaat zitten in het opnieuw aankleden van Poort Ambacht in Zierikzee. De straten in de wijk achter Borrendamme zijn heringericht. Met die werkzaamheden is een ware kaalslag gepleegd, zegt wethouder Jacqueline van Burg. “Daar gaan we nu andere beplanting voor terugzetten.” Daarmee is een bedrag gemoeid van 84.000 euro. In totaal bijna negentig duizend euro steekt de gemeente in onderhoud en nieuwe beplanting voor de Wandeling en het Slingerbos in Zierikzee en voor het stuk op de Lage- en Steenweg in Westenschouwen. Lees verder.

bron: PZC  23-02-2016

Meeste scootmobiels Schouwen-Duiveland ook echt in gebruik

Gemeente Schouwen-Duiveland logo

Van de 119 scootmobielgebruikers op Schouwen-Duiveland gebruiken veruit de meeste mensen hun scootmobiel ook echt. Dat blijkt uit thuisbezoeken die medewerkers van bureau Koenraad uit Dordrecht hebben afgelegd in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland. Scootmobielrijders op heel het eiland zijn bezocht. Slechts vier mensen gaven aan het vervoermiddel niet te gebruiken. Zeven cliënten worden nog nader onderzocht. De cliënten zijn over het algemeen tevreden over hun scootmobiel. Lees verder.

bron: PZC  23-02-2016

Duiken in Zeeland blijft gratis

Duikers Oosterschelde Zierikzee-Monumentenstad.nl

Duikers gaan niet meebetalen aan voorzieningen langs de Oosterschelde, Grevelingen en het Veerse Meer. Onderzoek van de provincie heeft uitgewezen dat onder de doelgroep onvoldoende draagvlak bestaat voor een verplichte jaarlijkse financiële bijdrage aan een stukje luxe langs de waterlijn. Daarmee komt een verdere uitbreiding van de zogeheten hotspots in Zeeland onder druk te staan. De provincie en de betrokken gemeenten willen zich met het verfraaien van populaire duiklocaties (inter)nationaal nadrukkelijker op de kaart zetten. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de bijdrage alleen al zou op gaan aan organisatiekosten en handhaving. “En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling van een duikpas zijn”, zegt NOB-bestuurder Bert Vos. “Bovendien is uitgebreid handhaven op het bezit van de pas ook niet direct het beeld dat je als provincie wil uitdragen.” Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  23-02-2016

Oud-Zierikzeeënaar Olthoff krijgt antwoord op vragen over schetsboek

“Mijn oproep in de PZC heeft geholpen. Ik weet nu veel meer over Ph. de Munck en zijn oude schetsboeken.” Edward Olthoff uit Rilland stond vorige week donderdag in de krant. Sinds 44 jaar is hij in het bezit van drie grote schetsboeken uit het begin van de vorige eeuw. De boeken waren van Ph. de Munck. Olthoff kreeg ze van zijn ouders, die in de jaren zeventig in Zierikzee café De Gekroonde Suikerbiet dreven. Een klant betaalde zijn drankrekening ermee. Olthoff kreeg hulp van Zierikzeeënaren Joop van Loo en Isaac van der Male. Uit Dordrecht kwam bericht van Ko Hoogesteger, een achterneef van De Munck. Lees verder.

bron: PZC  23-02-2016

Nieuwe motor voor sluisdeur Zierikzee

In de keersluis aan het begin van de haven in Zierikzee is een nieuwe elektromotor geplaatst. Eén van de sluisdeuren liep zwaar. Een woordvoerder van het waterschap benadrukt dat voor de bediening nog een tweede mechanisch systeem bestaat. Mocht dat ook defect raken, dan kan de sluis altijd nog handmatig worden gesloten. Het werk vond donderdag 11 en vrijdag 12 februari plaats. In Zierikzee wordt verteld dat de sluis tijdens hoog water niet dicht kon. Volgens de woordvoerder is er geen moment sprake geweest van gevaar en is er ook niet bij hoog water gewerkt. Lees verder.

bron: PZC  22-02-2016

Computercursus voor beginners in Zierikzee

Bibliotheek binnenzijde Zierikzee-Monumentenstad.nl

In de bibliotheek in Zierikzee wordt vanaf dinsdag 1 maart de cursus ‘Klik en Tik’. Het programma is bedoeld voor mensen die moeite hebben met computers en internet.   Het programma ‘Klik en Tik’ biedt mensen de kans om kennis te maken met de computer, internet en sociale media. De cursus is laagdrempelig en houdt rekening met een laag taalniveau. Cursus ‘Klik en Tik’ is een gratis oefenprogramma wat vanaf huis te volgen is. Er zijn drie delen en men kan instappen op het eigen niveau. Via filmpjes bekijken deelnemers de eenvoudige uitleg en daarna gaan ze aan de slag met praktische oefeningen. De ervaring leert dat de deelnemers graag begeleiding krijgen bij de oefeningen. Op gezette tijden kunnen ze door het jaar heen daarom bij de Bibliotheek terecht voor ondersteuning. De cursusduur bestaat uit vier lessen (dinsdag 1, 8, 15 en 22 maart) van 10.00 uur tot 12.00 uur. Kosten bedragen 14,50 euro voor niet-leden. Aanmelden kan via www.bibliotheekoosterschelde.nl/agenda. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: Ons Eiland  22-02-2016

Meet & Greet Wereldvrouwen Ahoy! Zierikzee

Ondernemersatelier logo Zierikzee-Monumentenstad.nl

Wereldvrouwen Ahoy! houdt op 26 februari hun maandelijkse Meet & Greet in het Ondernemersatelier in Zierikzee. Tijdens de Meet & Greet op 26 februari is er vanaf 18.00 uur een buffet met verschillende gerechten. Te gast is Tedi Ivancheva-Sies. Tedi komt vertellen over haar werk als maatschappelijk werkster bij Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio. Er is gelegenheid om vragen te stellen over maatschappelijk werk. Deze avond kunnen ook tekeningen voor de wedstrijd Draw Your Life worden ingeleverd. De avond duurt van 18.00 tot 20.00 uur en vindt plaats in het Ondernemersatelier, Room nr. 9 aan de Calandweg 1 in Zierikzee. Toegang is gratis. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: Ons Eiland  22-02-2016

Met honderd vleermuiscreaties door de douane

Een spijkertje in de muur slaan is geen optie. Zoals ook het naar boven slepen van zware objecten in de Dikke Toren in Zierikzee kansloos is. De Canadese kunstenaar Ed Pien voelt zich daar alles behalve door begrensd.
Pien is deze week in Zierikzee om op de etages van de ruim 60 meter hoge toren installaties te maken. Vanaf de zaterdag voor Pasen, 26 maart, is zijn werk door torenbeklimmers te zien. De in Amsterdam wonende kunstenaar Karin van Dam ging hem vorig jaar voor. Lees verder.

bron: PZC  21-02-2016

Weer succes ‘Zierikzeese’ Zwarthoed op Schouwse bodem

Nico Zwarthoed WereldRegio

Voor de tweede keer in zeven maanden heeft Nico Zwarthoed een atletiekwedstrijd op Schouwen-Duiveland gewonnen. Was de Volendammer (op de foto tweede van rechts) in augustus 2015 veruit de beste tijdens de derde editie van de niet zo sterk bezette Havenloop, zondag won de atleet met Zierikzeese schoonouders de kortste afstand (14 kilometer) van de vijfde editie van Trail by the Sea. De langste afstand, de marathon, werd een prooi voor Vlissinger Tim Pleijte. Hij zegevierde in een tijd van 2.56,58 uur. De halve trail was voor Martijn de Kok uit Heinkenszand. Zijn tijd was 1.25,03 uur. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  21-02-2016

Lonken naar opblaasbaar object voor zwembad Zierikzee

Niet zomaar een bak water, maar een plek waar voor jeugd leuke dingen zijn te doen. Het tijdens de schoolvakanties huren van een groot opblaasbaar object is één van de plannen die het Laco Sportcentrum in Zierikzee heeft. Offertes zijn inmiddels aangevraagd. Behalve een goed lesbad wil Laco ook een leuk zwembad zijn voor de jeugd tussen de pak ‘m beet 8 en 12 jaar. Zaterdag werd voor de tweede keer de Aquabios geopend. Lees verder.

bron: PZC  21-02-2016

Invalidenparkeerplaatsen sportcentrum Zierikzee dichter bij entree

Sportblok logo op gevel Zierikzee-Monumentenstad.nl

Drie van de zes invalidenparkeerplaatsen bij het Laco Sportcentrum in Zierikzee zijn verplaatst tot vlak bij de voordeur. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens die eerder door bezoekers, sportcentrummanagement en de in het pand gevestigde fysiotherapeut is geuit. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  21-02-2016

Schrappen precarioheffing kleine evenementen kost gemeente 12.000 euro

Hart van Poortambacht logo

Met het schrappen van precariobelasting voor kleinschalige, niet-commerciële evenementen verwacht de gemeente Schouwen-Duiveland zo’n 12.000 euro per jaar aan inkomsten te verliezen. Burgemeester en wethouders zijn bereid dat verlies te nemen omdat ze veel waarde hechten aan initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan de leefbaarheid op het eiland. Het balletje over de precariobelasting werd aan het rollen gebracht door de organisatie van Huttendorp Zierikzee, een initiatief van Hart van Poortambacht. Lees verder.

bron: PZC  21-02-2016

Schrijvers aan de slag met 800 jaar Zierikzee

Anne van Hekke en Marcel Modde Zierikzee800 WereldRegio

Zaterdag 16 april waant de bezoeker van Zierikzee zich even acht eeuwen terug in de tijd. Dan wordt een eerste aanzet gegeven voor de viering van achthonderd stadsrechten. Marcel Modde en Anne van Hekke schrijven op dit moment het historisch stuk. ,,Met minder vrijheid dan wanneer we voor de Rederijkers schrijven,” legt Marcel Modde uit Zierikzee uit. Want het stuk gaat over graaf Willem 1, die de stad haar rechten toekende. Het precieze jaar is niet bekend. 1219 is het meest aannemelijke jaar. ,,Alles begint bij archivaris Huib Uil. Dus ook dit stuk.” Overigens moet 800 jaar stadsrechten niet verward worden met de ontstaansgeschiedenis van de stad. De graaf stuurde naar alle waarschijnlijkheid een gezant naar de stad om te onderhandelen over de rechten. Maar onderhandelingen leiden in de regel niet tot een spannend stuk. Dus hebben de schrijvers er ‘alledaagse’ personages bij gehaald als hoeren, bedelaars en zakkenrollers. Als het stuk in april voor de eerste keer wordt opgevoerd is de aanzet gegeven tot een historische evenement, dat in vier jaar tijd moet uitgroeien tot een groots spektakel dat jaarlijks terugkeert onder regie van de Stichting Evenementen Zierikzee. Wat Modde betreft komt de graaf zelf in 2019 naar de stad om de rechten officieel af te geven. Natuurlijk per schip vanuit de Oude Haven. Op die manier komt de gezant dit jaar ook al binnen. Om vervolgens naar het Gravensteen te gaan om daar met de stad te onderhandelen. Een plek waar slechts vijftig mensen bij kunnen zijn. Het stuk zal op de 16e april vier keer worden opgevoerd. Na de onderhandelingen verplaatst het gezelschap zich naar de muziektent op het Havenpark. Samen met de aankomst in de Oude Haven dus drie speellocaties. Maar het hele Havenplein zal die dag een middeleeuwse uitstraling hebben met erg veel figuranten. Maar zover is het nog niet. Modde en Van Hekke zijn nog aan het schrijven en kort daarna starten de repetities met spelers van het Rederijkersgezelschap maar ook anderen hebben zich ervoor aangemeld. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  21-02-2016

Joey Grochal uit Goes kaapt titel snelschaakkampioen van Schouwen-Duiveland weg

Schaak zwart Zierikzee-Monumentenstad.nl

Joey Grochal van Schaakvereniging Goes heeft zaterdagmiddag het 42e open snelschaak kampioenschap van Schouwen-Duiveland gewonnen. Dat gebeurde in het MFC in Zierikzee, waar de Schaakvereniging Zierikzee het kampioenschap optuigde. Grochal kaapte de beker weg zonder een puntje verlies. Sjaak Spiegels – die met Albert Vermue en Marcel Nellen een gedeelde derde plaats bereikte – bleek de beste Schouwen-Duivelander te zijn. Natuurlijk hoef je voor een potje schaak tegenwoordig de deur niet meer uit maar tegen mensen spelen is toch net wat leuker dan tegen de computer, vindt Grochal. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  20-02-2016

