Zierikzeese kleding naar vluchtingen in Goes

De inzamelingsactie voor vluchtelingen bij het MFC in Zierikzee heeft veertig kuub aan kleding opgeleverd. Veel meer dan de initiatiefnemers van de actie van tevoren hadden verwacht. Het was een spontane actie; de medewerkers van het centrum merkten dat inwoners van Zierikzee wel spullen wilden doneren aan de Welkom Winkel in Goes, maar dat die net iets te ver weg was. Dus besloten de medewerkers de spullen zelf in Zierikzee in te zamelen. Initiatiefneemster Heleen van de Bos noemt het hartverwarmend. “Het liep echt storm. Je draait je even om en er liggen weer tien zakken vol kleding. Ik dacht wel dat een aantal mensen spullen zouden komen brengen, maar zoveel had ik niet verwacht!” Volgens Van de Bos was het plan oorspronkelijk om met één busje de ingezamelde spullen naar Goes te brengen. “Maar dat gaat niet lukken. We gaan nu met verschillende busjes de ingezamelde spullen wegbrengen.” (foto: Omroep Zeeland) 

bron: Omroep Zeeland  25-09-2015

Cliëntenraad en SP Schouwen trekken samen op tegen latere betaling bijstand

De cliëntenraad Werk, Inkomen en Zorg en de SP beraden zich op een antwoord nu wethouder Cees van den Bos heeft laten weten dat hij zijn plannen met de bijstand onverkort uitvoert. BenW willen de betaaldag van de bijstand uitstellen naar de vijfde van de volgende maand. Nu betaalt de gemeente nog op de 23ste van de huidige maand. Door het uitstel kunnen eventuele eigen inkomsten van de cliënt nog van de uitkering worden afgetrokken. Nu moeten die achteraf worden verrekend. De nieuwe methode scheelt werk en is dus goedkoper. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) bron: PZC  25-09-2015

Stichting in beeld voor beheer MFC

Wethouder Jacqueline van Burg gaat met de stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen onderhandelen over beheer en exploitatie van het MFC in Zierikzee. “Ik wil de stichting oproepen haar verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van dit gebouw”, zei fractievoorzitter Robbert Lievense van Leefbaar Schouwen-Duiveland, de partij van de wethouder. Vorige week werd bekend dat het bestuur van het MFC per 1 oktober de handdoek in de ring gooit. Na het vertrek van het (failliete) Welzijnshuis zijn er te weinig huurders van het multifunctionele gebouw. Nieuwe vinden lukt niet. Het MFC draait sindsdien met verlies. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) bron: PZC  24-09-2015

Hotelgast Mondragon moet via Arendstraat en Grachtweg Zierikzee verlaten

Alle auto’s uit de parkeerkelder van het toekomstig hotel Mondragon moeten linksaf door de ’s Heer Arendstraat de stad verlaten. Een motie hiertoe van LSD, ChristenUnie, Alert!, D66 en CDA met steun van de VVD, werd donderdagavond overgenomen door wethouder Ad Verseput. In het collegevoorstel worden alleen bestuurders van auto’s breder dan 2.20 meter hiertoe verplicht. Dat komt omdat de Arendstraat, op de plek waar deze uitkomt op de Oude Haven, erg smal is. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) bron: PZC  24-09-2015

Wie de ARM-27 wil hebben mag hem gratis ophalen in de Museumhaven

Twee keer werd met man en macht voorkomen dat de ARM-27 zonk. En nu eindigt de hoogaars waarschijnlijk alsnog op de bodem, maar dan als bezienswaardigheid voor wrakduikers. De Museumhaven Zierikzee wil het liefst zo snel mogelijk van het 83-jaar oude scheepje af. Het werd gebouwd in 1932 op werf De Meerman in Arnemuiden en is nu ‘gewoon rot en niet meer te restaureren’, luidt de definitieve diagnose van stichtingsvoorzitter Jaap Verwest. “Met veel pompen kunnen we het schip nu nog boven water houden. We kunnen niet hebben dat het zinkt in de Oude Haven, dus hij moet daar gewoon uit.” Belanstellenden mogen hem gratis komen ophalen. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)  bron: PZC  24-09-2015

Zevenhonderd leerlingen de musea in

Volgende week is het zo ver, het vervolg op Lûûsterus en Kiekus gaat van start en heet: Doe-us. Doe-us! is een educatieproject dat de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland organiseert voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen van Schouwen-Duiveland. Doe-us! vindt plaats in de week van 28 september tot en met 2 oktober 2015. Bijna alle basisscholen van Schouwen-Duiveland doen mee aan Doe-us! Bij elkaar ruim 700 leerlingen. Zij gaan in de projectweek één dag op stap om kennis te maken met 2 verschillende musea. Door middel van een rondleiding of een speurtocht leren ze de musea kennen en daarnaast gaan ze aan de slag met leuke doe-activiteiten. Doe-us! staat in het teken van het landschap van Schouwen-Duiveland, niet alleen van het heden, maar ook van het verleden en de toekomst! Ieder museum besteedt hier op een eigen manier aandacht aan. De doe-activiteiten zijn niet alleen heel leuk, maar ook heel leerzaam! Ieder museum heeft een activiteit die inspeelt op wat de leerlingen in het museum leren, zodat ze de kennis die ze hebben opgedaan gelijk in de praktijk kunnen gebruiken. Bij het Brouws Museum leren ze hoe een kompas werkt en gaan ze daarmee door het museum speuren. Bij Brusea gaan de leerlingen hun eigen bolus bakken, en leren ze alles over de mossel, zelfs dat je er mee kunt knutselen. In het klaslokaal uit 1920 krijgen de kinderen bij Museum de Burghse Schoole een indruk hoe het er vroeger aan toe ging op school, daarna gaan ze de Zeepeduinen in om van alles te leren over de natuur. Bij het Cameramuseum gaan de kinderen aan de slag met pine-hole camera’s om stadsgezichten vast te leggen, en maken zij silhouetten van de omgeving. ij Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg leren de kinderen over de landbouw, vlas en meekrap, en maken zij vriendschapsbandjes.In de middeleeuwse haven van Zierikzee komen de kinderen te weten wat voor functie de haven vroeger had. In de ‘Stads en Commerciewerf’ van Museumhaven Zeeland gaan de kinderen aan de slag in de scheepswerf en leren zij de kneepjes van het vak! Het Stadhuismuseum heeft veel botten en tanden van vroeger tijden in de collectie, die onder andere gevonden zijn bij de Kor en Bot vaartochten. De kinderen leren beginselen van de archeologie, en ontdekken de herkomst van museumobjecten, waardoor ze het landschap van Schouwen-Duiveland leren kennen De watersnoodramp van 1953 heeft een grote impact gehad op het landschap, bij het Watersnoodmuseum leren de kinderen hoe de inrichting van het landschap is veranderd na de ramp, en mogen zij hun eigen rampmonument ontwerpen. Na afloop van Doe-us! krijgen de leerlingen een leuke en leerzame opdracht mee die zij in de klas gaan uitvoeren. Alle musea dragen bij aan “het verhaal van Schouwen-Duiveland” en ieder museum richt zich op een eigen thema, waar de museumcollectie en de doe-activiteit voor Doe-us! goed bij aansluiten. Het educatieproject Doe-us! is een mooie en leuke manier voor de leerlingen om tijdens een museumbezoek meer te weten te komen over de musea, het landschap en “het verhaal van” Schouwen-Duiveland. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio 24-09-2015

Waardering voor mantelzorger

Dit jaar is de gemeente Schouwen- Duiveland voor het eerst verantwoordelijk voor het mantelzorgbeleid. Vorig jaar werd de regeling nog uitgevoerd door het SVB. Het mantelzorgbeleid bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats is er het mantelzorgcompliment. Dat is een financiële waardering van € 75,00 voor de mantelzorger. De aanvraag voor het mantelzorgcompliment wordt dit jaar samen met het jaarlijkse bloemetje voor mantelzorgers persoonlijk uitgereikt op 10 november, de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers krijgen bij het boeket een antwoordkaart die zij ingevuld kunnen terugsturen. De gemeente zorgt ervoor dat het bedrag voor eind december op de rekening van de mantelzorger is bijgeschreven. De mantelzorger moet worden aangemeld om in aanmerking te komen voor een bloemetje en een mantelzorgcompliment. Ontvangt u mantelzorg, dan kunt u uw mantelzorger in het zonnetje zetten door hem/haar aan te melden voor het bloemetje en voor het mantelzorgcompliment. Als zorgontvanger moet u woonachtig zijn in de gemeente Schouwen-Duiveland. Aanmelden kan tot 1 november op de website van SMWO:www.welzijnsd.nl. Hier vindt u ook meer informatie. Naast het mantelzorgcompliment is voor mantelzorgers een ondersteuningsfonds beschikbaar waarmee mantelzorgers tijdelijk kunnen worden ontlast van hun taken.  Bent u mantelzorger, dan kunt u hiervoor via het Zorgloket van de gemeente Schouwen-Duiveland een aanvraag indienen. Samen met u wordt er dan bekeken hoe u het beste, tijdelijk, ontlast kunt worden van uw zorgtaken. Kijk voor het Zorgloket op www.zorgloketschouwen-duiveland.nl. Eenmantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener of vrijwilliger. Een mantelzorger geeft zorg vanuit de relatie die hij/zij heeft met degene voor wie hij zorgt.  Het bloemetje en de financiële tegemoetkoming zijn een blijk van waardering en erkenning voor de inzet die mantelzorgers leveren, naast hun werk en andere zorgtaken.

bron: gemeente Schouwen-Duiveland  24-09-2015

Gemeente Schouwen-Duiveland supporter van WBCSD – day

Waste Bag Challenge Schouwen-Duiveland (WBCSD) is een initiatief van Zierikzeënaar Leo Nouwen. Met de Facebook pagina van WBCSD roept Leo alle inwoners van ons mooie eiland op om zelf zwerfvuil op te ruimen. En aan die oproep wordt steeds vaker gehoor gegeven! Zo veel zelfs, dat vanaf nu de laatste zondag in september tot een ware WBCSD-day is verklaard. De eerste editie hiervan is op zondag 27 september aanstaande. De dag waarop iedereen van harte welkom is om zelf mee te jutten en bij te dragen aan een schoon Schouwen-Duiveland! De gemeente Schouwen-Duiveland was, is en blijft een groot fan van WBCSD en dat willen we laten weten ook! Het is tenslotte geweldig om te zien dat inwoners zelf in actie komen om hun eigen leefomgeving schoon te houden. Om die reden heeft de gemeente al eerder afvalknijpers aan WBCSD gegeven, waardoor het werk van de jutters net wat makkelijker is. Ook de WBCSD-day juichen we van harte toe. Daarom hangen we op diverse plekken binnen de gemeente spandoeken op zodat dit geweldige evenement de aandacht krijgt die het wat ons betreft verdiend. Wilt u meer weten over Waste Bag Challenge Schouwen-Duiveland of wilt u zich aanmelden voor de WBCSD-day? Kijk dan op Facebook / #WBCSD-DAY.