Delta Sport wil clinic Groener vervolg geven

Bondscoach Groener HV Delta Sport WereldRegio

De jeugdhandballers van Delta Sport, Olympus en EMM stonden bij tijd en wijlen met open mond te luisteren naar Henk Groener. Het was een teken dat de clinic bij de Zierikzeese handbalvereniging zaterdag naar ieders tevredenheid verliep. Ongeveer vijftig Zeeuwse handballers namen de adviezen en aanwijzingen van Groener, die op het laatste WK met de Oranje-vrouwen tweede werd, van harte aan. ,,Hij geeft ze een stukje inzicht en visie mee”, vertelde Rick Evertse. De jeugdvoorzitter van Delta Sport gaf verder aan dat zijn club jaarlijks een dergelijke clinic voor Zeeuwse jeugdspelers wil organiseren. Later op de zaterdag trad het eerste mannenteam van Delta Sport aan in Hellevoetsluis voor een treffen tegen Helius. De Schouwse ploeg verloor met 29-24. Bekijk hier de reportage van Omroep Zeeland. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  20-02-2016

Kledingbank Schouwen-Duiveland tijdelijk in slooppand plan Buzee

Kleding Zierikzee-Monumentenstad.nl

De Kledingbank Schouwen-Duiveland kan voorlopig terecht in een slooppand in de wijk Buzee in Zierikzee.
Verstand op nul en blijven gaan. Het is voor het goede doel en voor een mooie toekomst.  Volgende week hoopt coördinator Marike de Jonge de sleutel te krijgen. Omdat de bedrijfsloods waarin de kledingbank nu huist verkocht is, dreigde sluiting van de voorziening. De Jonge geeft aan blij te zijn voor de klanten dat de kledingbank behouden blijft. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  20-02-2016

25.000 keien van Zweeds graniet kleuren nieuwe hart van Zierikzee

Herinrichting Kraanplein tent Zierikzee-Monumentenstad.nl

Hongerig steekt de nieuwe bestrating van het Havenpark z’n tong uit naar de muziektent. Nog twee weken en dan zit die klus er op, zegt projectleider Ariën Barendregt van aannemingsbedrijf Moerland. De enorme werktent op het Kraanplein was vanmiddag een uurtje open voor publiek. De vloer van Zweeds graniet oogt immens. Volgende week ligt die er helemaal in en wordt cementgebonden voegsel gebruikt om de stenen stevig op hun plaats te houden. De voegen hebben twee weken nodig om uit te harden en dan kan de tent weer weg, vertelt Barendregt. “Dankzij die tent hebben we zowel tijdens hevige regen als vorst gewoon kunnen doorwerken.” Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  19-02-2016

Jaar van belofte voor Stadhuismuseum in Zierikzee

Stadhuis Zierikzee-Monumentenstad.nl

2016 wordt voor het Stadhuismuseum in Zierikzee een jaar van belofte. Dat zei interim directeur Albert Scheffers vrijdagmiddag bij de opening van Winter op Zolder; een expositie onder de indrukwekkende eikenhouten kap van kunstenaars Ben Seelt, Kees van de Ven en Annie Kroep. Prikkelende plannen voor komend seizoen zijn er volop, blikte Scheffers vooruit. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  19-02-2016

Monumentenwakers maken zich zorgen om Zierikzee

Leviticus Oude Haven 4 Zierikzee-Monumentenstad.nl

De belangen van woningeigenaren zijn ondergeschikt aan de publieke zaak, vindt de provinciale commissie van erfgoedvereniging Heemschut. De gemeente heeft volgens de organisatie de plicht te zorgen voor haar cultureel erfgoed en mag haar oren niet simpelweg laten hangen naar huizenbezitters die hun pand liever van de gemeentelijke monumentenlijst geschrapt zien. Monumentengemeente Schouwen-Duiveland heeft het flink verbruid bij de cultureel historisch minnende organisaties. Stuk voor stuk springen ze het gemeentebestuur op de nek, uit protest tegen de voorgenomen beleidswijziging. Naar aanleiding van een amendement van coalitiepartij LSD wordt de gemeentelijke monumentenlijst nog dit jaar opgeschoond. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  19-02-2016

‘Muziek op zondagmiddag’ in Zierikzee

Fizi de Weverij interieur Zierikzee-Monumentenstad.nl

In de serie ‘Muziek op zondagmiddag’ speelt Klezz, het klarinetensemble van de Zeeuwse Muziekschool, op zondag 28 februari in Zierikzee. Klezz heeft een uitgebreid repertoire van Turkije tot Emerald. Onder leiding van Hans Hest, docent aan de Zeeuwse Muziekschool, verzorgen zestien klarinettisten een optreden in fiZi. Het optreden begint om 14.30 uur. Entree bedraagt 8 euro. (foto: Zierikzee-Monumenteentenstad.nl)

bron: Ons Eiland  19-02-2016

Werk aan kademuur Zierikzee stilgelegd

Vissersdijk kade Zierikzee-Monumentenstad.nl

De werkzaamheden aan de kademuur in Zierikzee zijn door de gemeente stilgelegd. Uit onderzoek blijkt dat de grond is verontreinigd met kleine hoeveelheden benzeen. De graafwerkzaamheden zijn daarna direct gestopt en het gebied is afgezet. De gemeente Schouwen-Duiveland gaat nu onderzoeken hoe groot de verontreiniging is. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor omwonenden, maar kan er wel sprake zijn van geuroverlast. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: Omroep Zeeland  19-02-2016

Kerkhove heeft weer geen antwoord op spel Dodin

Lesley Kerkhove Richard van Loon

Voor de derde keer in zeven maanden tijd heeft Lesley Kerkhove verloren van Oceane Dodin. De 24-jarige Zierikzeese heeft derhalve nog geen passende tactiek kunnen vinden om het spel van de vijf jaar jongere Francaise te bestrijden. Dodin won donderdagavond met 6-4 6-3 van Kerkhove (foto) in de tweede ronde van een Challenger in het Duitse Altenkirchen. In elke set was een servicebreak voldoende. Ook de vorige twee ontmoetingen in Westende en Shrewsbury won Dodin in twee bedrijven. Komende week heeft de Schouwse tennisster ingeschreven voor een 50.000 dollar-toernooi in het Zwitserse Kreuzlingen. (foto: Richard van Loon)

bron: WereldRegio  19-02-2016

Klassieke muziek voor de allerjongsten Nieuwe Kerk Zierikzee

Juf Felice en trio Krul affiche

Klassieke muziek, voor de allerjongsten ‘Een bijzonder aanbod, vrij uniek in het genre klassieke muziek’
Op zaterdagmiddag 2 april is de Nieuwe Kerk in Zierikzee voor heel even het terrein van (zeer) jonge kinderen. Speciaal voor hen is het gezelschap ‘Juf Félice en Trio Krul’ naar Zeeland gehaald. Dit nog relatief jonge kamermuziekensemble verovert, met haar vertolking van klassieke muziek voor de allerjongsten, in snel tempo de harten van kinderen en hun ouders! ‘Met klassieke muziek kun je niet vroeg genoeg beginnen’, aldus de 4 dames van ‘Juf Félice en Trio Krul’. Daarom is daar nu de hartveroverende en vrolijke voorstelling ‘Een viool voor Boeffie’ voor 1-6 jarigen en het interactieve babyconcert voor 0 – 1,5 jarigen. De babyvoorstelling is een luister- , kijk- en meespeelervaring (met schudeitjes) voor de allerjongsten, die binnen de kring van ouders en musici heerlijk vrij mogen bewegen en dansen. In ‘Een viool voor Boeffie’ is Boeffie (handpop) op zoek naar een viool, hij wil zielsgraag met de dames musici mee spelen. Maar…zonder viool is dat een beetje lastig. In een vrolijke zoektocht probeert hij ‘zijn’ viool te vinden. Er wordt wat afgetimmerd en gezaagd om misschien wel een eigen viooltje te bouwen? Wie zal het zeggen, wel zeker is dat er ook een zingende zaag valt te beluisteren. Benieuwd of Boeffie zijn viool vindt? Kom het beluisteren in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Wat knap gedaan is bij het ontwikkelen van deze voorstellingen, is dat de musici/acteurs precies de goede ‘snaar’ weten te raken bij het publiek. In een warm en kleurrijk decor van attributen en kleding, verplaatsen de musici zich staande met hun instrument. Dit levert een verrassende dynamiek op. Bijzonder is het dat de musici er dan ook nog in slagen om al het repertoire, met klassieke werken van Mozart, Tchaikovsky, Saint- Saëns en Beethoven, uit het hoofd te spelen!

bron: Ons Eiland  19-02-2016

Hondenbezitters kunnen zich vinden in strenge, maar redelijke regels

Hond Zierikzee-Monumentenstad.nl

Het nieuwe hondenbeleid van de gemeente Schouwen-Duiveland valt of staat met duidelijke regels en handhaving. Hondenbezitters kunnen zich vinden in een opruimplicht van poep en een aanlijngebod op de meeste plekken binnen de bebouwde kom. Maar de redelijkheid mag in de praktijk niet oog worden verloren, was de teneur donderdagavond op een discussiebijeenkomst op het gemeentehuis. De gemeente gebruikt de inbreng van de hondenbezitters om het nieuwe beleid voor de zomervakantie vorm te geven. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  19-02-2016

Evides zoekt naar andere functie voor oud pompstation Zierikzee

Waterfontein Zierikzee-Monumentenstad.nl

Waterbedrijf Evides zet in op behoud van het voormalige aanjaagstation langs de N59 bij Zierikzee. Ook ziet Evides mogelijkheden om de karakteristieke fontein te redden, aldus woordvoerder Lydia Slob. Evides en de gemeente hebben deze week overleg gehad over een nieuwe functie voor het beeldbepalende gebouw. Door technische aanpassingen van de wateraanvoerleiding, is het pompstation niet meer nodig. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  18-02-2016

Oost-Indiëvaarder De Roompot na 163 jaar in stukjes terug in Zierikzee

De Vlaamse wrakduiker Vic Verlinden schenkt zijn omvangrijke privé-collectie uit de Zierikzeese Oost-Indiëvaarder De Roompot aan het Stadhuismuseum. Het gaat om zeker 200 attributen, die nog niet eerder te zien waren voor een groot publiek. Onder de spullen bevinden zich onder meer de 20 kilo zware bronzen scheepsbel van De Roompot en een gouden ring met de initialen PJB. Daarnaast heeft Verlinden in de meer dan 150 duiken die hij sinds zijn ontdekking in 1993 op het wrak heeft gemaakt talloze potten, flessen, borden, bestek en ook delen van het schip geborgen. Lees verder.

bron: PZC  18-02-2016

‘Kom in de tent’ op het Kraanplein in Zierikzee

Herinrichting Kraanplein tent Zierikzee-Monumentenstad.nl

De grote werktent op het Kraanplein in Zierikzee gaat vrijdag even open voor publiek. Het aannemingsbedrijf Moerland wil aanwonenden tonen hoe de herinrichting van het Havenpark er komt uit te zien en vordert. Tussen 15.00 en 16.00 uur wordt aan alle belangstellenden uitleg gegeven over het verloop van het project. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  18-02-2016

Conciërge Izaäk massaal in stofjas uitgezwaaid

Izaak Schults video

Honderd blauwe stofjassen en een luid applaus. Op Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee is donderdagmiddag ‘in stijl’ afscheid genomen van de immer in blauwe stofjas gehulde conciërge Izaäk Schults. De 65-jarige conciërge uit Bruinisse gaat met pensioen. Zijn plan was om eind van de dag stilletjes te vertrekken, maar dat pakte anders uit. Docenten en niet-onderwijzend personeel van de school wachtten Izaäk in de aula op in de outfit die hij 37 jaar lang droeg, ook toen dat geen verplichting meer was. Lees verder. Bekijk hier de video.

bron: PZC  18-02-2016

Op heterdaad betrapt

Politie logo Zierikzee-Monumentenstad.nl

In de nacht van woensdag op donderdag werd om ongeveer 02.15 uur een 39-jarige man uit Oosterland op heterdaad betrapt toen hij goederen wegnam van de milieustraat aan de Deltastraat in Zierikzee. De auto van de man was al vaker gesignaleerd bij verdachte situaties in de omgeving van milieustraten in de regio, dus de surveillerende agenten waren alert toen ze de auto zagen staan in de Deltastraat. Nadat zij even geduld hadden gehad, en gewacht hadden op hun collega met een surveillancehond, hadden de agenten beet. De bestuurder van het busje wilde net wegrijden bij de milieustraat. De agenten controleerden de auto en troffen twee volle tassen en twee kliko’s aan die gevuld waren met elektronische apparaten afkomstig van de milieustraat. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Breda. Daar wordt hij vandaag verder gehoord over zijn betrokkenheid bij de diefstal. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: Politie  18-02-2016