bron: gemeente Schouwen-Duiveland  24-09-2015

Zierikzee krijgt extra bewegwijzering

Naar aanleiding van de ervaringen van weggebruikers heeft Rijkswaterstaat besloten op een aantal punten de bewegwijzering naar Zierikzee uit te breiden. Dit geldt voor de westelijke richting vanaf knooppunt Ridderkerk en in oostelijke richting tussen Beneluxplein en Vaanplein. In antwoord op de vraag van een ANWB-lid over de slechte bewegwijzering naar Zierekzee, legt Rijkswaterstaat de ‘spelregels’ van de nationale bewegwijzering uit en geeft tevens aan dat de bewegwijzering naar Zierikzee, weliswaar aan deze regels voldoet, maar toch extra bewegwijzering krijgt. Het ANWB-lis stelt dat bezoekers van Zierikzee, komende vanaf Rotterdam over de A 15, de afslag Barendrecht moeten nemen, waar Zierikzee niet op staat. Om naar Zeeland te reizen rijdt iedereen rechtdoor. Dat is heel verwarrend, aldus het ANWB lid. Rijkswaterstaat stelt dat Bergen op Zoom in het nieuwe bewegwijzeringsplan is opgenomen als landelijk netwerkdoel. In dit nieuwe bewegwijzeringsplan is gekozen om zoveel mogelijk alleen `netwerkdoelen` op de borden te vermelden. Hierdoor is er minder informatie nodig op een bewegwijzeringsbord om toch snel de juiste rijrichting te kunnen kiezen. Een Netwerkdoel is in principe altijd een stad. Deze stad moet voldoen aan een tweetal criteria: het doel moet een bepaald landsdeel ‘vertegenwoordigen’; het doel moet een herkenningspunt zijn waarmee duidelijk is welke richting weggebruikers moeten volgen om op de plaats van bestemming te komen. het netwerkdoel moet ook een centrale functie hebben in het netwerk van rijkswegen; het moet zodanig in het netwerk zijn gelegen dat er veel doorgaand verkeer langs rijdt, en waarbij sprake is van een behoorlijke mate van wisseling van verkeer tussen rijkswegen. Zierikzee voldoet niet aan alle eisen om een netwerkdoel te zijn. Zierikzee ligt namelijk niet direct aan de A29. Vanaf knooppunt Ridderkerk-Noord wordt het netwerkdoel aangegeven dat het dichtst bij de A29 ligt: in dit geval Bergen op Zoom. Zierikzee is wel een regionaal doel voor de weg N59 en wordt rond Rotterdam – na het vervangen van oude voor nieuwe bewegwijzering – aangegeven vanaf knooppunt Vaanplein. Naar aanleiding van de ervaringen van weggebruikers heeft Rijkswaterstaat besloten op een aantal punten de bewegwijzering naar Zierikzee uit te breiden. Dit geldt voor de westelijke richting vanaf knooppunt Ridderkerk en in oostelijke richting tussen Beneluxplein en Vaanplein. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) bron: Verkeerskunde.nl  24-09-2015

Dak gaat er af bij poederfabriek Zeelandia in Zierikzee

Het dak van Poederfabriek 1 van Zeelandia in Zierikzee wordt vandaag gelicht. Op het gebouw wordt een extra verdieping geplaatst voor de productie van bakkersgrondstoffen. Het dak wordt vervolgens drie meter hoger teruggezet. Het huzarenstukje wordt uitgevoerd door Hanse Staalbouw uit Nieuwerkerk. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) bron: PZC  24-09-2015

Afronding 1e stap proces maatschappelijke voorzieningen

Op 7 oktober organiseert de gemeente Schouwen-Duiveland in het gemeentehuis een bijeenkomst als afronding van het traject kadernota maatschappelijke voorzieningen. De deuren van het gemeentehuis staan vanaf 19.00 uur voor u open.  De avond start om 19.30 uur met een openingswoord van wethouder Van Burg. Daarna zal Marlys Schild, projectleider van het project maatschappelijke voorzieningen aan de hand van een presentatie het concept eindproduct presenteren. Ze zal de gemaakte keuzes aan u toelichten. Tijdens de presentatie hebt u de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Aansluitend hebt u de mogelijkheid om uw reactie ook schriftelijk achter te laten. Van al uw reacties wordt een verslag gemaakt. In dit verslag wordt aangegeven of reacties nog tot wijzigingen in het concept document hebben geleid en waarom. Dit verslag wordt toegevoegd aan de stukken die in oktober aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Met deze bijeenkomsten sluit de gemeente een intensief interactief proces af. Het eindproduct, een kadernota, dat de gemeente samen met haar inwoners heeft ontwikkeld, is nu gereed. De kadernota wordt hierna niet meer ter inzage gelegd. Het is de bedoeling dat B&W op dinsdag 20 oktober een besluit neemt. Op donderdag 5 november bespreekt de Commissie Samenleving & Bestuur de stukken. Op dat moment is er nog gelegenheid om in te spreken. Op donderdag 26 november spreekt de gemeenteraad zich over de nota uit. Daarna gaat de gemeente met de uitvoering aan de slag. Voor een goede organisatie van de avond willen we u vragen zich aan te melden. Dit kan door het aanmeldformulier in te vullen. Voor vragen kunt u terecht bij projectleider Marlys Schild op (0111) 452 131 of marlys.schild@schouwen-duiveland.nl. Ook vindt u meer informatie over het project op de website www.schouwen-duiveland.nl.  

bron: gemeente Schouwen-Duiveland  24-09-2015

 

Laatste dagen voor De Vlinder als café in Zierikzee lijken geteld

Na vier decennia komt er mogelijk een einde aan het bestaan van Café de Vlinder in Zierikzee. Eigenaar en uitbater Sam van Eenige heeft een principe-overeenkomst met kite- en zeilmakerij Stikwerk van Egbert Attema over verkoop van de cultkroeg. Beiden benadrukken dat de deal nog niet definitief is, maar spreken onafhankelijk van elkaar evenwel de verwachting uit er samen te zullen uitkomen. Attema wil in het huidige cafégedeelte zijn naaiatelier vestigen voor snelle reparaties van kites of zeilen. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) bron: PZC  23-09-2015

Café De Biet Zierikzee grijpt naast titel Mooiste Bar

Café De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee grijpt naast de titel ‘ Mooiste klassieke bar van Nederland.’ Dat is dinsdagmiddag bekend gemaakt op de vakbeurs Gastvrij Rotterdam. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) 

bron: PZC  23-09-2015

Ontwerp Havenpark Zierikzee wordt zichtbaar

Stapels petities tegen de herinrichting en een stevige tegenreactie daarop via Facebook. De herinrichting van het Zierikzeese Havenpark bracht de afgelopen jaren wat teweeg. “Vooruitgang en misdaad zijn nooit te stuiten”, grijnst Jan Kloet uit Burgh-Haamstede. “En voor- en tegenstanders blijf je altijd houden. Ik vind dit in ieder geval mooi.” Hij is niet de enige die er zo over denkt, blijkt tijdens een rondje Havenpark op een doordeweekse middag. In de muziektent staat in een halve cirkel een bouwbord met tekeningen van het werk (inclusief tijdpad) en artists impressions opgesteld. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) bron: PZC  23-09-2015

Student zamelt brillen in voor project Zuid Afrika

Martijn van den Houten werkzaam bij Coen Honig Optiek en inwoner van Zierikzee is derdejaars student Optometrie aan de Hogeschool Utrecht.Hij gaat eind oktober naar Port Elizabeth in Zuid Afrika. Hier gaat hij drie maanden vrijwilligerswerk doen in het Missionvale Care Centre. Dit project is een non-profit organisatie, opgericht om zorg te bieden aan de inwoners van de Missionvale Township. Zoals veel townships in Afrika is Missionvale verwoest door ziektes, werkeloosheid en ondervoeding. Het HIV/Aids virus komt voor bij 70% van de bevolking. En ongeveer 75% van de bevolking in Missionvale is werkeloos. Hij gaat hier helpen met verschillende activiteiten, waaronder helpen op een basisschool, helpen in een voedingscentrum en in kledingdistributie. Verder is er ook een oogkliniek waar hij zo veel mogelijk in zal gaan werken. Dit omdat het erg aansluit bij zijn opleiding optometrie en zijn werk bij Coen Honig Optiek. Hij wil hier met andere vrijwillige optometristen veel oogmetingen uitvoeren. En bij wie nodig en mogelijk een bril aanmeten. Om dit mogelijk te maken wilt hij graag zoveel mogelijk oude monturen meenemen zodat hij daar veel mensen kan helpen aan een bril. Daarom vraagt hij u om uw oude monturen in te leveren bij Coen Honig Optiek zodat hij deze mee kan nemen. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio 22-09-2015

Pontes neemt ‘nieuw’ restaurant in gebruik

De afgelopen tijd is er in samenwerking met de Stichting Zilte Academie Zeeland (ZAZ) gewerkt aan de herontwikkeling van het restaurant van Pontes Pieter Zeeman. Het resultaat is niet zomaar een restaurant, maar een aantrekkelijke opleidingsplek voor de leerlingen van het VMBO Horeca, met als specialisatie het kennismaken en koken met regionale (zilte) producten. De herontwikkeling was hard nodig; het vernieuwde restaurant vormt nu een goede afspiegeling van de beroepsomgeving en sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Donderdag 1 oktober vanaf 15.30 uur zal de heropening van het Restaurant Pieter Zeeman in Zierikzee plaatsvinden. Er is gelegenheid het restaurant te bekijken en de leerlingen van Consumptief bereiden, in samenwerking met een aantal Schouwse koks, Zeeuws street-food. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio 22-09-2015

Schouwen-Duiveland maakt bijstandsuitkeringen later over

De Cliëntenraad voor de Minima is boos over het besluit van het Schouwse gemeentebestuur om de bijstandsuitkering voortaan later over te maken. Dat gebeurt vanaf oktober met telkens twee dagen per maand. Na acht van deze stapjes is het dan volgend jaar juni zo ver dat de uitkering op de vijfde werkdag van de maand wordt bijgeschreven op rekening van de ongeveer vierhonderd cliënten. De maatregel bespaart administratief werk. Door later uit te betalen kan de gemeente de eigen inkomsten van de bijstandsgerechtigde namelijk meteen verwerken. In de huidige werkwijze, waarbij op de 23ste van de maand wordt uitbetaald, moet de gemeente die eigen inkomsten later terugvorderen. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) bron: PZC  22-09-2015