Rillander zoekt spoor overleden tekenaar uit Zierikzee

Edward Olthoff uit Rilland wil meer weten over Ph. de Munck die in 1913 vermoedelijk in Zierikzee woonde. De ouders van Olthoff waren in de jaren zeventig eigenaren van café De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee. Van een klant die zijn rekening niet kon betalen, kregen zij huisraad. “Aan de Oude Haven werd een huis ontruimd. Als zesjarig jongetje mocht ik mee. Op zolder vond ik drie tekenboeken van ene Ph. de Munk. Er staan perspectiefstudies, stillevens en portretten in. Een aantal tekeningen is gedateerd. Er zijn er uit 1913 en uit 1915. Lees verder.

bron: PZC  18-02-2016

Aanvragen fonds van kazernering

Het Fonds van Kazernering biedt ook dit jaar weer de mogelijkheid van financiële steun voor eenmalige sociaal-culturele activiteiten (of uitgaven), die in Zierikzee worden gehouden of die in ieder geval gericht zijn op de inwoners van Zierikzee. Het fonds wil vooral die zaken ondersteunen, die niet in aanmerking komen voor subsidie. In 2016 is een bedrag van 200 euro te verdelen. Wie in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het fonds kan een aanvraag indienen bij het Fonds van Kazernering, p.a. Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Deze aanvraag moet voor 1 april zijn ingediend en moet een zo duidelijk mogelijke omschrijving geven van het doel of de activiteit waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd. Voor zover mogelijk moeten de begroting voor 2016 en de rekening over 2015 van de instelling of vereniging worden bijgevoegd. In 2015 werden, evenals in voorgaande jaren, een aantal activiteiten ondersteund. Hart van Poortambacht kreeg tweehonderd euro voor het Huttendorp. Honderd euro ging naar de Werkgroep Zomerconcerten Nieuwe Kerk voor de organisatie van zomerconcerten. Eveneens honderd euro kreeg de Stichting Koningsdag Zierikzee voor de organisatie van Koningsdag. Tot slot kreeg de Stichting Intocht Sinterklaas tweehonderd euro voor het Sinterklaashuis. Het Fonds van Kazernering bestaat in Zierikzee sinds 1811. Vroeger werd met geld uit dit fonds de kosten van inkwartiering van militairen betaald. Nu geeft het fonds tegemoetkomingen voor allerlei sociaal culturele activiteiten in Zierikzee. Het bestuur van het fonds wordt gevormd door een commissie van beheer. Twee leden, mevrouw P. d’Anjou en D.P.W. Joppe, zijn afkomstig uit de gemeenteraad. De overige twee leden zijn mevrouw M.R. de Pagter-ten Kate en H. Uil. Administrateur van het fonds is D.A. de Jonge.

bron: gemeente Schouwen-Duiveland  18-02-2016

Kledingbank Schouwen-Duiveland zoekt nieuwe locatie

Kleding Zierikzee-Monumentenstad.nl

De kledingbank Schouwen-Duiveland zoekt een nieuwe locatie. De kledingbank moet het pand waar ze nu in zit uit omdat het gebouw is verkocht. Als het aan de ChristenUnie Schouwen-Duiveland ligt, komt er een gezamenlijk pand voor de kleding- en voedselbank. Naast de kledingbank en de voedselbank komt er in het gezamenlijke pand ook een ambtenaar van de gemeente te zitten. “Cliënten die gebruik maken van de voedselbank kunnen dan gelijk doorschuiven naar een kamertje waar ze kunnen informeren bij de gemeente voor hulp”, denkt ChristenUnie-raadslid Wim Dorst. Als het aan Dorst ligt, komt de kledingbank niet op straat te staan. De kledingbank kan volgens het raadslid terecht in een oud schoolgebouw aan de Callandweg waar ook een ruilwinkel moet komen. “Wat mij betreft kan dat snel want het pand is van de gemeente”, aldus Dorst. Volgens Marike de Jonge, initiatiefnemer van de kledingbank, zijn zestig gezinnen afhankelijk van de kledingbank. “Die hebben geen geld om kleding te kopen. Zelfs niet eens bij het Leger des Heils. Ze zijn afhankelijk van de kledingbank. En geld om af te reizen naar de Kledingbank Zeeland hebben ze niet”, aldus De Jonge. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: Omroep Zeeland  18-02-2016

Schouwen-Duiveland krijgt inloophuis voor beginnend dementerenden

Odensehuis logo

Schouwen-Duiveland mogelijk nog dit jaar een Odensehuis. Dat is een dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen of een lichte vorm van dementie, zoals die in de Deense stad Odense is bedacht. “Het is een laagdrempelige voorziening. Je hebt geen indicatie nodig om er naartoe te gaan en de deelnamekosten blijven beperkt tot de materialen die je gebruikt”, vertelt Antoine de Ceuster, bestuurslid van de stichting Odense Zeeland. Het inloophuis krijgt één beroepskracht en draait verder op vrijwilligers. Waar het Odensehuis moet komen is nog onbekend. Lees verder.

bron: PZC  18-02-2016

Al fiets wat de klok slaat bij tweedaagse Cycle Challenge

Fietsen Mol Zierikzee-Monumentenstad.nl

Het is al fiets wat de klok slaat tijdens de tweedaagse Cycle Challenge die vrijdag 20 en zaterdag 21 mei op Schouwen-Duiveland wordt gehouden. Jong en oud, getraind of ongetraind en al dan niet met handicap: de bedoeling is dat iedereen op de pedalen stapt. Op het programma staan onder meer een fietsestafette voor de basisscholen, diverse fietsroutes over het eiland, een wielrennerroute, een spinningmarathon en -ook geschikt voor niet-fietsers- een stuntshow met Patrick Smits, muziek en ander vertier. Met deze opvolger van het Benefietsevenement wil Rotaryclub Zierikzee geld ophalen voor het Jeugdsportfonds en tegelijkertijd Schouwen-Duiveland als fietseiland in de kijker zetten. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  17-02-2016

Kerkhove serveert en breekt goed tegen Roemeense

Lesley Kerkhove Richard van Loon

Lesley Kerkhove heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van een Challenger in Altenkirchen. In de Duitse plaats ten oosten van Luxemburg serveerde de 24-jarige Zierikzeese goed en was ze beter in het benutten van haar breekpunten tegen Cristina Dinu. De Roemeense 223 van de wereld legde het met 6-4 6-2 af tegen de nummer 186 van de wereldranglijst. Kerkhove (foto) treft donderdag in de tweede ronde de negentienjarige Francaise Oceane Dodin. De nummer 164 van de wereld versloeg de Schouwse tennisster in 2015 tweemaal in twee sets. (foto: Richard van Loon)

bron: WereldRegio  17-02-2016

Muziek monumentaal zoekt programmeur

Muziek Monumentaal logo

Muziek Monumentaal is op zoek maar een nieuwe programmeur/organisator voor het jaarlijks muziekfestijn in Zierikzee. Volgens voorzitter Daan van der Wekken is affiniteit met het muziekgenre natuurlijk een pré, maar is het niet zo dat de nieuwe man of vrouw er alles van moet weten. In samenspraak met het bestuur stelt de programmeur het programma met vooral wereldmuziek samen. Ook wordt van de vrijwilliger verwacht, dat hij of zij over organisatorische kwaliteiten beschikt. Muziek Monumentaal gaat de 21e editie in. Voor de editie van dit jaar is het meeste werk al gedaan dus kan de nieuwe programmeur de tijd nemen om zich in te werken. Overigens betreft het een onbetaalde functie. Info: Daan van der Wekken 06-13097413 E: ; Zie ook: ddwekken@zeelandnet.nl en www.muziekmonumentaal.nl.

bron: WereldRegio  17-02-2016

Gemeente ondersteunt businessplan projectgroep nieuw initiatief binnenstad Zierikzee

BIZ Zierikzee Zierikzee-Monumentenstad.nl

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland zijn enthousiast over het businessplan van de projectgroep ‘nieuw initiatief binnenstad Zierikzee’ om te komen tot betere profilering en verdere economische ontwikkeling van de binnenstad Zierikzee. In de vergadering van 16 februari heeft het college ingestemd met dit plan en besloten de raad voor te stellen om de Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad Zierikzee vast stellen. Deze vaststelling is nodig om de door de projectgroep voorgestelde BI-zone Binnenstad Zierikzee te kunnen bewerkstelligen. Met deze BIZ voor de binnenstad is het mogelijk om jaarlijks een gezamenlijke ondernemersbijdrage op te brengen van € 50.000. De gemeenteraad heeft in november 2015 besloten hier nog eens € 25.000 per jaar bovenop te doen. Een mooi bedrag, waarover de projectgroep in haar plan aangeeft aan welke activiteiten ze dit geld gaan besteden. In de afgelopen periode is betrokkenheid en participatie bij dit plan gecreëerd en is gewerkt aan het boven tafel krijgen van zoveel mogelijk bouwstenen, ideeën en input vanuit de betrokken ondernemers. Deze zijn in het businessplan verwerkt en afgewogen. Volgens wethouder Verseput is sprake van een door, voor en met ondernemers opgesteld businessplan, zo bleek wel tijdens de presentatie van de hoofdlijnen van het plan op 3 februari jl. tijdens de ondernemersbijeenkomst bij Zeelandia. De wethouder complimenteert dan ook de projectgroep van ondernemers die dit initiatief de afgelopen periode heeft begeleid. De sfeer en de reacties tijdens de ondernemersbijeenkomst waren dusdanig positief en enthousiast, dat we zeker kunnen stellen dat hier sprake is van een degelijk en goed gedragen plan, aldus de wethouder. Van harte begeleiden we dan ook vanaf nu het formele vervolgproces om te kunnen komen tot de gewenste BIZ voor de binnenstad. Of de BI-zone daadwerkelijk ook wordt ingesteld hangt af van de formele draagvlakmeting onder de betrokken ondernemers, die daarvoor wordt georganiseerd in april van dit jaar. De planning is dat de uitslag van deze meting op 21 april bekend wordt gemaakt. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: gemeente Schouwen-Duiveland  17-02-2016

Oproep voor groente voor Calais-transport

Groente en fruit Zierikzee-Monumentenstad.nl

Marien Meijer en Sjaan Duinhoven uit Zierikzee brengen aanstaande maandag een lading groente en fruit naar het vluchtelingenkamp in Calais. De vluchtelingen daar – het zijn er zo’n zevenduizend, zijn voor voldoende eten aangewezen op dit soort giften van buitenaf, aangezien de Franse regering ze nauwelijks te hulp komt. ,,We gaan op maandag 22 februari vanuit Zierikzee naar het kamp rijden samen met een vriend die al vaker daar geweest is. En de keukens weten dat we komen. Dus we zijn aan het inzamelen,” laat Sjaan Duinhoven weten. Een aantal boeren in de omgeving heeft al een paar kuub aardappelen en knolselderij gedoneerd. ,,We willen heel graag nog uien, wortelen, appels, spruitjes, of andere groente meenemen. Zijn er nog boeren die iets van hun oogst kunnen missen, of die afgekeurde maar eetbare producten hebben, dan horen we het heel graag.” De initiaiefbemers halen het aanstaande zaterdag of zondag op. U kunt bellen naar 0641203111. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  17-02-2016

Raadsvoorstel wijziging verordening precariobelasting 2016

Gemeente Schouwen-Duiveland logo

Medio januari 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders toegezegd de regels omtrent de precarioheffing te onderzoeken. Aanleiding van dit onderzoek was onder andere de ontstane discussie over de precariobelasting die voor het huttendorp in Zierikzee in rekening was gebracht. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een aangepaste verordening precariobelasting, die op 31 maart 2016 ter instemming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De voornaamste wijziging in deze verordening is, om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016, niet commerciële activiteiten, die geen grootschalig karakter hebben, vrij te stellen van de heffing van precariobelasting. Hieronder vallen evenementen zoals rommel- en snuffelmarkten maar ook een huttendorp en het plaatsen van schaatsbanen. Voor grote evenementen, zoals de Havendagen en Visserijdagen, blijft de gemeente precariobelasting heffen. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt initiatieven die de leefbaarheid bevorderen van harte en hoopt dat door deze wijziging het aantal initiatieven toeneemt.

bron: gemeente Schouwen-Duiveland  17-02-2016

Taal en expertisecentrum van start gegaan

Aan het  Jannewekken in Zierikzee zijn dinsdag de eerste 16 leerlingen gestart in het Taal en Expertise Centrum. Een centrum voor kinderen van Schouwen-Duiveland, in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar, die door een taalachterstand onvoldoende in staat zijn cognitief aansluiting te vinden bij leeftijdsgenootjes. Vanuit het centrum wordt de kinderen zo snel mogelijk de Nederlandse taal bijgebracht. Obase en Radar hebben het centrum opgericht vanuit de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief Passend Onderwijs.