Inzameling goederen voor vluchtelingen komt goed op gang

Dekens, warme kleding, pannen, serviesgoed. De inzameling van hulpgoederen voor de vluchtelingen in het MFC in Zierikzee komt goed op gang.Het multifunctioneel centrum in Zierikzee stelt deze wee1 tot en met donderdag 24 september een ruimte beschikbaar om spullen af te leveren voor vluchtelingen. Beheerster Heleen van den Bos laat weten dat het idee spontaan geboren is en dat Vluchtelingenwerk er blij mee is. ,,Er kunnen nu spullen in Goes worden afgegeven. Dat is voor mensen vaak een eind rijden. Door het hier in te zamelen hopen we dat veel mensen dat gaan doen. Samen met het Rode Kruis zorgen we dat het in Goes terecht komt.” De inlevertijden zijn maandag van 08.00 uur tot 16.00 uur, dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, woensdag van 08.00 tot 10.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur en op donderdag van 08.00 tot 16.00 uur. Allerhande spullen zijn welkom. Eerste levensbehoeftes aan kleding maar ook meubilair, fietsen en meer. Voorwaarde is dat het schoon (of nieuw)_ is en niet kapot. Wie niet aan de openingstijden kan voldoen kan bellen met het MFC op 412823.De goederen worden door het Rode Kruis verspreid. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio 22-09-2015

Visser verliest finale Bocuse d’Or, wel beste visgerecht

Chef-kok Kees Visser van restaurant Bij Kees in Zierikzee is uitgeschakeld in de race om de Bocuse d’Or, één van de belangrijkste kookwedstrijden ter wereld. In de Nederlandse finale in Ahoy Rotterdam streed Visser tegen vier andere koks. Een jury beoordeelde Jan Smink, die werkt voor de Librije in Zwolle, als beste. Hij gaat door naar de Europese ronde. De Zeeuwse Visser won wel de prijs voor het beste visgerecht. (foto: Omroep Zeeland) 

bron: Omroep Zeeland  21-09-2015

LSD accepteert geen verkeer hotel Mondragon via binnenstad Zierikzee

Coalitiepartij LSD legt een bom onder de omgevingsvergunning voor het nieuw te bouwen hotel Mondragon in Zierikzee. De fractie verbindt haar goedkeuring aan de uitdrukkelijke voorwaarde dat ál het uitgaande verkeer van de parkeerkelder onder het gebouw straks wegblijft van de Oude Haven. Gebeurt dat niet, dan vreest LSD voor ongelukken op het kruispunt met de ’s Heer Arendstraat, aldus fractievoorzitter Robbert Lievense in een eerdere toelichting op zijn kritiek op het verkeerscirculatieplan. Lievense vindt het tevens van slecht beleid getuigen wanneer het hotelverkeer deels via het Kraanplein, Oude- en Nieuwe Haven de stad uit moet. De Zuidhavenpoort gaat straks immers ook dicht voor gemotoriseerd verkeer, voert hij aan. Lees verder. (foto: Artists impression) bron: PZC  21-09-2015

Nieuwe rector Zierikzee wil kinderen kansen geven

Kinderen verdienen kansen, is de stelregel van Marcel de Looff, de nieuwe rector van de Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee. Dat kan, in de visie van De Looff, zelfs betekenen dat een vmbo-leerlingen met wiskundeknobbel voor dat vak havo-examen doet. “Maar dat is nog toekomstmuziek”, erkent de nuchtere Zeeuw. Verder zet de rector het beleid van zijn voorganger Sjef Lommen voort. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) bron: PZC  21-09-2015

Zeelandbrug nog aantal nachten dicht

Vanaf vandaag zijn er weer twee rijstroken beschikbaar op de Zeelandbrug.Het groot onderhoud aan de Zeelandbrug is dan zo goed als klaar voor dit jaar. Van maandag 21 op dinsdag 22 september en van dinsdag 22 op woensdag 23 september is de Zeelandbrug ‘s nachts afgesloten tussen 0.00 en 5.00 uur. Dan wordt de wegafzetting opgeruimd en het beweegbare deel van de brug in bedrijf gesteld. De afgelopen weken was er groot onderhoud aan de noordelijke beweegbare basculebrug van de Zeelandbrug. Het brugdek is nagekeken op scheuren en waar nodig gerepareerd. Ook de slijtlaag op het brugdek is vernieuwd. In de brugkelder zijn belangrijke onderdelen van het bewegingswerk vervangen. De bedieningstijden van de Zeelandbrug zijn vanaf woensdag 23 september 2015 weer volgens rooster. Vanaf donderdag is het ponton bij de brug ook verwijderd waardoor de doorvaartbreedte weer 40 meter is. Tot woensdag 23 september opent de brug voor de scheepvaart op werkdagen om 12.10 en 19.10 uur. Deze tijden gelden ook op zaterdag 19 september 2015. Belijk hier de video van Omroep Zeeland  (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio 21-09-2015

Verlies volleybalsters Forza biedt perspectief

Een punt meer gescoord dan VCN 5 en toch verloren. De 3-2-nederlaag op de eerste speeldag van de promotieklasse A in het seizoen 2015/2016 biedt derhalve perspectief voor de volleybalsters van Forza. Dit liet trainer Hennie van Liere na afloop weten. Vanwege het tijdelijk (tot half januari) wegvallen van libero Aimee van Lint zijn de middenspelers genoodzaakte te passen en te verdedigen. Dit vergt tijd en trainingen waardoor het spel tegen VCN 5 zaterdag nog erg wisselvallig was. Van Liere: ,,De service was sterk, de rest allemaal wisselvallig. Maar er werd wel hard gewerkt en dat leverde ook punten op”. De setstanden waren 25-22 16-25 25-15 19-25 17-15. (foto: WereldRegio) 

bron: WereldRegio 21-09-2015

Kunst op verdiepingen van Dikke Toren

De komende jaren zullen de verdiepingen van de Dikke Toren van Zierikzee worden ingericht door verschillende internationaal bekende kunstenaars.Stichting Centree, CBK Zeeland en de VVV hebben de intentie uitgesproken voor een meerjarige samenwerking. En op dit moment vult Karin van Dam uit Amsterdam de twee verdiepingen. Een wat bizare ruimte voor kunst. Hoog, vierkant, strak, ruim en donker, omdat maar één lamp per verdieping de aanschouwer deelgenoot maak van Van Dam’s creaties. Volgens eigen zeggen schrikt Van Dam niet van grote ruimtes. Die lijken haar voorkeur te hebben. En ook in oude panden is ze vaker te vinden. In de Dikke Toren heeft ze op de eerste verdieping zwarte ballonnen opgeblazen. Die hangen (of zweven) er als trossen in de grote bijna vierkante ruimte. Maar de aanwezigheid van die grote ballonnen geven de ruimte wel meteen haar grootte. Ook een verdieping hoger maakt ze van die ruimte gebruik door er een soort van kwallen op te hangen. Tot aan de onbereikbare nok. Onbereikbaar, waardoor een deel van haar creaties vanaf een nog hoger punt zijn opgehangen. Wie de kunst wil bezoeken moet wel de nodige trappen op. Een aardige klim, die de gemiddelde bezoeker de adem kan benemen. Maar dan wel met het gadeslaan van de kunst, die door het diffuse licht steeds beter op het netvlies komt. Centree heeft hiermee haar eerste kunstdoop gehouden voor de Dikke Toren. De vloeren van de verdiepingen zijn niet toegankelijk. Er liggen teveel leidingen, dus het publiek wordt op enige afstand gehouden. Wel kan men enkele stappen in de ruimte zetten. Tot tevredenheid van Karin van Dam, die de bezoekers daarmee meer in de ruimte ziet worden opgenomen. In december 2014 kon men tijdens Serious Centree voor het eerst een kijkje nemen op de tot dan toe gesloten verdiepingen. Ze werden voor een dag ingericht door Nuformer, Thumbed en Zumm Ontwerpbureau om geld in te zamelen voor Serious Request. Dat de indrukwekkende ruimten altijd gesloten zijn verbaasde de bezoekers. Nu gaan de verdiepingen op initiatief van Centree dan eindelijk het hele seizoen open. CBK Zeeland selecteert en begeleidt de kunstenaars voor dit project. Karin van Dam is een installatiekunstenaar die ruimte schept die vaak maar ten dele zichtbaar is. Net zoals dat in de wereld van de stad het geval is. De stad is een wereld in lagen. Onder de grond lopen onzichtbaar voor ons buizen en leidingen die alles met alles verbinden en de stad leefbaar maken. Daarboven de wereld van de huizen die de bewoners tijdelijk een thuis bieden. En boven alles uit de oneindigheid van de lonkende lucht. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio 22-09-2015

MZC’11 al op enige plek van haar einddoel

 Een degelijke 4-0-zege op Oostkapelle en het thuisverlies van Klundert tegen Nieuwdorp heeft MZC’11 alleen aan kop gebracht van de tweede klasse E. Deze positie is het einddoel van het seizoen 2015/2016. Corné Schilperoort, regisseur op het middenveld van de Zierikzeese formatie onder leiding van trainer Alexander van Keulen, wond geen doekjes rond die ambitie. ,,Kampioen worden. Daar moet je niet voor weglopen.” Oostkapelle werd zaterdag op sportpark Den Hogen Blok een illusie armer gemaakt door de thuisploeg. De Walchernaren stonden voor het duel ook op ‘zes uit twee’, maar konden de voor hen luxe positie nimmer waarmaken. En wie de uitslagen van vorig seizoen van de twee onderlinge ontmoetingen (0-6 en 2-0) erbij neemt, wist dat MZC’11 opnieuw favoriet was. Met deze status konden de Zierikzeeënaren prima omgaan, al had de eerste treffer zeker eerder dan na een halfuur kunnen vallen. Immers, Ramon Janson noopte de Oostkapelle-doelman (links op de foto) in de zesde minuut tot een redding en later zag dezelfde keeper schoten van Ingmar Quist en Wesley Goud overgaan en een schot van Schilperoort op de lat belanden. Op de tweede inzet van Janson had de goalie geen antwoord. Voordat Janson de bal via de sluitpost in de goal schoot, nam hij de bal uit de lucht werkelijk geweldig aan. Hij legde er twee spelers mee in de luren, liet hen zijn hielen zien en maakte het dus af. Oostkapelle stelde er bitter weinig tegenover: uitgespeelde kansen waren er voor en na rust eigenlijk niet. ,,Je ziet hoe makkelijk we eigenlijk standhielden”, constateerde Schilperoort, ,,terwijl we voorheen heel makkelijk doelpunten tegen kregen.” Meteen na de pauze startte de Walcherse formatie wel feller in een poging nog iets van weerwerk te bieden. Nadat die ‘storm’ was uitgeraasd, was het wachten op de tweede Zierikzeese treffer. Eerst vuurde MZC’11 in de personen van Janson en Quist nog wat losse flodders af, maar daarna brandde het wit-zwarte vuur pas goed. In zes minuten tijd ging het tussen de 77e en de 83e minuut van 1-0 naar 4-0. Eerste zette Schilperoort Quist op magistrale wijze voor de doelman (2-0), daarna trof Schilperoort met een keurige schuiver in de verre hoek zelf doel en vervolgens liep Janson (rechts op de foto) tegen een niet zo bedoelde voorzet van invaller Dennis Dekker aan (4-0). De reden dat MZC’11 makkelijk scoort en achterin de nul hield, heeft te maken met de speelwijze. Schilperoort legt uit: ,,We spelen nu met een blok van zes. Vorig seizoen stonden we met zijn vieren achterin en was de rest los zand. En nu spelen we meer met het koppie.” Met de meer dan verdiende zege op Oostkapelle staat MZC’11 na drie speelronden alleen aan kop. Dat was vorig seizoen ook het geval na drie duels. Toen kwam Bruse Boys tijdens de vierde speeldag op bezoek, een oude ploeg van MZC’11-trainer van Keulen, en won met 1-4. Komende zaterdag wacht MZC’11 in de vierde ronde met Terneuzense Boys wederom een ex-team van de coach van de huidige koploper. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio 19-09-2015

Man overleden na ongeval

Een 89-jarige man uit Zierikzee is zaterdag 19 september om het leven gekomen bij een tragisch ongeval. De man raakte met zijn scootmobiel in het water aan de Van Veenlaan. Een omstander vond de man en alarmeerde de hulpdiensten. De hulpdiensten hebben de man uit het water gehaald, maar konden helaas niets meer voor hem betekenen. (foto Martijn Lokerse)

bron: Politie  19-09-2015

Burendag komt er weer aan

In Zierikzee en Zonnemaire wordt zaterdag 26 september Burendag gevierd. Die dag is er in Zierikzee in en rond de kinderboerderij van alles te doen. De wijk doet mee, maar ook organisaties als Zeeuwland en het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft een dag daarvoor al een bingo-activiteit. Daarvoor moeten deelnemers zich vooraf aanmelden via betrokkenbuur@gmail.com of via 06-24508111. Zaterdag tussen 11.00-16.00 uur is er van alles te beleven waaronder een ambachtsmarkt en diverse presentaties. De bedoeling van Burendag is mensen uit de buurt bij elkaar te laten komen. Vandaar dat ook Betrokken Buur present is. En het Rode Kruis, dat in de wijk Poortambacht actief is, komt met demonstraties van onder meer de AED. In Zonnemaire draait het de 26e allemaal rond het dorpshuis. Ook daar is van alles te beleven. Wie niet zelfstandig naar het dorpshuis kan komen, meld zich bij 06-30862861 en vervoer wordt geregeld. Dat doet de hulpkring Zonnemaire. Onderdeel is een gratis burenlunch van 11.30-14.00 uur. De bedoeling is dat deelnemers – indien mogelijk – zelf wat te eten meebrengen.Bij bij Eilandzorg (locatie de Wieken in Zierikzee) is er wat te doen op Burendag. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de vierde zaterdag in september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. 2015 is een bijzonder jaar. Burendag bestaat namelijk tien jaar en dat mag gevierd worden. Wat ooit begon als een dag waarop 500 buurten meededen, is uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. Inmiddels vieren ieder jaar bijna 1 miljoen mensen Burendag.

bron: WereldRegio 19-09-2015

Oud-topkickbokser Schilt weer naar Zierikzee

Zelfverdedigingsvereniging Zeltech heeft Semmy Schilt voor de tweede maal gestrikt voor een clinic. Op zaterdag 12 december komt de oud-wereldkampioen K1 van 2005, 2006, 2007 en 2009 naar de Harmonie, het gebouw waarin de Zierikzeese club traint. In tegenstelling tot de eerste, succesvolle keer (foto) op zaterdag 28 maart is de tweede kickboksclinic alleen voor leden van Zeltech. (foto: Interpicture.nl)

bron: WereldRegio 19-09-2015

51 skeletten en een granaat in Zierikzee gevonden

Het aantal skeletten dat is gevonden bij opgravingen in Zierikzee is opgelopen naar 51. Eerder deze week was al bekendgemaakt dat er 29 skeletten waren aangetroffen op de bouwplaats in de binnenstad. De skeletten liggen op een voormalig grafveld dat waarschijnlijk bij een klooster hoorde dat in de late middeleeuwen in Zierikzee heeft gestaan. De gevonden skeletten worden na onderzoek herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats. Bij de opgravingen zijn vrijwilligers betrokken van het archeologisch onderzoeksbureau Artefact. Chris van ter Heijden is één van de vrijwilligers en door met een metaaldetector de grond te onderzoeken, kwam hij naast skeletten ook een granaat tegen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft dit explosief inmiddels opgeruimd. Van ter Heijden zegt dat ze meer granaten kunnen verwachten en daarom extra voorzichtig te werk gaan. De granaat bleek achteraf niet meer te werken. Bekijk hier de reportage. (foto: Omroep Zeeland) 

bron: Omroep Zeeland  17-09-2015

Kanepi laat Kerkhove kansloos in St. Malo

Op papier was het al geen makkelijke opgave, de praktijk bewees het voor Lesley Kerkhove. De Zierikzeese tennisster (foto) verloor namelijk dinsdag in de eerste ronde van een Challenger (50.000 dollar) in St. Malo. In de Franse plaats was de als tweede genoteerde Kaia Kanepi met tweemaal 6-2 veel te sterk voor de Schouwse speelster. Het verlies is geen schande en zelfs logisch want de Estste speelster staat net binnen de topnegentig van de wereld. (foto: Richard van Loon)

bron: WereldRegio 15-09-2015

Moerland voorzitter raad van toezicht Stadhuismuseum Zierikzee

Met de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum in Zierikzee wordt Piet Moerland voorzitter van de nieuwe raad van toezicht van de op te richten stichting. Dat heeft het college van B en W dinsdag besloten. Moerland (1949) is bedrijfseconoom, voormalig hoogleraar en voormalig bestuursvoorzitter van de Rabobank. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: PZC  15-09-2015

Centrum Zierikzee krijgt overdekte fietsenstalling

In het centrum van Zierikzee wordt volgend voorjaar een overdekte fietsenstalling gebouwd. De gemeente komt hiermee tegemoet aan de wens van winkeliersvereniging OVO. Toen werd nagepraat over de renovatie van het Havenplein, zeiden de winkeliers een veilige stalling voor fietsen te missen. De gemeente wil de stalling in overleg met de OVO en werkbedrijf De Zuidhoek aanleggen. Het gaat om een openbare stalling, dus de gemeente draait op voor de bouwkosten. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) bron: PZC  15-09-2015

Promotie voor ruiter Berrevoets en amazone Honig

Patrick Berrevoets en Vicky Honig maken de eerstvolgende wedstrijd de overstap naar een hogere klasse in de dressuursport. De Brouwse ruiter, Berrevoets, haalde tijdens een dressuurconcours in Maassluis zijn laatste punt in het ZZ zwaar en mag nu starten op Prix St. George-niveau. De Zierikzeese amazone reed zondag in Maassluis al op dat niveau en werd met haar paard Donna vierde achter internationale ruiters. Vanwege deze prestatie start Honig (foto) de volgende keer in de klasse Inter 1. (foto: Vicky Honig)

bron: WereldRegio 15-09-2015

Poppodium Brogum legt muzikale lat hoger

Poppodium Brogum wil dit seizoen hoger inzetten op kwaliteit bij het contracteren van artiesten. “De juiste toon zetten we al met Peter Pan Speedrock. Een geweldige opener voor het nieuwe seizoen”, zegt voorzitter Frans Kruijff trots. “De rockband zorgt voor lekker stevige muziek.” Het programma moet een breder publiek aantrekken. “We willen diversiteit in muziekgenres en daarmee hopen we verschillende doelgroepen aan te spreken”, legt Kruijff uit. Zo staat in oktober housefeest Kamer 46 op het programma met op de line-up vier verschillende dj’s. Ook de Halloweenparty voor kinderen wordt dit jaar niet overgeslagen. Op 10 november mag Brogum de band van Herman Brood ontvangen, Dany Lademacher’s Wild Romance. De band speelt naast de grote hits uit het repertoire van Brood, ook werk van hun nieuwe studio-album. Lees verder.  bron: PZC  15-09-2015

‘Watersporters mijden Zierikzee’

Afgelopen weekeinde heeft een watersportvereniging haar clubtocht afgezegd. Ook voor komend weekeinde is weer zo’n tocht afgebeld.” Havenmeester Wim Fokker zegt beduidend minder zeilboten te ontvangen sinds 31 augustus, toen het werk aan de Zeelandbrug begon. Sindsdien gaat de brug overdag nog maar twee keer per dag open voor de scheepvaart. Voordien was dat twee keer per uur. “Het kan in september nog best druk zijn in de weekeinden”, vertelt Fokker. “Maar afgelopen weekeinde was het helemaal niet druk.” De havenmeester heeft de indruk dat ‘best veel’ watersporters Zierikzee mijden. In het restaurant van de Watersportvereniging Zierikzee, die ook passanten ontvangt, valt een dergelijk geluid te horen. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) bron: PZC  15-09-2015

Historisch grafveld aangetroffen op bouwplaats Zierikzee

Bij de voorbereidingen voor de bouw van woningen in Plan Buijse in Zierikzee zijn in de bodem archeologische resten aangetroffen. Het gaat om menselijke begravingen en resten van funderingen. Deze dateren vermoedelijk uit de late middeleeuwen. Aan de hand van oude kaarten is bekend dat aan de zuidelijke rand van Buijse in het verleden een klooster heeft gestaan. De menselijke resten die zijn gevonden duiden waarschijnlijk op een grafveld van het voormalige klooster. De wijze van begraven, oost-west gericht, geeft aan dat het om een typisch christelijk gebruik voor die tijd gaat. Inmiddels zijn 29 nagenoeg complete skeletten gevonden. Bij het opgraven van de resten werkt de gemeente samen met de vrijwilligers van de archeologische werkgroep Schouwen-Duiveland, conform het gemeentelijke archeologiebeleid. De medewerkers van archeologisch onderzoeksbureau Artefact meten vervolgens de locatie van elk skelet nauwkeurig in en documenteren de vondst. Hierna vindt onderzoek plaats naar bijvoorbeeld het geslacht en worden de skeletten herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats. Bij de voorbereiding van plan Buijse is al rekening gehouden met de vondst van archeologische resten. Om deze reden is in het voorjaar 2015 aan de Slabberswerf een zogenaamd proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Voor de zomer zijn bij het aanleggen van kabels van DELTA ook al muurresten gevonden. De kabels zijn vervolgens onder archeologische begeleiding aangelegd en de muurresten zijn gedocumenteerd. De verschillende vondsten geven een goed beeld van hoe Zierikzee er in de late middeleeuwen uitgezien moet hebben. Het bouwterrein is afgezet met hekken. Het is niet toegestaan om zonder toestemming het bouwterrein te betreden en/of in de bodem te graven. Naar verwachting ondervinden de bouwwerkzaamheden een vertraging van ca. twee weken. (foto: Omroep Zeeland)

bron: WereldRegio 14-09-2015

Geldgebrek dwingt Schouwen-Duiveland tot bezinning op taken

‘K plus V organisatieadvies’ onderzoekt welke taken de gemeente Schouwen-Duiveland moet afstoten als de financiële tekorten oplopen. Het bureau komt 2 november met de resultaten. Wat het onderzoek kost, is niet bekendgemaakt. Wel bekend is dat BenW er maximaal 40.000 euro voor over hebben. De gemeente stevent af op begrotingstekorten, die oplopen tot bijna een half miljoen in 2018. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)  bron: PZC  14-09-2015