De leerlingen volgen iedere ochtend in het Taal Expertise Centrum (TEC) een speciaal programma. De nadruk binnen het onderwijs ligt op de basisvaardigheden: taal, schrijven en rekenen. Daarnaast is er aandacht voor culturele vorming en sociaal-emotionele ontwikkeling. Na een gezamenlijke lunch, gaan de kinderen ’s middags terug naar de basisschool in hun eigen woonplaats. Daar nemen zij deel aan het reguliere onderwijs en kunnen zij het geleerde direct in de praktijk brengen, samen met hun klasgenootjes. Sinds de zomervakantie nemen Obase en Radar deel aan het oriëntatietraject voor taalonderwijs aan kinderen van statushouders op Schouwen-Duiveland, samen met de gemeente en Pontes Pieter Zeeman. Omdat deze procedure veel tijd en zorg kost, maar tegelijkertijd de druk op leerkrachten en het benodigde onderwijs voor deze leerlingen toeneemt, hebben Obase en Radar besloten het Taal Expertise Centrum als voorlopige voorziening op te zetten. Om een nog grotere achterstand van de kinderen te voorkomen, wachten de aanbieders de besluitvorming niet af en is het TEC geopend voor leerlingen van heel Schouwen-Duiveland.

bron: WereldRegio  17-02-2016

Winnaars Oosterschelde finale Voorleeswedstrijd bekend

Voorleeswedstrijd 2016 Bibliotheek Oosterschelde

Op woensdagmiddag 17 februari organiseerden Bibliotheek Oosterschelde en de Walcherse bibliobussen de lokale finale Nationale Voorleeswedstrijd. Onder toeziend oog van een strenge jury, lazen de leerlingen voor aan een muisstille zaal. De jury bestond uit Jose Cijsouw (boekhandel Paard van Troje Goes), Liesbeth v/d Velde (Bibliotheek Oosterschelde) en Annemieke Hoogendijk alias mevrouw Stemband. De jury merkte op dat de finale van een hoog niveau was. Goede voorlezers, kinderen die zich heel goed konden presenteren en op hun gemak op de stoel zaten. Uiteindelijk koos de jury de volgende  winnaars: Lauran Oosthoek van Don Boscoschool ’s Heerenhoek- boek De wraak van Lorre Tosca Menten; Sofia Krijgsman van CBS de Regenboog Nieuwdorp- boek Zomerliefde van Jette Schröder; Anouk Leenheer van Theo Thijssenschool Zierikzee- boek Pudding Tarzan van Loe Lund Kirkegaard. Zij mogen door naar de grote provinciale finale op 16 april in de Bibliotheek van Middelburg. Uiteindelijk staan er tijdens de landelijke finale, die gehouden wordt op 25 mei a.s. in de Schouwburg in Amstelveen, twaalf provinciale kampioenen op het podium om te laten zien en horen hoe goed zij kunnen voorlezen. Eén van hen zal die middag door een jury gekozen worden tot “De Nationale Voorleeskampioen 2016.“ De Nationale Voorleeswedstrijd wordt dit jaar voor de 23e  keer georganiseerd en is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Openbare Bibliotheken. De betrokken organisaties willen met deze wedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. Dat lezen belangrijk en ook heel erg leuk is voor kinderen, blijkt dit jaar wel uit het feit dat weer vele scholen enthousiast hebben meegedaan aan de voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd.” volgens woordvoerder Andjenie Hanoeman van Bibliotheek Oosterschelde. Zij zullen de komende maanden met elkaar de strijd aan gaan tijdens halve- en provinciale voorrondes. (foto: Bibliotheek Oosterschelde)

bron: Bibliotheek Oosterschelde 17-02-2016

Grote prijsverschillen voor plastic tasjes

Tini Verkaart Mondragusto Omroep Zeeland

Eén, drie, vijftien of vijfentwintig cent. Wie gaat winkelen en vergeten is om een eigen draagtas mee te nemen, kan met grote verschillen te maken krijgen als het om de prijs voor het tasje gaat. Enkele Zeeuwse winkels geven nog steeds gratis een tas mee. Sinds anderhalve maand mogen plastic tasjes niet langer gratis meegeven worden. De prijs van het tasje moet zelfs op de bon staan. Het is een maatregel van de overheid om het milieu te sparen. Kosten Watersport in Breskens heeft een creatieve draai gegeven aan de verplichting om geld te rekenen voor een tasje. Eigenaar Bianca Wieme: “Wij hebben besloten om de opbrengst te doneren aan de KNRM. Wij hebben van de nood maar een deugd gemaakt. Klanten maken toch reclame voor je met een tas van de winkel. Als ze horen dat het geld naar een goed doel gaat, hebben ze er minder moeite mee.” Bianca Wieme merkt dat steeds meer mensen zelf een tas meenemen, al blijft een groot deel een tas kopen. “Zo’n 70 tot 75 procent van de klanten wil nog steeds een tasje. We hopen dit jaar rond de vijfhonderd euro te kunnen doneren aan de KNRM.” De richtprijs van de overheid voor een plastic tasje is 25 cent. De meeste winkeliers vragen minder. Maar bij notenwinkel Mondragusto in Zierikzee vragen ze heel bewust wel de volle prijs. “Het is toch de bedoeling dat klanten een eigen tas meenemen”, zegt eigenaar Tini Verkaart. “Het hele effect is weg als je ze gratis of voor één cent weggeeft.” Volgens Tini Verkaart hebben de meeste klanten begrip. “Een enkeling moppert weleens dat ze 25 cent te veel vindt” De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert het verbod op gratis plastic tassen. Volgens woordvoerder Yeter Atmaca is een overgangstermijn afgesproken met de Tweede Kamer. “We zijn nu nog terughoudend met handhaven. We gaan nog niet langs bij verkooppunten en controleren nog geen administratie. Wel is er een meldpunt in het leven geroepen waar mensen kunnen melden als een detailhandelaar zich niet aan het verbod houdt.” Alle meldingen worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport beoordeeld. De overtreder kan vervolgens een waarschuwingsbrief verwachten volgens Yeter Atmaca. “Bij herhaling kan een dwangsom worden opgelegd.” Bekijk hier  de reportage.  (foto: Omroep Zeeland)

bron: Omroep Zeeland 16-02-2016

CU wil gemeentelijke steun voor kledingbank

Kleding Zierikzee-Monumentenstad.nl

De kledingbank Schouwen-Duiveland die binnenkort op straat komt te staan, verdient de steun van de gemeente. Dat vindt de ChristenUnie in de gemeenteraad. Met vragen aan burgemeester en wethouders roept de partij het dagelijks gemeentebestuur op in gesprek te gaan. De kledingbank zit aan de Industrieweg in Zierikzee, maar moet daar weg omdat de eigenaar andere plannen heeft met het gebouw. De kledingbank biedt hulp aan zo’n vijftig gezinnen op het eiland; gezinnen met onvoldoende geld om in haar eigen onderhoud te voorzien. Op welke wijze de kledingbank gesteund moet worden, laat de ChristenUnie in het midden. Het begint wat haar betreft met een gesprek. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  15-02-2016

Keet in de Kerk gaat met nieuwe muzikale manifestatie experiment aan

Nieuwe Kerk Zierikzee-Monumentenstad.nl

Bij de nieuwe editie van Keet in de Kerk zijn niet alleen Schouwen-Duivelandse basisscholen maar ook leerlingen van Pontes Pieter Zeeman betrokken. Het gaat om een muzikaal en beeldend experiment. Het is het vervolg op het succesvolle project ‘Snep en dochters’. De volgende muzikale manifestatie, die eind maart/begin april plaatsvindt, staat in het teken van muziek en schilderkunst. Ooit componeerde de Russische componist Modest Moessorgski (1839 – 1881) de ‘Schilderijententoonstelling.’ Hij koos een aantal schilderijen uit en verklankte die in de vorm van een denkbeeldige rondgang door een museum. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  15-02-2016

Jan Eickenboom wint Graanbeurstrofee

Biljart Interpicture.nl

Jan Eickenboom heeft de zeventiende editie van het driebandentoernooi om de Graanbeurstrofee gewonnen. De biljarter uit Zierikzee was in de finale te sterk voor Piet Kock uit Goes. Eickenboom voorkwam dat Piet Verschure de eerste speler zou worden die drie keer eindwinnaar zou worden. In de halve finale bleef hij de titelverdediger één carambole voor. Lees verder. (foto: Interpicture.nl)

bron: PZC  14-02-2016

Grote tegels wijzen toerist de weg in Zierikzee

Een twintigtal stenen medaillons in de bestrating moet de bezoeker vanaf mei de weg wijzen in monumentenstad Zierikzee. De grote tegels van een meter bij een meter, of in ronde uitvoering van 80 centimeter doorsnee, vormen het laatste onderdeel van de nieuwe bewegwijzering in Zierikzee.
Ze geven de richting van het centrum en de parkeerplaatsen aan. Lees verder.

bron: PZC  14-02-2016

Noorderpolder heeft eigen belangenclub

Belangenclub Noorderpolder WereldRegio

De stichting Noorderpolder is opgericht. De stichting heeft als doel de belangen van de inwoners van de Noorderpolder in Zierikzee te behartigen en de wijk te verbeteren. Belangrijke pijlers van de stichting zijn veiligheid, de speeltuin en activiteiten. In 2013 heeft de burgemeester een bezoek aan de Noorderpolder gebracht. Aanleiding was de diverse problemen die in de openbare ruimte van de nieuwbouwwijk speelden. In navolging van dit bezoek is onder andere de speeltuin een stuk verbeterd. ,,Qua speeltoestellen in de speeltuin is het nog vrij karig en biedt het voor de meer dan 100 kinderen in de wijk weinig uitdaging,” zo laat de nieuwe club weten. ,,Via de stichtingsvorm willen de bewoners de schommel en de wip in de speeltuin brengen. Ook wil de stichting samenwerken met Veilig Verkeer Nederland (VVN) om de snelheid in de wijk naar beneden te krijgen.” De Stichting Noorderpolder maakt zich sterk voor de onderlinge verbondenheid in de wijk. En wil samen met de bewoners activiteiten organiseren. ,,Samen maken we de wijk nog mooier dan hij al is’, aldus voorzitter René Verboom. De oprichting van Stichting Noorderpolder is mede mogelijk gemaakt door Zeeuwland. Op de foto leden van het bestuur. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  14-02-2016

Vakantie-instuif turnhal Delta Sport

Turnhal Delta Sport

Gymnastiek- en turnvereniging Delta Sport organiseert op woensdag 24 februari 2016 een vakantie sportdag in de turnhal van het Laco-Sportcentrum in Zierikzee. Onder deskundige leiding mag iedereen kennismaken met de mooie accommodatie en lekker een aantal uren sporten. Recreatief gymnastiek/turnen, trampoline springen en freerunnen. Ook is er kind- en oudergym van 1 tot 4 jaar. Iedereen mag gratis meedoen. De activiteiten zijn: 10.00 uur tot 11.00 uur kind- en oudergym (1 tot 4 jaar); 12.00 uur tot 14.00 uur Recreatie/spring/pré-instap/freerunnen (4-8 jaar); 14.00 uur tot 16.00 uur Recreatie/spring/pré-instap/freerunnen (9 jaar en ouder) Bij vragen: info@deltasportgym.nl of www.deltasportgym.nl. (foto: Delta Sport)

bron: Delta Sport  13-02-2016

Forza keert met katterig gevoel terug uit Breda

Forza mannen WereldRegio

De volleyballers van Forza hebben toch nog twee punten overgehouden aan de wedstrijd tegen Spie/De Burgst. De Bredase ploeg, één van de mindere goden in de tweede divisie C, kon met 3-2 (25-23 25-14 18-25 23-25 15-13) winnen omdat het eerste mannenteam van de Schouwse club flinke personele problemen had. Door ziekte van Raymond van Boven, afwezigheid van Arjan Klok en het niet een hele wedstrijd kunnen spelen van Giulio van Lint, moest er binnen de lijnen geïmproviseerd worden. Door de omzettingen kreeg Forza niet al te veel grip op de thuisploeg, maar zorgde wat omzettingen vanaf het derde bedrijf voor meer succes. Het beslissende bedrijf ging op en neer en met enkele discutabele ballen, maar niet naar Forza. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  13-02-2016

Open dag dierenasiel Zierikzee levert 300 euro op

Meer dan honderd mensen hebben zaterdag de open dag van het Dierenasiel Schouwen-Duiveland bezocht.
Dat leverde de dierenopvang aan de Zierikzeese Zandweg ruim driehonderd euro aan giften op. “En daar komt straks nog een bijdrage van de verkoper van dierbenodigdheden bij,” vertelt stagiaire Kyra te Kolstee, die het open huis organiseerde. Leanne Braam uit Achthuizen en Lisianne Ravia uit Zierikzee lieten zich opsluiten in een hondenkooi. Lees verder.

bron: PZC  13-02-2016

Theatergroep Zierik komt met De Driestuiversopera

Drie Stuiversopera 2016 Zierik affiche

De sensationele productie van Theatergroep Zierik “DE DRIESTUIVERSOPERA” gaat woensdag 25 mei 2016 in première op een bijzondere locatie: voormalig Cichoreifabriek de Kapel, tussen Zierikzee en Nieuwerkerk. Er zijn in totaal 8 voorstellingen. U als trouwe bezoeker van onze voorstellingen stellen wij graag als eerste op de hoogte dat op woensdag 10 februari a.s. de kaartverkoop van start gaat. Toegangskaarten à € 15,00 zijn verkrijgbaar via www.toegangskaartjes.nu en bij Boekhandel De Vries in Zierikzee. PARKEREN: Carpoolplaats Zierikzee (Weg naar de Val), vanwaar gratis vervoer naar de speellocatie vanaf een uur vóór aanvang en tot een uur na afloop van de voorstelling. Geen kaartverkoop via onze eigen website of aan de deur.
Zie voor informatie www.theatergroepzierik.nl.

bron: Theatergroep Zierik  13-02-2016

Gratis digitaal inloopspreekuur in Bibliotheek

Bibliotheek binnenzijde Zierikzee-Monumentenstad.nl

Donderdag 25 februari is er van 18.00 tot 20.00 uur weer een gratis digitaal inloopspreekuur in Bibliotheek Zierikzee. Voor allerlei vragen over nieuwe media biedt DigiDesk ondersteuning. DigiDesk is geen cursus of training, maar een open inloop waar de Bibliotheek via persoonlijk contact mensen een stapje verder helpt. Vragen over de laptop, pc, smartphone, tablet, e-reader of sociale media? Kom naar DigiDesk: een gratis inloopspreekuur in de Bibliotheek voor leden en niet-leden. Er staat een medewerker van de Bibliotheek Oosterschelde klaar om te helpen met allerlei digitale vragen. Bezoekers kunnen het beste hun eigen apparaat meenemen als dat nodig is. Het spreekuur is bedoeld voor mensen die zich digitaal wel redden, maar even vast zijn komen te zitten. DigiDesk is gratis toegankelijk, aanmelden is niet nodig. Je kunt gewoon binnenlopen met een vraag of probleem. Iedere laatste donderdag van de maand is er van 18.00 tot 20.00 uur een gratis digitaal inloopspreekuur in Bibliotheek Zierikzee, Hatfieldpark 1. De eerst volgende is donderdag 25 februari. Meer informatie: www.bibliotheekoosterschelde.nl. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: Bibliotheekoosterschelde.nl

Schouwse ambtenaar volgens rechter terecht ontslagen

Gemeentehuis avondzon Zierikzee-Monumentenstad.nl

Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland heeft een onderhoudsmedewerker van het Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte terecht ontslagen.  Dat staat in het deze week gepubliceerde vonnis van de bestuursrechter in Middelburg. Na een reeks van incidenten, die in 2003 begonnen en die telkens tot disciplinaire maatregelen leidden, werd de ambtenaar in september 2014 voorwaardelijk ontslagen. Toen hij kort daarop werkuren in piketdienst declareerde, terwijl hij ziek thuis verbleef, was voor B en W de maat vol en maakten zij het ontslag onvoorwaardelijk. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  12-02-2016

Speelobject Zierikzee krijgt naam ‘Landrug’

Landrug Laco artists impression

Het door de stichting Renesse geschonken speelobject op het complex Sportblok in Zierikzee, heeft de naam Landrug gekregen. De naam doet recht aan de vorm van het object: een heuvel van gras en duinzand, waaruit een glaswand oprijst. Landrug heeft de contouren van Schouwen-Duiveland. Lees verder. Bekijk hier de video. (foto: Artist impression)

bron: PZC  12-02-2016

Parkeerchaos Miereweg Zierikzee gevaarlijk voor schoolkinderen

Gemeente en politie bezinnen zich op maatregelen in de Miereweg in de Zierikzeese wijk Poortambacht. Door geparkeerde auto’s is het weggetje gevaarlijk voor fietsende kinderen. Het vele blik is ook hinderlijk voor de fysiotherapie-praktijk. Het probleem speelt al zeker twee jaar. Ouders die hun kind naar basisschool ’t Kofschip brengen, zetten hun auto in de berm van de Miereweg. Dat mag, maar leidt tot chaos, omdat er onvoldoende parkeervakken zijn. Kinderen fietsen tegen openslaande autoportieren en de inrit van de fysio raakt verstopt. Lees verder.

bron: PZC  12-02-2016

Teleurgesteld de trouwzaal uit in Zierikzee

Bloedkoralen Stadhuismuseum

Het gebeurt niet vaak dat mensen de Zierikzeese trouwzaal met een teleurgestelde gezichtsuitdrukking verlaten. Toch gebeurde het donderdagmiddag, tijdens de sieradentaxatiedag van het Zeeuwse Veilinghuis. Bloedkoraal, dat levert momenteel veel op. “Hoe roder het beter”, licht taxateur Henri van Maanen toe. “En hoe dikker de kralen, hoe beter. Chinezen kopen het.” Bij vlagen liep de taxatiedag in het Stadhuismuseum van Zierikzee storm. Zaten de banken plotseling vol dames die in elkaars tasjes gluurden. Niet iedereen bracht grootmoeders bloedkoralen ketting mee. Lees verder. (foto: Stadhuismuseum)

bron: PZC  12-02-2016

Driebanders Van der Male en Kock overleven poule des doods

Biljart Interpicture.nl

Philip van der Male en Piet Kock behoren zaterdag 13 februari tot de acht finalisten van het Graanbeurs-toernooi. Op het Zierikzeese driebandenevenement sloegen zij door de poule des doods met Rinus Pankow en Ronald van Geyt. Laatstgenoemde had totaal zijn dag niet en verloor drie wedstrijden. Pankow, onlangs weer Zeeuws kampioen driebanden geworden, kon niet tippen aan zijn gemiddelden uit de eerste twee ronden en moest ook afscheid nemen van het Graanbeurs-toernooi. Twee andere finalisten kwamen donderdagavond uit een poule met Boy Vader, Marco Kooiman, Sylvia Eckel en Rob van Dijk. Eckel werd ongeslagen groepswinnaar en met haar staat er weer eens een vrouw in de finale. Na verlies tegen Eckel herpakte Van Dijk zich goed. Ook hij is zaterdag van de partij. Toch kan ook Kooiman als nummer drie naar de eindstrijd omdat Piet Bom, die zich in een eerder stadium voor de finale plaatste, zich heeft afgemeld. (foto: Interpicture.nl)

bron: WereldRegio  12-02-2016

Onderzoek naar verzakkingen in Zierikzee

De kruising Melkmarkt/Mol/Schuithaven/Dam in Zierikzee zal aanstaande maandag volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. Dat is omdat aannemersbedrijf Gebr. Moerland ruimte nodig heeft voor onderzoek naar verzakkingen in de verharding als gevolg van de ondergrondse rioleringen. Lees verder.

bron: PZC  11-02-2016

Platform door de knieën

Wethouder Cees van den Bos gemeente Schouwen-Duiveland

Het Platform voor mensen met een Beperking is door de knieën gegaan na een indringend gesprek met wethouder Cees van den Bos.Het platform moest op het matje komen, nadat ze in een brief de integriteit van beleidsambtenaar Jos Schlicher in twijfel had getrokken. In niet misverstane bewoordingen klaagde het platform over het feit, dat een door haar voorgedragen lid voor de WMO-raad is afgeschoten. Het platform greep meteen de gelegenheid aan om de integriteit van Schlicher als adviseur van burgemeester en wethouders in twijfel te trekken.

Het college laat weten dat het zich verantwoordelijk voelt voor ,,onze medewerkers” En als er kritiek is zijn daar formele klachtenprocedures voor. Maar het platform schreef een open brief aan de gemeenteraad. De brief werd ook door WereldRegio opgepakt. Daarop volgde een brief waarin het platform haar weinig diplomatieke taalgebruik zei te betreuren, maar nam geen afstand van de kritiek die zij op de ambtenaar had. Het resulteerde in een indringend gesprek. Vijf leden van het platform moesten op gesprek in het gemeentehuis. Daar trokken zij de aantijgingen grotendeels in. Wat volgde was een excuus voor de toonzetting in de brief. Wel houdt het platform vast aan de kritiek die zij heeft op het beleid en handelen van de gemeente. Hoe het nu verder moet met het platform is onduidelijk. In april komt de gemeente met een plan voor een adviesraad sociaal domein en stopt de WMO-raad in haar huidige vorm. De gemeente heeft en krijgt steeds meer zorgtaken op haar bordje geschoven. Het rijk decentraliseert, zoals dat heet. Maar dat betekent dat de gemeente dus moet nadenken hoe zij de zorg gaat organiseren en betalen. De WMO-raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd. Maar met die structuur gaat de gemeente stoppen. Er komt een adviesraad sociaal domein. Om de gemeente goed te kunnen adviseren zijn veel belangengroepen in die raad vertegenwoordigd. En daar had het platform dus iemand anders voor in gedachten, dan de gemeente zelf. (foto: Gemeente Schouwen-Duiveland)

bron: WereldRegio  12-02-2016

Van de Ven troeft Kerkhove weer af

Lesley Kerkhove Richard van Loon

Lesley Kerkhove heeft net als de vorige keer naast de titel van Zeeuwse sportvrouw gegrepen. Deze keer betrof het het jaar 2015. De 24-jarige tennisster hoorde donderdagavond bij de bekendmaking in het Goese theater De Mythe zelf dat de Vlissingse motorcrosser Nancy van de Ven net als over het jaar 2014 met de provinciale eer ging strijken. Afgelopen vrijdag waren de Schouwse sportverkiezingen. Hierbij behoorde Kerkhove (foto) niet tot de genomineerden omdat ze dat niet meer wenst. In 2011 was de Zierikzeese voor het laatst Zeeuws sportvrouw van het jaar. foto: Richard van Loon)

bron: WereldRegio  11-02-2016

ZieZaVo: Stella Boys verslikt zich in Deco Home

Stella boys / Deco Home ZieZaVo WereldRegio

Stella Boys/’t Centrum kreeg in de eerste klasse van de ZieZaVo-competitie het deksel op de neus tegen Deco Home Zierikzee. Met een 4-1-voorsprong in de eerste helft was Stella Boys in de tweede helft niet meer bij machte om te scoren. Deco Home Zierikzee bleef hard werken en de druk opvoeren en kwam met nog vijf minuten op het scorebord tot de gelijkmaker. Het was Bas Brasschaat die een mooie pass achter keeper Bart van der Wouden tikte (4-5). In de laatste seconden kwam het nog tot 4-6 nadat de keeper mee in de aanval was en Deco Home Zierikzee in een leeg doel kon scoren. Van Oeveren/WIK had alleen in de eerste helft tegenstand van Stella Boys/’t Centrum 2. In de tweede helft werd er met 8-1 lustig op los gescoord. IJtama won eenvoudig met 11-3 van FC Hanse Staalbouw en Vivars.nl was met 4-1 te sterk voor ASZ. In de  tweede klasse kroop koploper FC Kerkwerve/Oliegeultje door het oog van de naald tegen Fiets Outlet Zeeland. Met 5-2 voor kwam Fiets Outlet Zeeland terug tot 5-4 en had tot twee keer toe de gelijkmaker op de schoen maar de paal bracht redding waaruit eindelijk de koploper de drie punten mee naar huis nam. De Strandloper/Ginsterveld 2 had een makkelijke avond tegen DDEZM met 12-2 winst. Via Adviseur won met 4-2 van Faxe. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  11-02-2016

Schouwen-Duiveland wil jongeren uit criminaliteit houden

Politie logo Zierikzee-Monumentenstad.nl

De gemeente Schouwen-Duiveland, woningbouwvereniging Zeeuwland, de jeugdpolitie en het maatschappelijk werk SMWO zijn een overleggroep begonnen die moet voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. Het team overlegt eens per maand over jongeren die op straat opvallend gedrag (vernielingen, spijbelen, geweld) vertonen. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  10-02-2016

Extra geld voor pechvogels

Geld Zierikzee-Monumentenstad.nl

Voor mensen die financieel tussen wal en schip vallen, komt de gemeente Schouwen-Duiveland met een speciale vangnetregeling. Schrijnende gevallen noemt wethouder Cees van den Bos ze, de mensen die geen bijstand krijgen en leven van hun eigen inkomen, maar toch in broodnood komen. “We weten nog niet hoeveel het er zijn, maar we weten wel dat ze er zijn. We gaan ze helpen op basis van maatwerk.” Dat is één van de maatregelen uit het nieuwe minimabeleid, zoals de gemeente dat momenteel opstelt. Het geld dat deze mensen krijgen, kunnen ze besteden aan bijvoorbeeld kleding. De gemeente gaat dan ook geen subsidie verlenen aan de kledingbank in Zierikzee, legt wethouder Van den Bos uit. “Het minimabeleid willen we niet bij een derde partij neerleggen. Voor minima moeten we als gemeente zelf voorzieningen treffen.” Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  09-02-2016

‘Gemeente Schouwen-Duiveland kent eigen beleid niet’