Bronzen plak Ton op NK 100 kilometer

Leonie Ton heeft een prestatie van formaat geleverd. Op het NK 100 kilometer hardlopen werd de atlete van het Zierikzeese Delta Sport derde bij de vrouwen. Ton legde de honderd kilometer af in 9.11,32 uur. Het NK in Winschoten gold ook als wereldkampioenschap. Haar 171e plek overal was bij de vrouwen goed voor een 36e plaats. Ton is uiteraard hartstikke tevreden met haar prestatie. ,,Het is een mooie tijd. Daar kon ik alleen maar van dromen. Alleen in het laatste rondje van tien kilometer had ik veel last van mijn knie. Toen liep ik te strompelen, maar dat hoort er ook bij.” Vrijdag in de papieren editie van WereldRegio meer nieuws over de veertigjarige atlete. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio 14-09-2015

Weer nationale titel beachtennisduo Boot/Van Slooten

Pieter Boot en Ronald van Slooten zijn weer Nederlands beachtenniskampioen geworden. Voor de 42-jarige Van Slooten uit Zonnemaire was het zijn derde titel op rij. Voor oud-Zierikzeeënaar Boot (26 jaar) was het zijn tweede nationale hoofdprijs na 2013 die hij ook met Van Slooten (links op de foto) behaalde. In de eindstrijd in het Beach Stadion van Scheveningen rekenden Boot en Van Slooten af met Gino van Casthoek en Lennart van Egmond: 6-3 7-5. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio 14-09-2015

Mosseltreffen is vooral een reünie

Het jaarlijkse mosseltreffen van motorclub The Lost Ones in Zierikzee trok motorrijders uit binnen- en buitenland. Het was op en rond het terrein van de motorclub een soort reünie. Lees verder. Bekijk hier de foto’s. (foto: Interpicture.nl) bron: PZC  13-09-2015

Nuformer Projections failliet

Nuformer Projections bv is failliet. Het bedrijf, dat startte in Zierikzee en verhuisde naar Goes, is vooral bekend om de grote lichtprojecties op gebouwen (foto) en opdrachten voor tot de verbeelding sprekende bedrijven als Disney. Op 8 september is het faillissement uitgesproken. Niet duidelijk is of daarmee alle activiteiten van dit bedrijf stoppen. Het bedrijf startte indertijd in het Vrijpoortje in Zierikzee, maar vond naar eigen zeggen betere bedrijfsruimte in Goes. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio 13-09-2015

Beachtennisduo in halve eindstrijd NK

Pieter Boot en Ronald van Slooten staan in de halve finale van de Nederlandse beachtenniskampioenschappen. Door zaterdag twee wedstrijden (6-2 6-0 en 6-2 6-1) in de poule te winnen kwalificeerden de oud-Zierikzeeënaar (Boot) en de inwoner van Zonnemaire (Van Slooten, links op de foto) zich voor de kwartfinale. Hierin waren ze oppermachtig voor hun tegenstanders: 6-0 6-1. De halve finale en mogelijke eindstrijd zijn zondag in het Beach Stadion in Scheveningen. Boot en Van Slooten zijn als eerste geplaatst op het NK. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio 13-09-2015

Muziek en monumenten blijft gouden combinatie

Open Monumentendag en Muziek Monumentaal zorgen zaterdag voor een sfeervolle en drukke binnenstad van Zierikzee. Het programma van Muziek Monumentaal was divers, van Klezmer tot Klassiek. Een van de hoogtepunten was het optreden van de Feniksvogels. Lees verder.  bron: PZC  12-09-2015

Zuidvliet blijft in Museumhaven Zierikzee

De Zuidvliet, het eerste gemotoriseerde veer van de Provinciale Stoombootdiensten, blijft behouden voor Zeeland. Het schip stond samen met de klipper Mijn Genoegen in de verkoop omdat geld voor beheer en grootschalig onderhoud ontbrak. De Museumhaven heeft een afspraak kunnen maken met Scheepswerf SRF in Harlingen. De Scheepswerf neemt Mijn Genoegen over en knapt in ruil daarvoor het onderwaterschip van de Zuidvliet helemaal op. Daarvoor moet het schip wel enige tijd naar de scheepswerf in Harlingen. De restauratie van de opbouw wordt door vrijwilligers van het museum gedaan. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) bron: PZC  12-09-2015

Geen finale voor Kerkhove in Alphen aan den Rijn

Lesley Kerkhove heeft een goed Tean International, een Challenger in Alphen aan den Rijn, niet kunnen bekronen met een finaleplaats. De Belgische Marie Benoit, die zo’n honderdvijftig plaatsen lager op de wereldranglijst staat, versperde de als derde geplaatste 23-jarige Zierikzeese (foto) zaterdag de weg naar de eindstrijd: 5-7 4-6. In de eerste set maakte Kerkhove nog een achterstand van 2-5 goed en in tweede set kwam ze terug van 1-3 naar 3-3. Ook miste ze een breakpoint voor 4-3, maar dichterbij liet Benoit haar niet komen. Ook niet toen het nog 4-5 werd. Benoit was in de tweede ronde ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van de nummer twee op de plaatsingslijst en verloor tot aan de finale geen set. (foto: Richard van Loon)

 bron: WereldRegio 12-09-2015

Vrouwen maken kalender met borstkanker als thema

Het laatste wat Nance uit Brouwershaven wil is dat vrouwen met borstkanker afgeschilderd worden als ‘zielige vogeltjes’.Niks daarvan. Samen met lotgenoot Natascha uit Zierikzee heeft ze het idee opgepakt om vrouwen te verleiden tot een bijzondere kalender. En in oktober is die klaar; in een oplage van duizend stuks. Nance (,,we hebben ervoor gekozen achternamen achterwege te laten”) werd in 2006 voor de eerste met kanker geconfronteerd. Tot drie keer toe overkwam het haar. Het zet je leven op z’n kop en de omgeving weet er vaak geen raad mee. ,,Sta je op het schoolplein op je kind te wachten, dan hoor je achter je dat er over je gepraat wordt. Ik ben er veel mensen door kwijtgeraakt, maar er zijn er ook weer bijgekomen.” Kanker, en in dit geval borstkanker, doet iets met patiënten en met de omgeving. Het bracht Nance begin dit jaar op het idee om een facebookpagina voor lotgenoten te starten. ,,Maar dat kwam niet van de grond. Ik weet niet waarom.” Toch wilde ze verder en kwam later op het idee om een kalender te gaan maken. Samen met Natascha uit Zierikzee stak ze de handen uit de mouwen. ,,Al heel snel meldden vrouwen zich bij ons aan. Niet van Schouwen-Duiveland. We zijn de enige twee. Misschien zit dat in het karakter van Zeeuwen. Of misschien te dichtbij.” Het maakt haar niet uit. Twaalf dames die op de foto wilden, was immers voldoende voor de kalender. Een sta-kalender, die wat haar betreft straks op veel tafels prijkt. ,,Misschien dat zo’n kalender nog wat discussie te weeg brengt. Zou goed zijn.” Met haar optimisme was het voor Nance als snel duidelijk dat het geen zielige kalender moest gaan worden. Geen confronterende foto’s, maar beelden die de kracht van de poserende vrouwen zou uitstralen. In Elma Hoek uit Noordwijkerhout was al snel een goede fotograaf geworden. Dus met z’n allen daar naartoe. ,,De vrouwen mochten er zelf voor kiezen op welke manier ze op de foto wilden. En we zijn ontzettend enthousiast over het resultaat. De kalender is zo mooi geworden.” Helios Kalenders drukt ze en heeft er 500 beschikbaar gesteld. De oplage is duizend exemplaren en de opbrengst gaat naar Pink Ribbon, de organisatie die zich voor vrouwen met borstkanker inzet. De kalenders kosten €10 per stuk. Maar hoe enthousiast ze ook is, voor Nance volgend jaar geen nieuwe kalender voor 2017. ,,Nee hoor. Het is zoveel werk. Nu weer iets anders.” Ze broedt al op een nieuw plan om geld in te zamelen voor de bestrijding van kanker. Want daaraan moeten de goede doelen wel voldoen. Kanker blijft aanwezig in het leven van (ex)patiënten. Ook al is iemand ‘schoon’ zoals de medische wereld dit uitdrukt ,,het blijft altijd wel bij je.” De uitdaging is om het je leven niet te laten beheersen. ,,Wat mij betreft pluk je de dag. Carpe Diem zoals ze dat noemen. Zo sta ik er wel in ja.” Wie belangstelling heeft voor de kalender of iets meer over het initiatief wil weten kan de website bezoeken met de meer dan toepasselijke naam: www.stichtingboezemvriendinnen.nl. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio 12-09-2015

SP boos over verwijderen kaartjes van parkeerautomaten

De Schouwse SP-fractie kijkt boos naar het gemeentebestuur, nu de kaartjes die deze partij aan defecte parkeerautomaten heeft gehangen, zijn verwijderd. “Is dit in opdracht van het college gebeurd?”, vraagt SP-fractieleider Anita de Vos.  In de laatste raadsvergadering zei wethouder Jacqueline van Burg dat parkeerwachters coulant zijn op parkeerterreinen waar alle automaten stuk zijn. Lees verder. (foto; Zierikzee-Monumentenstad.nl) bron: PZC  11-09-2015

Nieuwe finale Tean International lonkt voor Kerkhove

Ondanks dat ze de eerste set totaal kansloos leek te verliezen, had Lesley Kerkhove niet het idee dat ze de kwartfinale tegen de jonge Ivana Jorovic zou gaan verliezen. Haar gedachte bedroog haar niet: 1-6 6-2 6-4. ,,Ik voelde al wel dat ik lekker stond te spelen”, sprak de 23-jarige tennisster (foto) uit Zierikzee naast het centrecourt van Alphen aan den Rijn, waar ze deze week aan het Tean Internationaal, een Challenger, meedoet. ,,Het waren steeds close games, maar ik miste de ballen elke keer een stukje langs de lijn. Die ballen mis ik normaal en ik dacht: ‘het komt wel’. In de tweede set begon ik feller. Ik voelde het wel, dus ik snapte niet waarom ik de eerste set zo dik verloor. Ik wist, dat als ik zou blijven vechten, dat ik terug kon komen.” Het was geen grootspraak van de Schouwse speelster. Na het verlies van de eerste set waarin de achttienjarige Servische bijna alles in goud veranderde wat ze aanraakte, waaronder een werkelijk prachtige backhandvolley tegen de baseline aan, nam ze de touwtjes stevig in handen. Met goed tennis stoomde ze op het centrecourt, vergelijkbaar met de entourage van Challenger Zeeland in Middelburg, door naar 4-0. Even haperde de motor maar vanaf 4-2 heerste ze weer in de rally’s en trok ze het tweede bedrijf naar zich toe. Redelijk cruciaal, achteraf zeker was de eerste games van de beslissende set. Op vakkundige wijze werkte ze drie breekpunten, met onder andere een knappe smash en een forehandwinner, weg en sloeg ze zelf meteen toe op het eerste gamepunt: 1-0. Toch vielen de breaks in de derde set over en weer. Twee slechte forehands van Kerkhove bij 3-2 voor de Zierikzeese deden Jorovic terugkomen tot 3-3. Kerkhove kneep hem niet toen haar opponent weer op gelijke hoogte kwam. ,,Ik maakte nog steeds het spel. Ik maakte fouten of winner en de lange rally’s waren voor mij. In het begin stond ze ze weg te poetsen, maar later werd ze ook voorzichtiger. Als ik zelf blijf tennissen, win ik gewoon.” Het was weer geen grootspraak, maar het kostte nog wel wat moeite om Jorovic definitief af te schudden. Na een lovegame op 3-3 op eigen service volgde er een zeer spannende achtste game. Pas bij het zevende breekpunt brak de Servische: 5-3. Echter, Kerkhove leverde prompt haar opslag in waardoor het wederom spannend werd of bleef. Het is maar hoe je het bekijkt. Op de service van Jorovic kreeg Kerkhove drie matchpoints, die allen teniet werden gedaan. Met een forehandwinner sloeg Kerkhove wel toe op haar vierde matchpoint en moest Jorovic, 270e van de wereld, toch buigen.Met Marie Benoit, 367e op de WTA-ranking, als tegenstander in de halve finale van zaterdag ligt een nieuwe finale sinds 2012 in Alphen aan den Rijn in het verschiet. Niettemin waakt ze voor onderschatting. Dat Benoit, die de nummer twee van het toernooi uitschakelde, honderdvijftig plaatsen lager staat dan Kerkhove in het proftennis, zegt een beetje maar lang niet alles. Jorovic versloeg in de tweede ronde van Tean International heel ruim een tennisster uit Liechtenstein terwijl Kerkhove van dezelfde speelster vorig jaar in Tunis in drie bedrijven verloor. Toch heeft Kerkhove in de kwartfinale voldoende vertrouwen opgedaan om de strijd voor een finaleplek te verzilveren. Een typerend teken daarvoor is dat ze tegen Jorovic geen enkele dubbele fout sloeg. En dat is wel eens anders geweest.  (foto: Richard van Loon)

bron: WereldRegio 11-09-2015

Burgernet: Uitkijken naar vermiste man

De politie roept via Burgernet op om uit te kijken naar een grijze Hyundai Atos met kenteken 49-TN-RH met hierin een grote kale man van ongeveer 65 jaar. Hij zou vermist zijn vanuit de omgeving van Zierikzee. Voor tips kan er gebeld worden met 0800-0011.

bron: WereldRegio 11-09-2015

Zuidhoek maakt zich op voor open dag

De Zuidhoek in Zierikzee bestaat zestig jaar en viert dat zaterdag 19 september tussen 10.00-13.00 uur met een open huis. ,,Een manier voor onze medewerkers om te laten zien dat we met z’n allen trots zijn op ons bedrijf,” vertelt directeur Jos Rijk. Meer dan honderd medewerkers komen deze dag terug naar het bedrijf om het publiek kennis te laten maken met het veelzijdige werk. De Zuidhoek, de sociale werkvoorziening in Zierikzee, werd zestig jaar geleden op initiatief van de gemeente in het leven geroepen. Toen nog vooral als zogenoemde ‘beschutte werkplek’ voor mensen met een te grote afstand naar de reguliere arbeidsmarkt. En dat is het nog steeds al is de groep mensen, waarvoor de Zuidhoek zich sterk maakt heel wat gediffentieerder geworden. De Zuidhoek begeleidt mensen vandaag de dag ook naar het reguliere bedrijfsleven. Want niet voor iedereen is het vanzelfsprekend dat er een plek is in het bedrijfsleven. Soms hebben mensen een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt, dat hen lichamelijk of geestelijk op een achterstand heeft gezet. Soms zijn het mensen, die beter onder intensieve begeleiding aan het werk kunnen gaan. In samenspraak met de gemeente wordt er voor deze mensen werk gezocht. Zonder al te veel moeite, zo vertelt directeur Jos Rijk. Want nu nog steeds is er meer werk dan dat er mensen zijn. De Zuidhoek draait nog steeds met winst en volgens Rijk heeft de economische crisis de Zuidhoek op geen enkele manier geraakt. Veel bedrijven, waaronder ook op Schouwen-Duiveland zoals Zeelandia, Delta Electronica, Allévo, weten de Zuidhoek wel te vinden. De Zuidhoek specialiseert zich op diverse terreinen; van electronica tot metaal en van wasserij tot groenvoorziening. ,,Wij moeten net als andere bedrijven offertes maken voor klanten. We werken marktconform. Kosten dus hetzelfde als andere bedrijven. Maar onze kwaliteit is prima en daar halen we veel werk op binnen. En ja, misschien zit er bij sommige bedrijven ook wel iets van gunning. Prima,” aldus Rijk. De Zuidhoek vervult een belangrijk rol op Schouwen-Duiveland. En het zijn onzekere tijden. Met stevige bezuinigingen van het rijk wordt de gemeente tot keuzes gedwongen. Later dit jaar ligt er een beleidsplan, zoals dat heet. ,,Maar nu eerst de open dag. En wat mij betreft viert de Zuidhoek ook het 100-jartig bestaan. Ik hoop dat we dan nog steeds mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt naar (gedeeltelijk) regulier werk kunnen leiden.” Wie de pen dag bezoekt zal ook veel foto’s uit het verleden te zien krijgen. Want in de loop der jaren hebben er duizenden mensen gewerkt. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio 11-09-2015

Rekenkamercommissie met grondbeleid aan de slag

De gemeentelijke Rekenkamercommissie start een onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente. De gemeente bezit grond en koopt en verkoopt grond. Daar zijn in het verleden spelregels voor opgesteld. Maar werken die vandaag de dag nog of kan het misschien anders? De Rekenkamercommissie heeft drie bureaus om offerte gevraagd. De commissie onderzoekt niet zelf, maar haar daar deskundigheid voor in huis.

bron: WereldRegio 11-09-2015

Wat zit er onder de boei?

De boei, die in juni 1990 is neergezet op het Kraanplein in Zierikzee herbergt mogelijk een ‘geheim’. De overlevering verhaalt dat het toenmalige raadslid Riet Bij de Vaate-Roozendaal er een tijdcapsule onder plaatste. Ze leeft niet meer en anderen kunnen zich het niet herinneren. Op enkele meters afstand is er een soortgelijke capsule de grond ingegaan. Daarvan is de gemeente op de hoogte maar of er ook onder de boei wat gestopt is, blijft onduidelijk. Wethouder Jacqueline van Burg heeft toegezegd hierop te letten als de boei het veld gaat ruimen. Die komt niet terug op dezelfde plek. Tot teleurstelling van oud-raadslid en Rijkwaterstaat-man Jaap Geleijnse, die de boei ooit onder de aandacht van Zierikzee bracht. ,,Ik hoop dat ze er een mooie plek voor vinden”, aldus Geleijnse nu. Oud-burgemeester Jack Asselbergs twijfelt maar herkent wel iets in het verhaal. ,,Er zit een doos of koker onder met foto’s en wat documenten”, aldus de oud-burgervader. Oud-wethouder Piet de Rijke ook vaag, maar Wim Sprengelmeijer, die bij de plaatsing was, herinnert zich er niets van. De foto van Joop van Houdt, indertijd gemaakt voor de Zierikzeesche Nieuwsbode, is een stille getuige van het moment. Wie zich er iets van kan herinneren wordt uitgenodigd de redactie te bellen (420776) of te mailen redactie@wereldregio.nl. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) 

bron: WereldRegio 11-09-2015

Botsing met vrachtauto op de Zeelandbrug

Door een nog onbekende oorzaak botsten aan het begin van de avond op de Zeelandbrug richting Zierikzee een personenauto en een vrachtauto op elkaar. De voertuigen waren dusdanig beschadigd dat ze moesten worden weggesleept. De ambulance is terplaatse geweest om inzittenden te onderzoeken. De politie heeft de avondspits langs de voertuigen geleid. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) 

bron: Zierikzee-Monumentenstad 10-09-2015

Taartjesdag tegen eenzaamheid op Schouwen-Duiveland

Toen ze van de Taartjesdag hoorden, bedachten moeder Jozien en dochter Rianne Verheijen uit Zierikzee zich geen moment. Dit is dé gelegenheid om met tante Leijntje, ome Jap en tante Marie een gebakje te eten. Op 24 september houdt SMWO Welzijn Schouwen-Duiveland Taartjesdag. Wie wil meedoen, kan die dag twee gebakjes halen bij bakkers in Haamstede, Brouwershaven, Bruinisse en Zierikzee om die samen op te eten met iemand die door omstandigheden aan huis gekluisterd is of weinig sociale contacten heeft. Op 24 september begint de Week tegen Eenzaamheid. “Het was nu het moment om iets met dat idee te doen”, vertelt Jacolien de Glopper van SMWO. Lees verder.  bron: PZC  10-09-2015

Stroomstoring treft gemeentehuis

Een grote stroomstoring heeft donderdagmiddag het gemeentehuis getroffen.Het is niet eerder gebeurd dat het gemeentehuis haar deuren moest sluiten voor een stroomstoring. Hierdoor is ook de geplande openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur afgeblazen. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio 10-09-2015

Muziekkunstenaar opent festival Zierikzee

‘Muziekkunstenaar’ Arthur van Poppel bedenkt, bouwt en bespeelt alles zelf. Donderdag opende hij het festival Muziek Monumentaal op het Havenplein in Zierikzee. De extreme klusser uit Tilburg was daar met zijn Muziekauto. “Daar zit ik op met een gitaar. Maar ik speel ook bas, percussie en verschillende blaasinstrumenten. Het klavier bespeel ik met mijn voeten.” Van Poppel trekt veel bekijks. Zeker als hij zich met een liftje tot vijf meter boven het publiek verheft. Lees verder. bron: PZC  10-09-2015

Bibliotheek en Scoop verder

De Zeeuwse Bibliotheek/SCOOP gaan samen verder als ZB, met als ondertitel Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.Donderdagmiddag hebben Commissaris van de Koning Han Polman en burgemeester Harald Bergmann het logo van de nieuwe organisatie onthuld in de Aula van de ZB.Het logo is ontwikkeld door het Zierikzeese ontwerpbureau Lifedesign.