Havenpplein Zierikzee-Monumentenstad.nl

De Stichting Het Cuypersgenootschap roept de gemeente Schouwen-Duiveland dringend op haar historisch erfgoed niet te verkwanselen. Dat dreigt volgens de landelijke monumentenorganisatie te gebeuren als de gemeente haar plan doorzet om de monumentenlijst op te schonen. Het idee is dat eigenaren alleen maar last hebben van een monumentenstatus. Maar door de lijst in te korten, kunnen historische panden ‘na een simpele sloopmelding gesloopt worden’, voert Norman Vervat van de stichting aan. “Ook binnen beschermde stads- en dorpsgezichten is sloop tegenwoordig relatief makkelijk. Voor het behoud van het bijzondere karakter van een plaats is de gemeentelijke monumentenlijst onmisbaar.” Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  09-02-2016

Een beetje chihuahua slaapt in een bedstee van Leen uit Zierikzee

Chihuahuabezitters hebben veel over voor hun hond. In Zierikzee kunnen ze terecht voor een heuse bedstee, strandstoel, loungeset of allerhande accessoires. Leen Coenraad heeft het er maar druk mee, sinds hij drie jaar geleden werd gevraagd voor de chihuahuabingo in Zuid-Beijerland als prijs een kledingskast voor hondenkleertjes te timmereren. Met echtgenote Miranda zijn ze inmiddels graag geziene standhouders op de jaarlijkse chihuahuadag. Zijn creaties vinden grif aftrek. Lees verder.

bron: PZC  09-02-2016

Doorsteek bij Saman kost negen ton

Saman, Lulianastraat Zierikzee-Monumentenstad.nl

Voor de doorsteek naar een nieuwe parkeerplaats achter het huidige terrein van Saman in Zierikzee, heeft de gemeente negen ton over. Dat bedrag betaalt de gemeente Schouwen-Duiveland voor drieduizend vierkante meter grond en bedrijfsgebouwen. Het bedrag is gebaseerd op taxaties van makelaars. Het installatiebedrijf groeit op die plek al jaren uit zijn jasje en de gemeente kon de grond goed gebruiken om eindelijk een doorsteek te kunnen maken naar een het terrein van het voormalige zwembad. Daar komt volgend jaar een parkeerplaats met 250 tot 350 plekken, tevens voor touringcars. De gebouwen van Saman maken plaats voor een trappartij. Bezoekers die met de auto naar Zierikzee zijn gekomen, wandelen dan via de Noord- en Zuidhavenpoort zo het centrum in. Ook voor fietsers komt er een pad. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  09-02-2016

Nieuw sanitairgebouw duikers bij Zeelandbrug doelwit van vandalen

Vandalen hebben vernielingen aangericht aan het nieuwe sanitairgebouw voor duikers bij de Zeelandbrug. Geprobeerd is een deur los te schroeven. De schade die daarbij ontstond, is inmiddels verholpen. In het gebouwtje zijn 4 wc’s en een omkleedruimte ondergebracht. Lees verder.

bron: PZC  09-02-2016

Kampioenschappen schaken voor basisschool

Schaken zwart Zierikzee-Monumentenstad.nl

De schaakvereniging Zierikzee houdt op woensdagmiddag 17 februari het basisscholen kampioenschap snelschaken. Dit jaar is er een recordaantal inschrijvingen voor de schaakwedstrijden: 26 teams met meer dan honderd kinderen doen mee. Het kampioenschap vindt plaats van 13.30 tot circa 17.00 uur in scholengroep de Pontes Pieter Zeeman te Zierikzee. Elke partij duurt tien minuten per speler. Er worden zeven rondes gespeeld. Elke school mag maximaal vier teams inschrijven. Een team bestaat uit vier spelers en eventueel één reserve. De kampioen ontvangt de Martin Krijger wisselbokaal. Ook is er een prijs voor de tweede en derde plaats. Leden van de teams op de eerste, tweede en derde plaats krijgen tot de zomer gratis lidmaatschap aangeboden voor de les- en speelavond van de schaakclub op maandagavond. Omdat er zoveel teams zijn ingeschreven mogen de eerst vier of vijf teams door naar het provinciaal kampioenschap op zaterdag 12 maart. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: Ons Eiland  09-02-2016

Dakpannen in binnenstad Zierikzee vervangen met hoogwerker

Noodopvang crisis Zierikzee-Monumentenstad.nl

Even een paar dakpannen vervangen aan een historisch pan in de dichtbebouwde binnenstad van Zierikzee doe je niet altijd eenvoudig met een ladder. Het hoge pand van het Leger des Heils aan de Poststraat vangt letterlijk veel wind. De oud-hollandse pannen op het steile dak zijn langs de buitenkant geankerd met latten. Het geplande onderhoud kon na de heftige storm van maandag niet op een beter moment komen. En dat kan dan alleen maar goed met een hoogwerker aan een grote kraan, die tot ver over de oranje daken reikt. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  09-02-2016

Tijd dringt voor kledingbank Zierikzee

Kleding Zierikzee-Monumentenstad.nl

Rekken vol kleding, kasten vol speelgoed. Dozen, opbergboxen, vuilniszakken, zelfs de trap ligt bezaaid. En als Marike de Jonge binnen vier weken niet een ander onderkomen heeft voor de kledingbank, staat ze met de hele zooi op straat. “Een meisje met boterhamzakjes om haar sokjes omdat de regen door de gaten in haar schoenen ging. Zij en haar familie, ze zagen eruit als zwervers. We hebben ze goed aangekleed. Dankbaar dat ze waren. Ze hadden tranen in hun ogen. Net als wij.” Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  08-02-2016

Hondenkapper’t verhuist naar dierenartsenpraktijk Zierikzee

Hondekappert Verrenieuwstraat Zierikzee-Monumentenstad.nl

Trimsalon De Hondenkapper’t verhuist de praktijk van de Verrenieuwstraat naar de Dierenartsenpraktijk Schouwen-Duiveland aan de Grevelingenstraat in Zierikzee. Op die plek hield hondenkapster Mirjam van Oord al op vaste dagen praktijk, voor dieren die voor hun knipbeurt in narcose dienen te worden gebracht, maar nu wordt het haar vaste stek. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  08-02-2016

Omoda duikt op in beelden vluchtelingen

Vluchtelingen Omoda-tas WereldRegio

Oplettende journaal-kijkers hebben dit weekend een wel zeer opmerkelijk beeld voorbij zien komen op televisie. Een groep vluchtelingen in een niet bekend Arabisch land op weg naar veiliger oorden. En de persoon rechts op de foto draagt een tas van het Zierikzeese bedrijf Omoda. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  08-02-2016

Bijeenkomst PCOB in Zierikzee

Gasthuiskerk wijkgebouw Zierikzee-Monumentenstad.nl

Woensdag 17 februari komt de Protestants Christelijke Ouderen Bond afdeling Schouwen-Duiveland bijeen in de ruimte achter de Gasthuiskerk in Zierikzee. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Deze maand zullen verschillende medewerkers van het Hospice u iets zullen vertellen over hun werk. De aanvang van het programma is 14.15 uur. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: Ons Eiland  08-02-2016

Gezamenlijke Rotaryclubs dragen steentje bij aan nieuw pand Scouting Zierikzee

Mr. Bakkergroep cheque Rotary Schouwen-Duiveland

Zaterdag 6 februari 2016 overhandigden de gezamenlijke rotaryclubs van Schouwen-Duiveland, een cheque van 10.000 euro aan de Mr. Bakker scoutinggroep in Zierikzee. Dhr. F. van Rotterdam, voorzitter van de Stichting Scouting Zierikzee en Omstreken nam op het terrein van de Scouting aan de van Veenlaan 1, de cheque in ontvangst  van voorzitters Frans Muller, van Rotary Club Zierikzee en Marc Groenewegen, van Rotaryclub Schouwen-Duiveland. De  gift,  is een bijdrage voor het nieuw te bouwen clubgebouw. De gezamenlijke bijdrage van 10.000 euro vloeit voort uit  de opbrengst van het Benefiet Menevenement in Oosterland, dat op 16 mei 2015 voor de 10e en laatste keer werd georganiseerd. Het jaarlijkse menevenement  was een initiatief van de Rotaryclub Schouwen-Duiveland en de Rotary Club Zierikzee. Met de opbrengst van ruim 150.000 euro over 10 jaar, is een school in Cambodja gebouwd en zijn vele lokale doelen ondersteund. (foto: Rotary Schouwen-Duiveland)

bron: Rotary Schouwen-Duiveland  07-02-2016

Opening nieuwe damesmodezaak Zierikzee

Molisa opent aan de Dam in centrum Zierikzee. Op 13 februari openen Lia van der Schalk en haar dochter Saskia Jeremic een nieuwe damesmodezaak in Zierikzee op de Dam 11. De zaak wordt officieel om 14.00 uur geopend door de locoburgemeester. Er is ook live muziek en een modeshow. Bij Molisa wordt moderne kleding voor jong en oud verkocht.

bron: Ons Eiland  07-02-2016

Dief betrapt na stelen uit container milieustraat

Politie logo Zierikzee-Monumentenstad.nl

Een 32-jarige man uit Zierikzee is vrijdagavond in de Deltastraat aangehouden op verdenking van diefstal uit een milieustraatcontainer. Vanwege het late uur, het is dan al 23.45 uur, lijkt het surveillerende agenten niet aannemelijk dat de computer achterop de fiets van de verdachte eerlijk verkregen is. Met name niet omdat de Deltaweg een doodlopende straat is en onderdeel uitmaakt van een bedrijventerrein waar ook de milieustraat is gevestigd. De afgelopen tijd is hier meerder keren ingebroken. Als de man hierover aan de tand gevoeld wordt, snijdt zijn verhaal totaal geen hout. Als blijkt dat hij ook nog een videocamera en een adapter bij zich heeft, is er voldoende reden om de man als verdachte van diefstal aan te houden. Hij is vervolgens overgebracht naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg en zit nog vast. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: Politie.nl  06-02-2016

Russische Bukhanko geen partij voor Kerkhove

Lesley Kerkhove Richard van Loon

Lesley Kerkhove heeft zich nauwelijks hoeven inspannen tijdens haar eerste kwalificatiewedstrijd voor het hoofdtoernooi van een WTA in St. Petersburg. De 24-jarige Zierikzeese had geen enkel probleem met de Russische Anastasia Bukhanko, een speelster buiten de topduizend die van de organisatie een wild card kreeg. Het werd zaterdagmiddag tweemaal 6-1. Kerkhove (foto) moet nog twee wedstrijden winnen om toegelaten te kunnen worden tot het WTA-toernooi. (foto: Richard van Loon)

bron: WereldRegio  06-02-2016

Irma Verstrate wint dierenquiz Bolle

Irma Verstrate Bolle Dier en Tuin WereldRegio

Irma Verstrate is zaterdag de winnaar geworden van de dierenquiz bij Bolle Dier en Tuin in Zierikzee.Ze nam het op tegen enkele tientallen kandidaten. Die moesten een serie vragen beantwoorden tijden de Dierenfair in de zaak. Ze won voor 500 euro aan cadeaubonnen. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  06-02-2016

Zierikzeese organiseert sponsordiner voor Vietnamese meisjes

Miranda Nieuwenhuijse Cycle4girls

Als je een goed doel wilt steunen kun je natuurlijk met een collectebus de wijk in. Maar je kunt ook 300 kilometer gaan fietsen in een gebied in Vietnam. De 39-jarige Miranda Nieuwenhuijse uit Zierikzee kiest voor het laatste. Op 3 april vertrekt ze, maar eerst moet ze een bedrag van €3000 bij elkaar sprokkelen. Miranda heeft zich het lot van meisjes in het Noordwesten van Vietnam aangetrokken en meldde zich aan voor het project Cycle4Girls van Plan Nederland. Meisjes, die weinig tot geen kans hebben op een beter leven. Maar met Plan Nederland kan er onderwijs geboden en komen er sanitaire voorzieningen. Ook gaat het geld naar werkgelegenheidsprojecten die Plan Nederland uitvoert met de stichting Reach. De Zierikzeese heeft landen als Vietnam eerder bezocht en sprak er zelfs een meisje in de bediening van een restaurant. Een meisje dat met de stichting Reach kansen geboden zijn. Het bevestigde voor Miranda de uitdaging om op de fiets te klimmen en te gaan trainen voor het Vietnamese avontuur. Schouwen-Duiveland heeft weliswaar geen bergen, maar wel wind. De eerste €1000 heeft ze al binnen. Die zal onder andere worden uitgegeven aan onderwijs voor het meisje Tam; acht jaar oud. In Vietnam zal ze haar gaan ontmoeten. Een ervaring waar Miranda nu al naar uitkijkt. Maar eerst geld inzamelen. Ze heeft via haar broer Dennis, chef-kok Brasserie Westenwind het idee opgepakt om daar op dinsdag 23 februari in Scharendijke een sponsordiner te gaan organiseren. Deelnemers betalen €50 en krijgen daar een ‘walking diner’ met zes Vietnamese gerechten voor. Ook is er een wijnproeverij met Juan Haro van Vinos Quixote.

bron: WereldRegio  06-02-2016

Primeur Post en beachduo

beachtennisduo Pieter Boot/Ronald van Slooten WereldRegio

Golfer Bas Post is vrijdagavond verkozen tot de beste sporter van 2015 van de gemeente Schouwen-Duiveland. Het beachtennisduo Pieter Boot/Ronald van Slooten (foto) werd tijdens de eilandelijke sportverkiezing in Sportblok uitgeroepen tot de beste sportploeg. Zowel Post als de strandtennissers beleefden hiermee een primeur. De uitverkiezing van de Bruse golfer is op zijn plaats. Post toonde in 2015 op meerdere podia in wisselende samenstelling zijn kwaliteiten die leidden tot individuele, Zeeuwse titels, een nationale prijs (met Job-Jan Simmelink) en promotie naar het hoogste competitieniveau met golfclub Grevelingenhout. Met zijn prestaties troefde Post de beste sporter van 2014, Annelous Lammerts. De kitesurfer uit Schuddebeurs ontbrak op het Schouwse sportgala maar leverde vanuit Kenia, waar ze nu traint voor een nieuw seizoen, een mooie bijdrage met een zelfgemaakte video. Slechts met een persoon meer zijn Boot en Van Slooten in 2015 de beste sportploeg geworden. Dit dankt het duo aan een ITF-eindzege in Kamperland, een verloren ITF-finale in Ouddorp, een halve in Middelburg, ook ITF, een plaats bij de laatste zestien op het Europeeskampioenschap en hun Nederlandse titel. De Penning van Verdienste ging deze keer naar bijna scheidend Forza-voorzitter Wim Munter en de Aanmoedigingsprijs viel judoka Josca de Boer (brons op NK in categorie -63 kilo onder 15 jaar) ten deel. De Organisatieprijs was voor Delta Sport vanwege de organisatie voor het NK Masters en er was een oeuvreprijs voor voetbaldier Dig Vleugel waarmee het aantal Bruse gelauwerden, na Munter en Post, op drie kwam. Een nieuwe onderscheiding, de beste senior, ging naar atlete Edith Margadant (driemaal goud en een keer zilver op NK Masters). Deze prijs is in het leven geroepen om oudere sporters eens een apart maar terecht podium te geven. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  05-02-2016

Brandweer verdwijnt uit binnenstad Zierikzee

Brandweerkazerne Regenboogstraat Zierikzee-Monumentenstad.nl

De brandweer van Zierikzee vertrekt uit haar vertrouwde post aan de Regenboogstraat en verhuist naar de omgeving Haringvlietstraat. Dat heeft de Veiligheidsregio Zeeland vandaag besloten. Het is nog onduidelijk waar de kazerne precies komt te staan. De gemeente denkt nog steeds na over de invulling van dat gebied. Ook is niet duidelijk wanneer de verhuizing zal gaan plaatsvinden. Maar het besluit is genomen. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

(bron: WereldRegio  05-02-2016

Stratenmakerstent zorgt voor verwarring in Zierikzee

Tent stratenmakers Kraanplein Omroep Zeeland

Het levert soms verbaasde blikken op in Zierikzee: een grote, witte tent op het Kraanplein. Mensen denken dat er geschaatst kan worden, maar er wordt in de tent gewerkt door stratenmakers. Ondanks weer en wind kan er op het Kraanplein doorgewerkt worden door stratenmakers van het aannemingsbedrijf uit Sint Annaland. “We hebben deze grote tent neergezet zodat we onafhankelijk van het weer ons werk kunnen doen,” zegt projectleider Ariën Barendregt. “Er hangen warmtebronnen, een luchtsluis met warme lucht waardoor we ook bij vorst gewoon door kunnen werken. De tent zorgt er ook voor dat de regen geen problemen geeft met ons werk.” Het is de tweede keer dat het aannemingsbedrijf met een tent werkt voor hun straatwerkzaamheden en voor het eerst in Zeeland. “Door op deze manier te werken kunnen we de opleverdatum van het Kraanplein waarmaken en zal er geen achterstand door weersinvloeden zijn,” benadrukt Barendregt nog maar eens. Inwoners van Zierikzee werpen regelmatig een nieuwsgierige blik in de tent. Sommigen weten dat er door stratenmakers gewerkt wordt. “Vroeger deden die mannen hun werk in weer en wind,” zegt een oudere man. “Door alle strenge regels van tegenwoordig is dit wel een goede oplossing, denk ik.” “Ik dacht dat er hier geschaatst kon worden,” zegt een jonge vrouw op de fiets. Door een van de andere nieuwsgierigen wordt zij erop attent gemaakt dat de schaatstent even verderop, op het Havenplein staat. Bekijk hier het interview. (foto: Omroep Zeeland)

bron: Omroep Zeeland  04-02-2016

MFC Zierikzee kruipt uit het dal

MFC Zierikzee-Monumentenstad.nl

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Zierikzee is de klap van het failliete Welzijnshuis als hoofdhuurder te boven gekomen. Het aantal vaste gebruikers (14 dit jaar) is inmiddels groter dan in het zwartgallige jaar 2013, toen het Welzijnshuis failliet ging en als hoofdhuurder een groot gat achterliet. De organisatie sleurde bovendien een hoop cursussen mee in de vrije val. En ook die doelgroepen weten de weg naar de oude school in hartje Malta weer goed te vinden, zien beheerder Heleen van den Bos en haar rechterhand John Hobé naar volle tevredenheid. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  04-02-1016

Driestuiversopera Zierik op CTV

Cichoreifabriek De Kapel Zierikzee-Monumentenstad.nl

Omroep CTV besteedt 9 februari aandacht aan het locatietheaterproject ‘De Driestuiversopera’ van Theatergroep Zierik eind mei en begin juni in de voormalige cichoreifabriek De Kapel nabij Zierikzee. Naast een impressie van een repetitiedag vertelt Cees Möhlmann over de achtergronden van de voorstelling. De verkoop van de kaarten start binnenkort. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  04-02-2016

Izaäk Schults neemt afscheid

Izaak Schults Ons Eiland

Het begon 37 ½ jaar geleden met een advertentie in de Zierikzeesche Nieuwsbode, waarin een conciërge annex tuinman gezocht werd voor Rijksscholengemeenschap Professor Zeeman. De Bruse Izaäk Schults deed in die tijd van alles en nog wat. “Ik was classificeerder, schilder, reed met de trekker, was opperman, ik werkte aan de Brouwersdam en als bedrijfsverzorger,” somt hij op. “De baan als conciërge was voor halve dagen, maar na een half jaar vroeg meneer Vis, de rector, al aan me of ik niet hele dagen kon komen werken en daar hoefde ik niet lang over na te denken.” De Rijksscholengemeenschap Professor Zeeman beschikte destijds nog over drie gebouwen, in de binnenstad. Izaäk regelde de zaken aan de Nieuwe Bogerdstraat. “Ik maaide ook het gras en hielp soms aan de Calandweg en de Manhuisstraat. Die drie locaties waren wel leuk hoor; je was altijd onderweg.” Met leerlingen omgaan beviel Izaäk al gelijk goed en door zijn werkervaring wist hij van aanpakken. “De rector, meneer Vis, was een statige man, maar we konden samen goed overweg. En de leerlingen van toen herken ik nog steeds van gezicht – inmiddels komen hún eigen kinderen alweer hier op school. In namen ben ik minder goed hoor, maar hun gezichten herken ik nog wel. Een goed contact hebben met de mensen om je heen is belangrijk; ik ben het hart van de school, zeggen ze.” In de loop der tijd heeft Izaäk allerlei wijsheden geleerd, maar ook dingen over zichzelf. “Ik probeer altijd rustig te blijven en fatsoenlijk met leerlingen om te gaan, dan verdien je respect. En als mijn geduld soms even op is, dan knijp ik even in de sleutelbossen in de zakken van mijn stofjas. Dat helpt. En verder heb ik geleerd dat het altijd heel belangrijk is eerst maar eens te zorgen dat er koffie is. Dan komt de rest vanzelf wel.” Lastigere momenten waren er ook tijdens het werk. “Dat het alarm voor de vierde keer op een nacht afging en dat ik dan in mijn eentje om de school liep en door het gebouw. Toen had ik het niet breed hoor!” Vrijdag 19 februari wordt Izaäks laatste dag op inmiddels Pontes Pieter Zeeman en hij gaat zijn werk erg missen, weet hij nu al. “Ik voel me hier thuis en door al die leerlingen om me heen blijf je jong. Ik heb het ontzettend naar mijn zin en ik gooi er af en toe zelfs van die moderne woorden uit. Chillen, cool, boeien! En zelfs in de vakanties mis ik de leerlingen al- het gebouw is me veel te stil zonder al die jeugd. Sommigen vragen me nu bezorgd of ik dan echt niet nog een keer terug kom. Maar ik ga eerst mijn huisje maar eens opknappen en daarna de tuin en de schuur. Wat ik iedereen toewens? Veel gezondheid en dat ik dat zelf ook maar mag meemaken.” Sinds jaar en dag kun je Izaäk Schults uittekenen in zijn blauwe stofjas. Hij heeft ze in soorten; om te schilderen gebruikt hij zijn schildersstofjas, vertelt hij. “Dan doe ik de kwast in een zak.” De stofjas is handig omdat alles erin past; sleutels, telefoon, opschrijfboekje. “Maar twee of drie dagen per jaar had ik mijn stofjas niet aan; als ik het tapijt uitrolde in de examenzaal.”  (foto: Ons Eiland)

bron: Ons Eiland  04-02-2016

Schouwen-Duiveland is drugsgebruik jongeren zat

Drugs Omroep Zeeland

De gemeente Schouwen-Duiveland bindt de strijd aan met het drugsgebruik onder jongeren. Uit onderzoeken blijkt dat de jeugd op het eiland meer gebruikt dan gemiddeld in Zeeland, en dat ook op jongere leeftijd doet. De gemeente gaat het probleem te lijf met een extra jongerenwerker en extra voorlichting. Welzijnswerkers trokken afgelopen zomer aan de bel bij de gemeenteraad. Die toonde zich geschrokken en stelt de komende vier jaar 70.000 euro beschikbaar om het tij te keren. Dat betekent in de praktijk dat er – bovenop de twee huidige jongerenwerkerplekken – een halve baan bijkomt. De maatregelen worden scherp geëvalueerd, zegt wethouder Cees van den Bos. “Mochten ze niet voldoende zijn, dan moeten we bijsturen.” Op de vraag of het zou helpen een coffeeshop toe te staan waar gereguleerd softdrugs verkocht wordt, antwoord hij stellig: “Dat is geen optie”. In een onderzoek door jongerenwerkers gaf 40 procent van de ondervraagde jongeren (251) aan middelen te gebruiken. Sommige jongeren blowen al op hun dertiende. Anderen zouden met harddrugs zoals speed en XTC experimenteren. De jeugdmonitor van ZB planbureau (voorheen Scoop), geeft aan dat op Schouwen bijna twee keer zoveel jongeren tussen de 14 en 15 jaar softdrugs gebruiken ten opzichte van de rest van de provincie. Bekijk hier de video. (foto Omroep Zeeland)

bron: Omroep Zeeland 04-02-1016

Thuiskweker hennep is auto kwijt

ibn auto hennep @wa schouwen-Duiveland

Gisteravond heeft de politie van Zierikzee een thuiskweker van hennep aangehouden en is er beslag gelegd op zijn auto. De verdachte is voor verhoor ingesloten. Dat meldt wijkagent Douwe de Vries op zijn politietwitteraccount. (foto: twitter Douwe de Vries @wa_SchouwenDuiv)

bron: Douwe de Vries

Welkom voor nieuwe inwoners

Gemeentehuis Zierikzee-Monumentenstad.nl

Op dinsdag 9 februari organiseert het gemeentebestuur een kennismakingsbijeenkomst voor diegenen die zich vanaf 2015 op Schouwen-Duiveland hebben gevestigd. Deze jaarlijkse bijeenkomst voor nieuwe inwoners wordt gehouden in het gemeentehuis in Zierikzee tussen 19.00 en 22.00 uur. Nieuwe inwoners kunnen tijdens deze bijeenkomst kennismaken met het gemeentebestuur en uiteraard ook met andere nieuwkomers.In de hal van het gemeentehuis is een informatiemarkt waar de bezoekers zich kunnen informeren over allerlei maatschappelijke aangelegenheden. Inwoners die zich recentelijk in de gemeente hebben gevestigd maar geen uitnodiging ontvingen kunnen zich alsnog aanmelden: nannie.dorst@schouwen-duiveland.nl. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: gemeente Schouwen-Duiveland 03-02-1016