bron: WereldRegio 10-09-2015

Zeelandbrug 11 september van 10.00 tot 11.00 uur dicht

De Zeelandbrug is op vrijdag 11 september tussen 10.00 en 11.00 uur volledig dicht voor het verkeer. De wegafzetting, bebording en materieel worden dan omgezet naar de andere rijstrook. Het verkeer krijgt het advies om tijdens de stremming een andere route te kiezen. Bij de Zeelandbrug en bij de toegangswegen naar de Zeelandbrug staan informatieborden. Nog tot en met 19 september wordt er groot onderhoud verricht aan de noordelijke beweegbare basculebrug van de Zeelandbrug. De slijtlaag op het brugdek wordt vernieuwd en het brugdek wordt op scheurvorming geïnspecteerd en zo nodig gerepareerd. In de brugkelder worden belangrijke onderdelen van het bewegingswerk vervangen. Voor het snelverkeer is één rijstrook beschikbaar. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio 10-09-2015

Nieuwe Vlaamse jeugdserie Kosmoo zoekt Zeeuwse charme voor opnamen

Het Vlaamse productiehuis Studio 100 neemt een nieuwe jeugdserie grotendeels op in Zeeland. Jongens, minder lullen, meer banden vullen”, wordt er geroepen in het Havenpark van Zierikzee. “En actie!” De filmklapper wordt dichtgeklapt en er komt een zwart busje met gemaskerde mannen het park ingereden. Niet zo gek dat de opnames van de nieuwe Studio 100-serie, Kosmoo, dinsdag nogal wat bekijks trokken. Eén ding is zeker: er werd geen echte overval gepleegd bij notariskantoor AndriessenZonnevylle. Het Vlaamse productiehuis Studio 100 vindt simpelweg dat Zeeland vol zit met geschikte locaties om de nieuwe jeugdserie op te nemen. De crew was eerder al gespot in Heinkenszand en Tholen en volgens een woordvoerster van het productiehuis staan er meer opnames gepland in de provincie. Lees verder. (foto: Douwe de Vries, twitter: @wa_schouwenduiv) bron: PZC  09-09-2015

Lesley Kerkhove in kwartfinales

Lesley Kerkhove heeft woensdag de kwartfinales van het challengertoernooi in Alphen aan den Rijn bereikt.  De tennisster uit Zierikzee won in de tweede ronde van de Poolse Katarzyna Kawa. De zege kwam niet onder slag of stoot tot stand. Lees verder.  (foto: Richard van Loon) bron: PZC  09-09-2015

VVD wil praten over geluidswal Malta Zierikzee

De VVD wil opnieuw praten over de geluidsoverlast door verkeer in de Zierikzeese wijk Malta. “We willen toch nog even kijken wat er mogelijk is en wat de kosten daarvan zijn”, zegt VVD-fractievoorzitter Wout van den Berg. Bewoners van de wijk Malta in Zierikzee klagen over herrie van het op de N59 voorbijrazend verkeer. Vorige maand kwam het gemeentebestuur met suggesties. Herbeplanting van de talud, is de belangrijkste daarvan. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) bron: PZC  09-09-2015

Renovatie Havenpark Zierikzee begint maandag

De Gebroeders Moerland uit St. Annaland beginnen maandag met de renovatie van Havenpark en Kraanplein in Zierikzee. Maandag begint het bedrijf met slopen en het verwijderen van straatmeubilair. Vanaf woensdag 23 september wordt eene tijdelijke rijbaan aangelegd. Die loopt midden in de lengte door het park en dwars over het plein en is bedoeld om winkels en woningen tijdens het werk bereikbaar te houden. Lees verder.   bron: PZC  09-09-2015

Bono (U2) trekt Zeeuwse fan podium op

Het is een droom van veel mensen, het ontmoeten van je idool. Christine Foekens uit Zierikzee maakte het dinsdagavond mee. Tijdens het concert van U2 in de Ziggo Dome in Amsterdam mocht ze op het podium komen. Op de helft van het concert stond Bono (de zanger van U2) voor haar neus en vroeg hij haar het podium op. “Wat er dan in je hoofd gebeurt is ongelofelijk”, vertelt Foekens. “Het werd één waas in mijn hoofd daar op het podium. Ik heb me gek gedanst tijdens het nummer Mysterious Ways. Daarna heb ik Bono omhelsd en kreeg ik een handkus.” De rest van het concert zat de 25-jarige Zierikzeese in een roes en zong ze keihard mee met alle nummers. Ze is al vanaf haar elfde fan van de band en had samen met haar broer 12 uur voor de Ziggo Dome staan wachten om naar binnen te mogen. “Het is een meisjesdroom die is uitgekomen. Ik kan het nog steeds niet geloven.” Zie video

bron: Omroep Zeeland  09-09-2015

Weinig problemen Kerkhove eerste ronde Tean International

Zonder noemenswaardige problemen heeft Lesley Kerkhove zich geplaatst voor de tweede ronde van Tean International, een Challenger in Alphen aan den Rijn. De 23-jarige Zierikzeese, in de Zuid-Hollandse plaats als derde genoteerd, versloeg dinsdag in de openingsronde landgenoot Eva Waccano met 6-2 6-3. In de tweede ronde treft Kerkhove (foto), 217e op de WTA-ranking, de Poolse tennisster Kawa, nummer 372 op de wereldranglijst. (foto: Richard van Loon

bron: WereldRegio 08-09-2015

Engelse TV-pilot met Mario van Dongen uit Zierikzee

Mario van Dongen uit Zierikzee start een televisieavontuur in Engeland.Van Dongen maakte ruim twee jaar geleden kennis met acteren, ging aan het amateurtoneel en volgde ook een 2-jarige cursus. Hij figureerde in een aantal films en speelde deze zomer de rol van brigadier Rolf. Een collega van inspecteur Renz Vos in de gelijknamige Engelstalige TV-pilot. De pilot werd grootdeels verfilmd in Parijs. Mario van Dongen speelt zijn rol echter in Zeeland, waar de hoofdpersonage woont: een gepensioneerde inspecteur die het werken niet kan laten. De film is gemaakt om te presenteren aan buitenlandse zenders. De Nederlands ondertitelde versie wordt 19 september gedraaid op Film by the Sea. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio 08-09-2015

Tractor verliest wiel op rotonde Zierikzee

Maandagmiddag rond half vier verloor op de rotonde bij Den Hogen Blok een tractor een van zijn achterwielen waardoor het gevaarte met aanhanger geen kant meer op kon.Het verkeer uit de richting Dreischor vermeed de blokkade door de rotonde op zijn Engels te nemen, dus linksom. De bandenleverancier was snel nabij met een nieuw wiel.

bron: WereldRegio 07-09-2015

Laatste kaarten Het Weeshuis van Rederijkers Zierikzee

Het Burgerweeshuis tot leven zien komen, in kamers die nog niet eerder toegankelijk waren voor publiek? Het kan op 10, 11, 12, 17, 18 en 19 september. Kijk voor meer informatie op www.rederijkerszierikzee.nl. Wees er snel bij, want de bijna 600 beschikbare toegangskaarten zijn bijna uitverkocht. Kaartverkoop bij hotel-grandcafé De Wildeman en (nog slechts zeer beperkt) via de internetsite. (foto: Rob J.F. van den Bergh, beschikbaar gesteld door Rederijkers Zierikzee)

bron: Rederijkers Zierikzee 06-09-2015

Kunstwandeling Open Monumentendag

Op zaterdag 12 september (Open Monumentendag) zijn er op diverse plaatsen in de monumentale binnenstad van Zierikzee exposities met werk van plaatselijke kunstenaars. Stichting Kunstwandeling Zierikzee heeft hiervoor een kunstwandeling georganiseerd, waarmee u langs alle exposities komt. Benieuwd naar de kunstwandeling? Klik dan hier.

bron: gemeente Schouwen-Duiveland  07-09-2015

Discussie maatschappelijke voorzieningen schuift maand op

Niet in oktober, maar naar verwachting in november buigt de gemeenteraad zich over de Nota Maatschappelijke voorzieningen.In de achterliggende periode is de gemeente op pad gegaan om met inwoners te praten over het nu nog rijke voorzieningenniveau op het eiland. Een onhoudbaar aantal, zo is de stelling van het gemeentebestuur. Dus wilde de gemeente weten hoe inwoners tegenover de voorzieningen staan én wat zij voor de toekomst van belang vinden. De gemeenteraad moet nog even wachten op de bevindingen van het college, dat onder leiding van wethouder jacqueline van Burg op pad gegaan is.

bron: WereldRegio 07-09-2015

Zorgen omwonenden Mondragon Zierikzee nog niet verdwenen

Omwonenden blijven zich zorgen maken over de risico’s die ze lopen op schade en verzakking bij de herontwikkeling van de locatie Mondragon in Zierikzee. Dat maakte inspreker Leon bij de Vaate, mede namens buren, maandagavond kenbaar in de commissie ruimtelijke ordening. Hij vroeg de gemeente extra voorzorgsmaatregelen te nemen om ‘onze woningen’ en ‘uw historische, monumentale binnenstad en beschermd stadsgezicht’ te beschermen. Lees verder. (foto: Artist’s impression) bron: PZC  07-09-2015

‘Klein zeventje’ voor WMO-beleid gemeente

De nieuwe voorzitter van de WMO-raad op Schouwen-Duiveland, Marianne Velthuis uit Burgh-Haamstede, geeft de gemeente op dit moment ‘een klein zeventje’ voor haar WMO-beleid.WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) omvat alle taken van de gemeente op het gebied van zorg en sociale zaken. Het valt haar op, dat de gemeente graag veel in eigen huis oppakt. Volgens haar kan het soms de kwaliteit ten goede komen als er samenwerking met omliggende gemeenten gezocht wordt. Velthuis treedt officieel op 1 januari aan en neemt de voorzittershamer over van Ron van Kan uit Kerkwerve. Die heeft er dan ruim twee termijnen van vier jaar opzitten. Velthuis (onder meer oud-wethouder in Tholen, PvdA) wil zich in haar periode ook sterk maken voor meer bekendheid voor de WMO-raad. Tot nu toe was die raad onzichtbaar, wat zich uitte in beperkte publieke belangstelling. Velthuis denkt erover om adviezen van haar raad meer voor het voetlicht te brengen. Burgemeester en wethouders, die door de WMO-raad worden geadviseerd, hebben haar laten weten dit een goede ontwikkeling te vinden. Tot nu toe was de WMO-raad minder zichtbaar, omdat er vooral in een vroeg stadium overleg met de gemeente werd gevoerd. Dat blijft wat haar betreft zo, maar dat weerhoudt de raad er niet van zich meer te laten zien. Overigens staat de WMO-raad voor een verandering. De bedoeling is dat de naam verandert in Sociale Advies Raad, waarbij ook het platform voor Gehandicapten wordt betrokken en de cliêntenraad (uitkeringsgerechtigden). Naast Velthuis zijn er nog nieuwe leden bijgekomen. Dat zijn Annemarie de Jonge-Constandse en Jaap Stoutjesdijk uit Zierikzee, Nelli Cooman uit Nieuwerkerk en Marlies Wendt en Chris Hartoog uit Bruinisse.