Pleidooi voor eerste twee uur gratis parkeren in Zierikzee

Parkeren Gasthuisboomgaard Zierikzee-Monumentenstad.nl

De eerste twee uren gratis parkeren in Zierikzee. Daarvoor pleit de Projectgroep Initiatief Binnenstad Zierikzee, de club die ook de schouders zet onder de introductie van de BIZ, de bedrijfsinvesteringszone, in de binnenstad van Zierikzee. Die maatregel zou deze zomer al moeten worden ingevoerd. Het zou veel mensen bewegen toch even hun boodschapje te doen in de stad. Doel van de projectgroep en de BIZ is de binnenstad aantrekkelijker te maken en daarmee de economie en ondernemersresultaten te bevorderen. Landelijk zijn er rond de 135 BIZ-zones ingesteld. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC 03-02-2016

Verplichte BIZ-bijdrage positief ontvangen in Zierikzee

BIZ Zeelandia WereldRegio

Onder de honderdtwintig aanwezige ondernemers in Zierikzee klonk woensdagavond nauwelijks een wanklank over de plannen om per 1 mei van dit jaar een BIZ-zone te starten.In zo’n gebied (bedrijven investeringszone) worden ondernemers verplicht om een jaarlijkse bijdrage te leveren aan een ondernemerspot. Die bijdragen worden per waarde van het bedrijfspand berekend. Een ton staat voor een bijdrage van zestig euro en de hoogste bijdrage geldt voor panden die meer dan vier ton waard zijn: 480 euro per jaar. De plannen zijn ontwikkeld door de club Ondernemers voor Ondernemers, de OVO. Enkele jaren geleden werden de plannen nog door een meerderheid van de ondernemers afgeschoten. Maar er moet nog gestemd gaan worden en dat gebeurt in april. Als een meerderheid van de ongeveer 260 ondernemers binnen de grachten van de stad dan ja zegt, wordt de BIZ ingevoerd. In 2016 hoeft er dan nog niet betaald te gaan worden. Wel is de gemeente bereid om een voorschot van 50.000 euro te storten op rekening van de ondernemers. Daarnaast heeft de gemeente beloofd jaarlijks 25.000 euro bij te leggen. Met die verwachte ondernemersinbreng van 50.000 euro heeft de binnenstad jaarlijks dan 75.000 euro uit te geven. En zijn er niet langer ondernemers, die wel profiteren van evenementen, maar er niet aan mee betalen. Wethouder Ad Verseput toonde zich optimistisch over de kansen voor de BIZ. (zie foto) Een BIZ wordt na vijf jaar weer ter stemming/verlenging aan de ondernemers voorgelegd. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio 03-02-2016

Snep en dochters veroveren orgel in Zierikzeese Sintlievensmonsterkerk

Nieuwe Kerk Zierikzee-Monumentenstad.nl

In de Nieuwe Kerk in Zierikzee is vandaag de productie Snep en dochters in première gegaan. De muzikale voorstelling naar een idee van Mar van der Veer is gemaakt voor het scholenproject Keet in de Kerk. Kinderen uit de groepen vijf en zes van de basisschool worden met dit programma onder leiding van dirigente Cathy Kotoun spelenderwijs vertrouwd gemaakt met muziek. Snep (1656 – 1719) en dochters vertelt het waargebeurde verhaal van Agnita en Johanna, die net als hun beroemde vader op het orgel van de Zierikzeese Sint Lievensmonsterkerk willen spelen. In die tijd ongehoord voor dames. Toch zetten ze hun zin door en worden daarmee de eerste vrouwelijke organisten in Nederland. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC 03-02-1016

TIEN MILLE VOOR SCOUTING IN ZIERIKZEE

De gezamenlijke rotaryclubs van Schouwen-Duiveland geven zaterdag een cheque van €10.000 aan de Mr. Bakker scoutingroep in Zierikzee. De gezamenlijke bijdrage van €10.000 vloeit voort uit de opbrengst van het
Benefiet Menevenement in Oosterland, dat in mei vorig jaar voor de tiende en laatste keer werd georganiseerd. Het jaarlijkse menevenement was een initiatief van de Rotaryclub Schouwen-Duiveland en de Rotaryclub Zierikzee. Met de opbrengst van ruim €150.000 over tien jaar, is een school in Cambodja gebouwd en zijn vele lokale doelen ondersteund.

bron: WereldRegio  02-02-2016

WIETKWEKERIJ OPGEROLD IN ZIERIKZEE

Hennepkwekerij Deltastraat twitter wijkagent Douwe de Vries

Vanmorgen, dinsdagochtend,is er door de politie een grote wietkwekerij gevonden in een loods aan de Deltastraat in Zierikzee. De kwekerij werd rond 09.00 uur gevonden door de politie. In het pand waren een man van 42 uit Oud-Vossemeer en een man van 72 uit Bergen op Zoom aanwezig. Deze zijn door de politie aangehouden. Een gespecialiseerd bedrijf is bezig met het opruimen van de kwekerij. Netwerkbedrijf Delta heeft het stroom afgesloten in de loods. In de loods stonden waarschijnlijk honderden wiet planten en stekjes. (foto: twitter: @wa_schouwenduiv Douwe de Vries)

bron: WereldRegio 02-02-2016

DELTA SPORT-KEEPER STAM IN VOORSELECTIE EK BEACH HANDBALL

Micha Stam WereldRegio

Micha Stam, keeper in de B-jeugd van Delta Sport, is opgenomen in de voorselectie voor het EK Beach Handball dat in juli 2016 in Portugal wordt gehouden. De vijftienjarige doelman is een van de 22 geselecteerden die zaterdag 13 februari hun eerste training in Raamsdonksveer afwerken. Twee weken later staat er voor Stam (foto) en de anderen in dezelfde Brabantse plaats een trainingsstage op het programma. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio 02-02-2016

JANSON PRAAT MET TOPKLASSER CAPELLE

Ramon Janson heeft een gesprek gehad met zaterdag-topklasser Capelle. De snelle en behendige buitenspeler bevestigt dit maandagavond. Ook zondag-eersteklasser Goes heeft inmiddels interesse getoond, maar tot een gesprek laat de twintigjarige Zierikzeeënaar het vooralsnog niet komen. ,,Goes heb ik afgezegd omdat mijn voorkeur op dit moment naar Capelle uit gaat”, aldus Janson (rechts op de foto). Een vertrek bij MZC’11 is nog niet aan de orde. ..Ik ga eerst het tweede gesprek met Capelle aan en dan maak ik een keuze.” Met MZC’11 staat Janson momenteel tweede in de tweede klasse E. Hij maakte tot nu toe negentien goals. Eerder al liet eredivisionist Excelsior haar interesse omtrent Janson blijken. Ook andere BVO’s (NAC, Heerenveen) zijn inmiddels op de hoogte van de kwaliteiten van Janson.

bron: WereldRegio 01-02-2016

PROEFLESSEN SLAGWERK IN ZIERIKZEE

Bij de Percussie Groep Zierikzee kunnen belangstellenden vanaf donderdag 11 februari een drietal proeflessen volgen voor slagwerk. Tijdens deze proeflessen maken deelnemers kennis met alle verschillende slaginstrumenten. Zo zullen ze drie lessen gaan werken aan de beginselen van trommelen, drummen en vele andere slaginstrumenten. De proeflessen zijn gratis en zijn op donderdag 11, 18 en 25 februari van 19.00 tot 19.30 uur in het gebouw de Harmonie, gelegen naast de Calandweg in Zierikzee. Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie is verkrijgbaar via Marian Vaane: info@vaane.nl.

bron: Ons Eiland 01-02-2016

TENNIS: KERKHOVE NAAR HOOGSTE PLEK OOIT

Lesley Kerkhove Richard van Loon

Tennisster Lesley Kerkhove is maandag naar de 187e plaats op de wereldranglijst gestegen, haar hoogste notering ooit. De 24-jarige Zierikzeese, die van de 195e plek kwam, dankt haar stijging aan haar debuut op de Australian Open. Lees verder.  (foto: Richard van Loon)

bron: PZC 01-02-2016

LESUITVAL PPZ ZIERIKZEE DOOR GRIEPEPIDEMIE

Pontes Pieter Zeeman Zierikzee-Monumentenstad.nl

Op het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee is er extra lesuitval ontstaan, door het hoge aantal leraren dat zich heeft ziekgemeld. “De griepepidemie heeft nu ook Zeeland bereikt”, schreef rector Marcel de Looff in een brief aan de ouders. Hij hoopt op hun begrip en zegt er ‘alles aan te doen’ om zo veel mogelijk lessen door te laten gaan.  Lees verder.

bron: PZC 01-02-2016

ONHANDIGE MARKERING GRAFMONUMENTEN

Begraafplaats Zierikzee-Monumentenstad.nl

Vorige week is een aantal grafmonumenten dat voor ruiming in aanmerking komt op onhandige wijze gemarkeerd. Het gaat om 29 grafmonumenten op de gemeentelijke begraafplaats in Zierikzee, 5 in Brouwershaven en 3 in Noordgouwe. Op deze monumenten zijn grote witte kruizen gezet. De opvallende markering heeft terecht voor onrust gezorgd. Het gaat om grafmonumenten waarvan de rechthebbenden afstand hebben gedaan. De rechthebbenden zijn vooraf schriftelijk geïnformeerd over het verwijderen van het grafmonument. De grafmonumenten worden weliswaar verwijderd, maar de stoffelijke resten blijven nog onaangeroerd. De gemeente betreurt het zeer dat de markering op deze grove wijze is uitgevoerd. Het verwijderen van de betreffende grafmonumenten wordt vandaag in gang gezet. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

 bron: gemeente Schouwen-Duiveland 01-02-2016

PAAR LAAT TROUWKLEDING ACHTER BIJ BUSSTATION

Buitenlands huwelijk wa_schouwenduiv Douwe de Vries

Een paar heeft zaterdag per abuis zijn trouwkleding laten staan bij busstation ’t Sas in Zierikzee. De politie heeft hiervoor aandacht gevraagd op Facebook door de foto van het paar in de kledij te tonen. De trouwkleren zaten in een rode tas. (foto: Twitter: Douwe de Vries @WA_SchouwenDuiv)

bron: WereldRegio 01-02-2016

ZIERIKZEE KRIJGT EIGEN STADSORGANIST

Orgel Nieuwe Kerk Zierikzee-Monumentenstad.nl

In navolging van andere steden krijgt Zierikzee ook een stadsorganist. In dit geval zelfs twee, want Rinus Verhage en Mar van der Veer gaan samen invulling geven aan dit fenomeen. In deze tijd zie je het begrip ‘stadsorganist’ steeds meer opduiken. Steden als Rotterdam, Eindhoven, Dordrecht, Hoorn en in Zeeland: Goes en Middelburg kennen een stadsorganist. De laatste tijd komen er steeds meer stadsorganisten bij. Zij fungeren als ambassadeurs van een stad met een historisch monumentaal muziekinstrument voor inwoners en toeristen. Dit gebeurt met name in een tijd waarin de grote historische kerken geen kerkelijke functie meer bezitten. Soms heeft een stadhuis (Rotterdam) ook een eigen orgel. Regelmatig worden de stadsorganisten gevraagd bij officiële ontvangsten, huwelijken enz. Hierbij wordt aangesloten bij een traditie uit de Gouden Eeuw toen de stadsorganisten ook een wereldlijke taak vervulden. Het is een functie die te vergelijken valt met een stadsbeiaardier. Op initiatief van Rinus Verhage is het idee van een stadsorganist bij het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland terecht gekomen. Hoewel het de bedoeling is dat uiteindelijk het begrip ‘stadsorganist’ op eigen financiële benen komt te staan heeft de gemeente te kennen gegeven door een aanloopsubsidie dit idee een kans te geven. Vervolgens hebben Rinus Verhage en Mar van der Veer besloten samen de post te gaan vervullen. De bedoeling is dat de orgelmuziek op veelkleurige wijze zal klinken met muziek uit alle tijden. Het idee dat orgelmuziek kerkelijke muziek is klopt niet. Ook in de Gouden Eeuw varieerden de organisten op de populaire wijsjes van die tijd. Op deze wijze willen zij aantonen dat het orgel in Nederland ten onrechte vaak miskend wordt, dit in tegenstelling tot landen als Japan en China waar de concertzalen overvol zijn als er een orgelconcert is. Als speler van een groot ‘orkest’ met tientallen instrumenten kan geen ander instrument zo’n grote diversiteit aan klanken geven. Dit jaar zal begonnen worden met vijf concerten in de Nieuwe Kerk. Mar van der Veer start op Koningsdag met een koninklijk programma waarna op Tweede Pinksterdag Rinus Verhage de serie voortzet. Gekozen is voor momenten waarop te verwachten is dat veel toeristen de stad bezoeken. De bespelingen zijn altijd gratis toegankelijk. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl

bron: WereldRegio 01-02-2016