bron: WereldRegio 07-09-2015

Konijn meldt zich vrijwillig bij politie

Een wit konijn heeft zich vandaag vrijwillig gemeld bij de politie in Zierikzee. De politie is op zoek naar de eigenaar van het dier. Overigens liep het er vorige week al in de omgeving. Wie zijn of haar konijn kwijt is kan zich melden bij de politie. (foto: Twitter.)

bron: WereldRegio 07-09-2015

Nautische markt rondom Museumhaven Zierikzee

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Museumhaven wordt zaterdag 12 september een Nautische markt georganiseerd op het Kraanplein in Zierikzee. Bezoekers zien demonstraties van oude ambachten, zoals touwslagerij, blokkenmaker, putsenmaker en het bouwen van scheepsmodellen. U kunt ook zelf Uw vaardigheden oefenen. Bijvoorbeeld. mastzagen of uw schip aan een meerpaal aanleggen. Ook leuk voor kinderen: scheepssilhouetten knippen. Een gerestaureerde scheepsmotor staat opgesteld naast een voormalige werkboot De Groene Welp. In de Oude Haven varen de hele dag modelboten. Om 11.00 uur treedt het muziekcorps Crescendo op en om 14.00 uur zingt het Bruinisser Visserskoor. Met de peilvlet van het museum wordt gependeld tussen de Oude Haven en de Stads & Commerciewerf. Het is Open Monumenten Dag met als thema “Kunst en Ambacht”. De voormalige houtloods aan de Vissersdijk is een monument waar de kunst van het ambacht, het restaureren van oude houten schepen gedemonstreerd wordt. Kinderen kunnen hier oefenen voor het diploma Leerling Scheepstimmerman. De haven laat ook een hele reeks scheepsmotoren draaien. Van 14.00- 16.00 uur kunt U zelf proberen zo snel mogelijk met een veerpontje heen en weer te varen. De markt is van 10.00 uur tot 17.00 uur. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio 07-09-2015

Opgeknapte Beuze wederom beklad

Onbekenden hebben de Beuze in Zierikzee opnieuw beklad. De Beuze is niet zo lang geleden volledig opgeschilderd. Maar nu staat er de slogan Allah is grood (met een d) Via twitter heeft de politie dit wereldkundig gemaakt met een oproep aan de dader om zich te melden. (foto: Twitter: Douwe de Vries @wa_schouwenduiv) 

bron: WereldRegio 06-09-2015

Terpstra blijft op WK steken op twintigste plaats

De geboren Zierikzeese Anne Terpstra is op het WK MTB twintigste geworden. In de laatste ronde van de wereldkampioenschappen in Andorra won ze nog drie plaatsen. Terpstra finishte zaterdag op 10,31 minuten van winnaar Pauline Prevot. Afgelopen donderdag werd de Apeldoornse vijfde op het onderdeel Eliminator.

bron: WereldRegio 05-09-2015

Eerst asfalt dan geulenpatroon op Havenpark

Het zal even schrikken zijn als aannemer Moerland half september een ‘asfaltbaan’ gaat aanleggen in het nu nog groene Havenpark van Zierikzee.Maar het asfalt is alleen bedoeld om de markt op het Havenplein te houden. Voor Pasen 2016 moet het aangekondigde geulenpatroon aangelegd zijn en heeft ook het Kraanplein een andere uitstraling. Het is de tweede fase van de herinrichting van de Zierikzeese binnenstad. Een dossier wat met name rond de herinrichting van het Havenplein op grote weerstand stuitte. Die verwacht wethouder Jacqueline van Burg nu niet meer. ,,Nee, ik ben ervan overtuigd dat dit niet gaat gebeuren. Er is veel over gesproken en het besluit is genomen.” Een besluit om een stenen geulenpatroon als wandelpad in het Havenpark te leggen en het Kraanplein op te knappen en ruimte te maken voor terrassen voor de Proeverij en de Griek. Het grote terras voor de Proeverij verdwijnt. Op dat nieuwe terras is volgens haar gen plaats voor het tapasrestaurantje dat ook aan het kraanplein moet gaan komen. Met het project is een bedrag van €880.000 gemoeid, dat volledig uit de gemeentekas bekostigd gaat worden. De huidige kikkerfontein wordt afgebroken en er komt een replica voor terug. De boei verdwijnt. Naast de boei is indertijd een ‘tijdcapsule’ begraven. Die wordt naar boven gehaald, maar wel weer teruggeplaatst op dezelfde locatie. De reconstructie van dit deel van de binnenstad gaat maanden voor overlast zorgen. Temeer ook omdat Delta het moment aangrijpt om nieuwe leidingen aan te leggen aan de noordzijde van het Havenpark (kant Mondragon). Op die manier kan de tijd, dat de binnenstad weer op de schop gaat, beperkt worden. In de eerste week van het nieuwe jaar wordt er een grote tent over het gehele Kraanplein geplaatst. Die is bedoeld om het proces niet te vertragen. Er wordt namelijk met natuursteen gewerkt en daarvoor mag het niet te koud worden. Bij de aanleg van het Havenplein leverde het nog een vertraging in tijd op. Daarvan zal naar verwachting nu geen sprake zijn. Als fase twee achter de rug is, staat fase drie nog voor de deur. Die omhelst een opknapbeurt voor de Oude Haven. Onderdeel daarvan is de plaatsing van de omstreden Spaanse trappen aan de rand van het Kraanplein richting Oude Haven. Maar voordat die werkzaamheden kunnen starten moeten er nog de nodige voorbereidingen getroffen worden.

bron: WereldRegio 05-09-2015

Expositie in Zierikzee bij 65ste vaartocht van Kor en Bot

De 65ste vaartocht van het archeologisch gezelschap Kor en Bot wordt gevierd met de expositie Mastodont op Zolder in het Stadhuismuseum van Zierikzee. De mosselkwekersfamilie Schot organiseert jaarlijks een vaartocht voor het gezelschap over de Oosterschelde. Kor en Bot zoekt dan naar overblijfselen van dieren uit het Pleistoceen. Zondag werd de tocht voor de 65ste keer gehouden. Een kies van een mastodont was een van de mooiste vondsten. De tentoonstelling Mastodont op Zolder is vanaf 15 september te zien. Het museum Naturalis in Leiden vertoont de tien mooiste vondsten van Kor en Bot door de jaren heen. Om half tien zaterdagochtend was het al raak. De korren van de ZZ10 van Jaap en Anja Schot haalden het eerste fossiel uit het Gastenputje voor de zuidkust van Schouwen. Een kies van een mastodont (Anancus arvernensis voor de kenners) ruim twee miljoen jaar oud. Lees verder.  bron: PZC  06-09-2015

Oud-topschaatser Vergeer spreker op sportgala

Hein Vergeer luistert het jaarlijkse sportgala van Schouwen-Duiveland op. De oud-topschaatser, meervoudig Europees en wereldkampioen, is de enige spreker op de eilandelijke verkiezingen waar onder meer de beste sporter en sportploeg worden verkozen. Het sportgala is vrijdag 5 februari en heeft net als dit jaar plaats bij Sportblok. Deze locatie is bij iedereen goed bevallen en de aanvangstijd is na evaluatie verschoven van 17.00 naar 19.00. Tevens is de vakjury uitgebreid met twee onafhankelijke deskundigen.

bron: WereldRegio 05-09-2015

Wijkagent:’Doe deur dicht voor Enecoverkopers’

Wijkagent Douwe de Vries van de politie roept op om de deur dicht te houden voor ópdringerige’ verkopers van Eneco.Het energiebedrijf probeert op Schouwen-Duiveland nieuwe klanten te werven. Tot ergernis van verschillende mensen, die dat laten weten aan de politie en op internet. De wijkagent heeft een twitterbericht de wereld in gestuurd waarin hij adviseert om de deur dicht te doen als ze opdringerig aanbellen. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio 04-09-2015

Driekamp handballers start voorbereiding nieuwe seizoen

Met een driekamp begint het eerste mannenteam van handbalvereniging Delta Sport zaterdag 5 september met de voorbereiding op het seizoen 2015/2016. Om 13.30 uur spelen de handballers tegen Desk uit Kaatsheuvel en om 15.50 is Helius uit Hellevoetsluis de opponent. Het zijn de enige oefenwedstrijden die Delta Sport op Schouwen-Duiveland speelt, de rest heeft buiten Zeeland plaats. Delta Sport, met de nieuwe trainer Johan van der Voorn, start de competitie op 4 oktober met een uitwedstrijd, een week later is het eerste thuisduel in Sportblok. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio 04-09-2015

Gemeente tevreden over online-campagne

De gemeente heeft met een grootscheepse online-campagne zo’n 32.000 mensen weten te bereiken.Op populaire websites is een advertentie van de gemeente geplaatst. Die pagina’s zijn 25 miljoen keer bezocht, maar het aantal mensen dat vervolgens daadwerkelijk op de advertentie (banner) klikte is dus iets meer dan 30.000. Toch is burgemeester Gerard Rabelink tevreden met het resultaat. De campagne gaat door. Nu was de aandacht vooral op recreatief Schouwen-Duiveland gericht. De volgende keren komen werken en wonen aan bod.Wat het daadwerkelijke effect van het bereik is laat zich niet meten. De campagne ‘Ik heb een band met Schouwen-Duiveland’ wordt ook uitgedragen door bedrijven als Zeelandia en de Rabobank. Die laatste gaat de uiting bij de pinapparaten toepassen.

bron: WereldRegio 03-09-2015

Begraven wordt fors duurder op Schouwen-Duiveland

De gemeente gaat de leges voor graven in tien jaar tijd fors verhogen.Nu nog betaalt de burger 37 procent van de werkelijke kosten. Dat moet 70 procent worden. Dat hebben burgemeester en wethouders deze week besloten. Overigens met uitzondering van wethouder Cees van den Bos (SG), die verhogen van de grafleges niet ziet zitten. Schouwen-Duiveland telt maar liefst 21 begraafplaatsen. Wethouder Jacqueline van Burg zegt er waarde an te hechten om die begraafplaatsen allemaal open te houden, omdat mensen graag in hun eigen omgeving begraven willen worden. Dat betekent wel dat de gemeente voor hoge kosten staan. Ook moet er gekeken worden naar de capaciteit op de begraafplaatsen. Op dit moment is een gehuurd graf vijftien jaar beschikbaar. In de praktijk wordt er vaak na die periode niet geruimd omdat er niet altijd behoefte is aan nieuwe plaatsen. De gemeente wil daarin verandering brengen door graven voortaan wél na die vijftien jaar te ruimen. Dat kan bijvoorbeeld door bovengronds te ruimen. Dan verdwijnt vooralsnog alleen de grafsteen. Pas als er ruimte nodig is worden de resten verwijderd. Inwoners kunnen de komende zes weken reageren op de plannen, die beschreven staan in de notitie Beleid Begraafplaatsen. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio 03-09-2015